Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Využitím odborného projektu maximalizujete výkon a omezujete riziko

Návrhem provozních sítí od samého začátku naplňujete projektové předpoklady

Projektové a technické zpracování provozní sítě může být problém. Zkušenosti ukazují, že správná příprava vám zajistí rychlý start ve fázi realizace a výrazně omezí jakékoli riziko. Špatný postup znamená roztočení nákladové spirály, zpoždění a neefektivitu. Proč nepostupovat správně od samého začátku a neobrátit se na nás jako na vysoce kompetentního partnera? Můžete si být jisti, že vám poskytneme vysoce kvalitní služby, které splní vaše představy a požadavky specifického projektu.

Projektové a technické zpracování provozních sítí – naše projektové a technické služby dláždí cestu k úspěchu ©Endress+Hauser

Naše projektové a technické služby dláždí cestu k úspěchu

Začátek projektu je velmi citlivé období, kdy správná rozhodnutí zajistí, že projekt dodrží harmonogram a rozpočet. Správné projektové a technické zpracování zajišťuje, že je použita technologie ověřená pro danou aplikaci, jsou vybrány nejlepší nástroje a síťové komponenty a že všechny provozní sítě jsou navrženy v souladu s projektovými směrnicemi. Pomůžeme vám rovněž s projektovými specifikacemi a poskytneme veškerou potřebnou dokumentaci pro instalaci a zkoušky. Potřebujete lepší start?

Výhody

  • Partner s osvědčenými zkušenostmi v oblasti provozních sítí, který pracoval na mnoha projektech, často společně s dalšími prodejci

  • Dokončení projektu podle harmonogramu a v rámci rozpočtu díky použití standardních postupů

  • Vyšší efektivita, omezení projektových rizik až o 30 % a zkrácení technického zpracování až o 50 % díky osvědčeným projektovým směrnicím nejlepší praxe pro sběrnicovou technologii

  • Vysoká kvalita a celková kompatibilita s projektovými směrnicemi díky dobře ověřeným metodám a specifikacím

  • Rychlá instalace a testování díky kompletní dokumentaci poskytnuté při předání projektu

Stahování