Kompaktní systém analýzy páry a vody (SWAS)

Kompaktní panelový systém analýzy páry a vody (SWAS) slouží ke spolehlivému a přesnému monitorování parovodních okruhů.

SWAS Compact představuje řešení pro průmyslové generátory páry, které efektivně sleduje kvalitu vody a díky své prostorově nenáročné konstrukci se pohodlně vejde do vašeho systému. Obsahuje přípravu vzorků, katexovou kolonu a převodník Liquiline, k němuž jsou připojeny senzory pH, vodivosti a kyslíku. Systém SWAS Compact minimalizuje korozi a zanášení vodním kamenem a v důsledku toho také nákladné opravy a výměny celých provozních součástí. Předchází výrobním ztrátám vyplývajícím z odstávek provozu.

Kompaktní panelový systém analýzy páry a vody (SWAS) pro spolehlivý a bezpečný monitoring parovodních okruhů. ©Endress+Hauser

Vaše výhody

 • SWAS Compact poskytuje spolehlivé a přesné výsledky měření i při malých objemech vzorků

 • Chrání kotle, turbíny a tepelné výměníky před korozí a nánosy usazenin

 • Snadná vestavba do stávajících parovodních okruhů díky kompaktní konstrukci a dodávce na klíč

 • K vícekanálovému převodníku Liquiline lze připojit až osm senzorů

Snadná údržba, krátké časy odstávek

SWAS Compact je možno vybavit převodníky Liquiline pro měření několika veličin zároveň. Ty umožňují použití předkalibrovaných senzorů s technologií Memosens, a podstatně tak snižují náklady a nároky na údržbu během procesu. Integrovaný výpočet hodnoty pH umožňuje přesnou regulaci pH, zatímco výpočet zbývající provozní životnosti katexové kolony umožňuje provádět prediktivní údržbu. Maximální procesní bezpečnost je zaručena automatickým vypnutím systému v případě, když je teplota vzorku příliš vysoká.

Měřte všechny kritické parametry

 • pH a ORP

 • Koncentrace rozpuštěného kyslíku

 • Vodivost (celková, katexová a diferenciální)

Oblasti aplikací

SWAS Compact slouží k monitorování kvality páry a vody v následujících průmyslových odvětvích a jejich technologických zařízeních:

 • Energetický průmysl

 • Potravinářský a nápojový průmysl

 • Chemický průmysl

 • Báňský, těžařský a kovozpracující průmysl

Typickými aplikacemi jsou:

 • Napájecí a kotelní voda

 • Analýza syté a přehřáté páry

 • Kotelní voda

Stahování