Řízení aerace

Ideální vzorec pro vaši čističku odpadních vod: vyšší hospodárnost a nižší náklady, a to za pomoci systému Liquicontrol

Hlavním účelem čističek je chránit vodní toky ve směru po proudu. Chemická úprava, při níž se rozkládají znečisťující a živné látky, je energeticky hodně náročná kvůli provozu dmychadel, kterými se do prostoru aerace fouká kyslík. Tato dmychadla se často používají v časovém režimu nebo se také používá jen jednoduchá forma regulace kyslíku. Klíčem ke snižování spotřeby energie a provozních nákladů je řízení aerace v závislosti na aktuálním zatížení.

Prostřednictvím řízení aerace se minimalizuje spotřeba energie a snižují se jím provozní náklady. ©Endress+Hauser

Prostřednictvím řízení aerace se minimalizuje spotřeba energie a snižují se jím provozní náklady

Čistička odpadních vod ©Endress+Hauser
Čistička odpadních vod ©Endress+Hauser
Čistička odpadních vod ©Endress+Hauser
Čistička odpadních vod ©Endress+Hauser
Čistička odpadních vod ©Endress+Hauser
Čistička odpadních vod ©Endress+Hauser
Čistička odpadních vod ©Endress+Hauser
Čistička odpadních vod ©Endress+Hauser

Hospodárnost – naše know-how pro vaši čističku odpadních vod

Naše zařízení Liquicontrol CDC80 slouží k dynamickému řízení aerace v závislosti na zatížení. Toto zařízení spouští aeraci právě tak, aby štěpení čpavku bylo neustále optimální. Optimalizuje procesní technologii v biologickém stupni, minimalizuje spotřebu energie a snižuje provozní náklady – výstupní hodnoty jsou přitom stále přesné a zaručené. Náš systém je navíc extrémně přizpůsobivý, co se týká vašich požadavků na čas, personál a materiál.

Výhody

  • Hospodárnost: dynamické řízení dmychadel a dávkování srážedla v závislosti na aktuálním zatížení

  • Spolehlivost: konstantní signál a čidlo, jejichž činnosti jsou nepřetržitě ověřovány, jsou zárukou stabilního provozu zařízení a spolehlivých výstupních hodnot

  • Přizpůsobivost: regulace dusíku a současné vylučování fosfátů ve více biologických stupních

  • Jednoduchost: rychlá a snadná integrace do stávajících systémů řízení procesů, a to díky moderním komunikačním technologiím

  • Pohodlí: intuitivní obsluha menu a snadná správa naměřených hodnot a parametrů – dokonce i prostřednictvím vzdáleného přístupu

Stahování