Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Odstraňování fosforu pomocí Liquiline Control

Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control

Dodržuje bezpečně limitní hodnoty, optimalizujte srážecí reakce fosfátů a snižte objem kalů

Mnohé čistírny odpadních vod využívají chemické srážecí reakce fosfátů k odstraňování fosforu z odpadních vod. Fosfátová zátěž však může kolísat, a proto je optimální dávkování srážecích činidel složité. Pokud je dávkování nedostatečné, nebudou splněny přísné limitní hodnoty obsahu fosforu. Nadměrné dávkování naopak znamená větší objemy kalu, a tím i vyšší náklady na likvidaci – nehledě na plýtvání nákladným srážecím činidlem. Navíc se zvyšuje salinita v biologickém stupni, která vede ke korozi v provozních zařízeních.

 • Ušetřete až 30 % srážedel fosfátů

  Optimalizujte dávkování srážedel fosfátů a odkryjte významný potenciál k úsporám! Úroveň dávkování je optimální, jestliže váš provoz spolehlivě dodržuje dané limitní hodnoty, ale nespotřebovává více srážedla, než je potřeba. Jak optimalizujete srážecí reakci fosfátů? Pomocí řídicího systému Liquiline Control. Ten srážedlo dávkuje automaticky v souladu s aktuálním zatížením a vaší konkrétní limitní hodnotou obsažených fosfátů. Výsledkem je spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, které je navíc úsporné z hlediska spotřeby zdrojů.

Čerpadla pro dávkování srážedel fosfátů ©Endress+Hauser

Náš Liquiline Control pro automatizované odstraňování fosforu z odpadních vod řídí vaše čerpadla zajišťující dávkování srážedel v souladu s aktuálním zatížením a vaší konkrétní limitní hodnotou obsaženého fosforu.

Nízká koncentrace ortofosfátů po úpravě odpadních vod tlumí eutrofizaci ©Endress+Hauser

Automatizace odstraňování fosfátů zaručuje nízkou koncentraci fosforu na odtoku vaší čistírny odpadních vod během období špičkového i nízkého zatížení.

Nádrž v čistírně odpadních vod na chemické látky na bázi železa nebo hliníku ©Endress+Hauser

Liquiline Control pracuje se srážedly na bázi železa, hliníku i s kombinovanými srážedly. Srážedlo můžete změnit kdykoli, např. pokud chcete v létě používat odlišné srážedlo než v zimě.

Odstraňování fosforu pomocí chemické srážecí reakce fosfátů ©Endress+Hauser

V přidávání srážedla se pokračuje, dokud není dosaženo vámi nastavené cílové hodnoty koncentrace fosfátů a dokud není spolehlivě dodržena příslušná limitní hodnota pro fosfor.

Dotykový displej jednotky Liquiline Control ©Endress+Hauser

Odstraňování fosforu pomocí Liquiline Control předchází nadměrnému dávkování srážedla, tedy také zvýšení salinity biologického prostředí čistírny, které vede ke korozi a zvětšení objemu produkovaného kalu.

Řešení na odstraňování fosforu lze ovládat pomocí tabletu nebo chytrého telefonu ©Endress+Hauser

K řídicímu systému lze přistupovat prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN pomocí tabletu nebo chytrého telefonu, což vám umožňuje spravovat naměřené hodnoty a parametry bez ohledu na polohu a povětrnostní podmínky.

Ovládání dávkování chemikálií z procesního velínu ©Endress+Hauser

Ovládejte řešení pro dávkování srážedel fosfátů z vašeho procesního řídicího střediska nebo...

Ovládání řešení na odstraňování fosforu pomocí dotykového displeje ©Endress+Hauser

... prostřednictvím displeje v místě provozu. Můžete použít vlastní displej nebo vám můžeme dodat dotykový displej.

Analyzátor ortofosfátů Liquiline System CA80PH ©Endress+Hauser

Analyzátor ortofosfátů Liquiline System CA80PH poskytuje spolehlivé a reprodukovatelné měřené hodnoty, které Liquiline Control používá k regulaci dávkování srážedla do čisticích nádrží.

Procesní mapa odstraňování fosforu v čistírnách odpadních vod ©Endress+Hauser

Přehled procesu odstraňování fosforu a eliminace dusíku z odpadních vod

Jak můžeme pomoci

Liquiline Control představuje automatizační řešení, které využívá kontinuální průtok a měření obsahu fosfátů pro řízení vašich dávkovacích čerpadel srážecího činidla. Pokud se změní zatížení fosforem nebo průtok, četnost dávkování srážedla se okamžitě upraví. Tímto způsobem se dosáhne účinného odstraňování fosforu z odpadních vod, z čehož vyplývá, že spotřebujete méně srážedla, a snížíte tedy i související náklady. Navíc se díky optimálnímu dávkování srážedla zabrání zasolování biologického stupně a zvýšené tvorbě kalu.

 • Úplné dodržování předepsaných hodnot fosforu na odtoku – i během dynamického kolísání množství vody na přítoku a během špičkových zatížení

 • Optimalizovaná spotřeba srážedel fosfátů na základě skutečného zatížení

 • Současné řízení tří dávkovacích čerpadel

 • Pro chemické odstraňování fosforu můžete používat srážedla na bázi železa, hliníku nebo také kombinovaná srážedla fosfátů

 • Proces je zcela pod vaší kontrolou, neboť kdykoli můžete přepnout na ruční ovládání

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

 • Co nabízíme

  Liquiline Control je automatizační řešení na základě kontroléru PLC, které zaručuje spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel...

 • Hardware a software

  • Na základě programovatelného logického kontroléru (PLC)

  • K dispozici pro instalaci do stávajících skříní nebo jako samostatná skříň na klíč

  • Snadné začlenění do stávajících systémů procesního řízení (PCS) prostřednictvím digitální komunikace na sběrnici...

 • Služby

  • Poradenství

  • Projektový management

  • Tovární přejímací test (FAT)

  • Akceptační test na místě (SAT)

  • Certifikace (CE)

  • Uvedení do provozu zkušenými servisními techniky Endress+Hauser

  • Školení v místě instalace

  • Vzdálená údržba

  • Optimalizace během provozu

  • Montáž...

Stahování

  Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela

  Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.