Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Liquicontrol CDC80 – zařízení pro biologickou úpravu vody s regulací

Zvýšení hospodárnosti a úspora výdajů za provoz čistíren odpadních vod

Pomocí systému Liquicontrol CDC80 je možno dosáhnout přesných a zaručených hodnot na výtoku z čistírny odpadních vod. Tím se uspoří energie a náklady. Toto zařízení dynamicky ovládá proces biologické úpravy v závislosti na velikosti aktuálního zatížení. Během fáze vylučování fosfátů toto zařízení reguluje činnost čerpadel, které dodávají do procesu srážedlo. Liquicontrol dovede regulovat více biologických stupňů současně. S využitím digitální sběrnice a dálkového přístupu je možno tento systém snadno a rychle integrovat do vašeho stávajícího zařízení.

Hospodárné a přesné řízení rozkladu živin

Regulátor neustále snímá rychlost změny nitrifikačního procesu a na základě toho přímo řídí biologický proces prostřednictvím střídavého zapínání a vypínání systému. Liquicontrol operativně přenastavuje požadovanou hodnotu obsahu kyslíku v závislosti na koncentraci právě přítomných živin. Jinak řečeno: při vysokém zatížení se automaticky nastaví vyšší požadovaná hodnota kyslíku a při nižším zatížení se naopak nastaví nižší hodnota kyslíku. V případě, že dmychadla budou provozována v nepřetržitém režimu, použije se metoda regulace dávkování dopředu: takto se vykompenzují rychlé změny zatížení dopřednou přípravou.

Chemické vylučování fosfátů v závislosti na aktuálním zatížení

Liquicontrol řídí provoz dávkovacího čerpadla na základě aktuálního průtoku vody a na základě právě naměřených fosfátů. Tím se zaručí efektivní vylučování fosfátů. Pokud se změní zatížení nebo průtok, četnost dávkování srážedla se okamžitě upraví. Tímto způsobem se dosáhne nejefektnější přeměny fosfátů, z čehož vyplývá, že spotřebujete méně srážedla, a tedy i náklady na srážedlo budou nižší. Navíc se díky optimálnímu dávkování srážedla zabrání zasolování biologického stupně a zvýšené tvorbě kalu.

Procesní spolehlivost a kontrola

Díky tomu, že Liquicontrol nepřetržitě měří hodnoty, a navíc ověřuje signály, je zaručeno, že provoz čističky bude plynulý a hodnoty na výtoku budou zaručené. Pokud by se naměřená hodnota dostala mimo toleranci nebo by se dmychadlo porouchalo, systém se přepne prostřednictvím příslušných regulačních smyček do odpovídajícího bezpečnostního režimu a vyšle chybové hlášení, nebo vydá varovné hlášení. Původní nastavení čističky je kdykoliv možno obnovit otočením přepínače. Osoby, které jsou pověřené obsluhou čističky, budou mít po nainstalování zařízení Liquicontrol i nadále nad procesem stále plnou kontrolu.

Snadná vestavba do stávající čističky

Liquicontrol je modulární systém, který lze snadno rozšiřovat. Jeho architektura je primárně založená na bázi programovatelného logického automatu (PLC) a na individuálních signálních rozhraních. Zařízení se dodává buď jako samostatná jednotka, nebo jako sestava rozčleněná do více skříněk. Tato druhá varianta je výhodnější pro rychlou a snadnou integraci do stávajícího řídicího systému a do stávající instrumentace.

Snadné ovládání prostřednictvím vzdáleného přístupu

Liquicontrol přenáší všechna dálkově naměřená data na centrálu, např. na velín, a to prostřednictvím technologie Fieldbus. Tak je umožněno snadné monitorování procesu a snadné upravování regulace. Navíc je monitorování procesu prostřednictvím zabezpečené sítě VPN velmi rychlé a snadné. Tímto způsobem mají osoby, které obsluhují čističku, neustálý přístup k naměřeným hodnotám a naměřeným parametrům nezávisle na jejím umístění a počasí.

Liquicontrol – funkce

 • Regulace kyslíku na základě automatické detekce aktuálního zatížení

 • Současné monitorování více biologických stavů

 • Validace procesní technologie

 • Samostatná řídicí jednotka nebo integrace do stávajícího řídicího systému

 • Nepřetržitý nebo přerušovaný provoz biologického stupně, a to v rozsahu od základního zatížení až po maximálního zatížení

 • Systém prediktivního řízení při poklesu zatížení

 • Proplach při dlouhých dobách denitrifikace

 • Chemické vylučování fosfátů

 • Vzdálený přístup

Liquicontrol – měřicí systém

 • Měření kyslíku

 • Měření čpavku a dusičnanů

 • Měření fosfátů

 • Měření průtoku

Liquicontrol – služby

 • Uvedení do provozu

 • Optimalizace během provozu

 • Školení ohledně obsluhy a údržby

 • Vzdálená údržba

Řízení aerace prostřednictvím zařízení Liquicontrol

Pomocí systému CDC80 dosáhnete přesných a zaručených hodnot na výtoku z čistírny odpadních vod.

Měřicí body

 • ©Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Tato stránka používá soubory cookies. Budete-li pokračovat v prohlížení těchto stránek, vyjadřujete tím souhlas s naším používáním souborů cookies. Zjistit více zde Zavřít