Panely pro analýzu vody

Systém modulárních panelů pro spolehlivé a bezpečné monitorování vody ve všech průmyslových odvětvích

Panely pro analýzu vody jsou výhodné všude tam, kde by byla přímá instalace měřicích přístrojů do provozu složitá nebo nežádoucí. Jsou vybaveny digitální technologií Memosens, která poskytuje všechny signály potřebné pro regulaci provozu a diagnostiku. Pro konkrétní provoz je vždy možno nalézt optimální kombinaci úpravy vzorků a parametrů. Všechny panely se snadno instalují a uvádějí do provozu a také jejich obsluha je snadná. Díky modularitě je lze kombinovat podle individuálních požadavků.

Systémy modulárních panelů pro spolehlivé a bezpečné monitorování vody ve všech průmyslových odvětvích ©Endress+Hauser

Panely pro monitorování vody poskytují všechny signály z měření pro řízení procesu a pro diagnostiku

Vaše výhody

 • Individuální řešení pro konkrétní aplikaci

 • Spolehlivý a bezpečný provoz v souladu s příslušnými evropskými normami

 • Prostorově úsporné uspořádání

 • Modulární systém s možností snadného rozšíření

 • Vysoká provozní dostupnost technologie, snadná kalibrace a uživatelsky příjemná údržba díky technologii Memosens

 • Možnost úspory díky vícekanálovému kontroléru Liquiline pro všechny ukazatele

Snadná údržba, krátké časy odstávek

V závislosti na konkrétním procesu se vzorek odebírá buď z odbočky potrubí, nebo se použije vzorkovací čerpadlo. Každý měřicí bod je impulzním potrubím nebo hadičkou připojen na vzorek a s možností adaptace na konkrétní parametry. Během údržby senzorů se přívod vzorku uzavře. Díky tomu je údržba měřicího systému umístěného v provoze snadná a časy prostojů měřicí techniky jsou krátké.

Minimální časová náročnost, maximální provozní bezpečnost

Všechny panely je možno osadit vícekanálovými kontroléry Liquiline. Použitím digitálních technologií Liquiline s předkalibrovanými senzory Memosens se podstatně sníží náklady a čas na údržbu během procesu. Díky důmyslnému funkčnímu konceptu je zařízení uživatelsky přátelské a zaručuje maximální provozní bezpečnost.

Měřené parametry

 • pH a ORP

 • Vodivost

 • Koncentrace rozpuštěného kyslíku

 • Zákal

 • Chlór

 • Dusičnany

 • Sumární parametry (BOD, COD, TOC, SAC)

 • Analýza barev a fotometrie

Na přání zákazníka mohou být měřeny i další parametry.

Oblast aplikací

Analytické panely mohou monitorovat široké spektrum parametrů v různých průmyslových odvětvích a provozech, jako např.:

 • Procesní vody

 • Vodní hospodářství – monitorování pitných a odpadních vod

 • Monitoring povodí

 • Odsolování

 • Monitorování reverzní osmózy

 • Monitorování chlorace a dechlorace

 • Monitorování infiltrační vody (skládky odpadků)

 • Monitorování povrchové vody

 • Výroba nápojů

 • Výroba buničiny