Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proces neutralizace zemního plynu

Analyzátory H₂S a analyzátory CO₂ pro neutralizaci zemního plynu

Zdokonalte procesní řízení a jeho optimalizaci pomocí rychlého a spolehlivého měření korozivních kyselých plynů

Detekce a eliminace sirovodíku (H₂S) a oxidu uhličitého (CO₂) představují ve zpracování ropy a plynu zásadně důležité úlohy. Vzhledem k tomu, že nejvyšší prioritu má zajištění veřejné bezpečnosti, kvality produktu a ochrany procesního vybavení, musí být splňovány přísné specifikace pro plynovodná potrubí a neutralizaci aminových plynů (kryogenické zkapalňování). Současné možnosti řešení mohou být časově náročné, nespolehlivé a nákladné z hlediska údržby. Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní řešení pro rychlý a efektivní monitoring kvality zemního plynu.

 • Rychlé měření v reálném čase s nulovými nároky na údržbu

  Náš měřicí skid na klíč ve stylu „vše v jednom“ využívá jedinou technologii diferenční spektroskopie, aby byl schopen reagovat rychle na změny koncentrace analytického vzorku, přičemž umožňuje kontinuální měření a detekci stopových množství H₂S a CO₂ během pouhých sekund a ve vysokém rozlišení. Měření je spolehlivé a jeho výsledky jsou imunní vůči běžným rušením. Díky nulové potřebě kalibrace v provozu, absenci spotřebních látek či pohyblivých dílů dochází k minimalizaci nákladů na vlastnictví. V kombinaci s naší nabídkou kompletního servisu lze dosáhnout optimálního procesu řízení neutralizace plynu a optimální kvality výsledného plynu.

Analyzátor SS2100 a SS500 od společnosti Endress+Hauser nainstalovaný v plynárenském provozu ©Endress+Hauser
SS100 v čtyřstěnném krytu od společnosti Endress+Hauser nainstalovaný v plynárenském provozu ©Endress+Hauser
Analyzátor SS2100 od společnosti Endress+Hauser nainstalovaný v plynárenském provozu, detailní pohled ©Endress+Hauser
Analyzátor plynu SS2100 od společnosti Endress+Hauser nainstalovaný na pracovišti zákazníka ©Endress+Hauser
Dvojitý analyzátor plynu TDLAS od společnosti Endress+Hauser, pohled zpředu ©Endress+Hauser
Technologická stanice na analýzu plynu s analyzátory od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Analyzátor plynu TDLAS od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Skupinový snímek analyzátorů plynů od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Analyzátor plynu TDLAS ve dvou skříňových jednotkách od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Procesní mapa procesu úpravy aminů v ropném a plynárenském průmyslu ©Endress+Hauser

Jak můžeme pomoci

Celosvětová síť specialistů společnosti Endress+Hauser pro ropný a plynárenský průmysl zavede v partnerské spolupráci s vámi do vašeho provozu optimální řešení analyzátorů H₂S a CO₂. Monitorujte, měřte, řiďte a optimalizujte svůj proces neutralizace plynu, abyste získali záruku kvality výsledného produktu v podobě zemního plynu a současně plnili své cíle z hlediska efektivity a bezpečnosti.

 • Získejte rychlé, kontinuální a přesné měření nízkých úrovní v řádu ppm v reálném čase i za proměnlivých provozních podmínek a vstupních objemů médií. Zvyšte výkonnost a bezpečnost provozních zdrojů a personálu.

 • Eliminujte chyby způsobené interferenčními vlivy jiných chemických látek pomocí naší technologie s vysokým rozlišením.

 • Snižte náklady na vlastnictví a údržbu přístrojového vybavení díky vysoce korozně odolné konstrukci našich analyzátorů a absenci spotřebních médií v provozu analyzátorů.

 • Získejte záruku dlouhodobé provozní stability bez nutnosti kalibrace v provozu.

 • Podpořte optimální správu dodávek a rizik pomocí souvisejících služeb od společnosti Endress+Hauser včetně projekčních činností a projektového managementu, spuštění technologie, uvedení do provozu a poprodejní podpory.

 • Co nabízíme

  Optimalizujte své procesy neutralizace plynu s cílem dosáhnout výkonnosti, bezpečnosti a spolehlivosti pomocí rychlého, přesného měření v klíčových kontrolních bodech s využitím analyzátorů plynu TDLAS od společnosti Endress+Hauser vybavených...

 • Hardware a software

  • Analyzátory plynu TDLAS od společnosti Endress+Hauser

  • Sondy na odběr vzorků

  • Přeprava a předběžná úprava vzorků

  • Vedení pro odvětrání vzorku (k spalovací nebo bezpečné oblasti)

  • Stojany, skříně a kryty na ochranu proti přímému slunečnímu svitu

  • Kalibrační plyny...

 • Služby

  • Konzultace ohledně dané aplikace včetně přechodu na jiné systému a prohlídku pracoviště, definice dodaných výstupů

  • Projektový management

  • Dokumentace

  • Kompletní projekční činnosti v rámci projektu, od konstrukce až po provedení

  • Inspekce a tovární přejímací...

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Stahování

  Brožura o plynové kompetenci od Endress+Hauser

  Zjednodušujeme složitost procesů v zemním plynu a LNG. Stáhněte si naši brožuru o kompetencích.

  TDLAS analyzers for natural gas processing

  TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement

  TDLAS and QF analyzers technology guide

  TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.