Systém analýzy páry a vody (SWAS)

Modulární panelový systém analýzy páry a vody (SWAS) slouží k spolehlivému a přesnému monitorování vodních a parních okruhů

Panely SWAS jsou vybaveny nejlepší instrumentací své třídy. Díky jejich používání bude váš okruh pára–voda neustále bezpečný a vaše zařízení budou chráněna před korozí a před tvorbou usazenin. Nainstalováním a používáním tohoto zařízení snížíte výdaje za údržbu, minimalizujete doby prostojů a prodloužíte životní cyklus vašeho závodu. Prostřednictvím zabezpečené správy dat můžete mít kdykoliv přehled o kvalitě vody v okruhu. Nainstalování, uvedení do provozu a obsluha všech panelů SWAS je snadné. Díky modularitě je možná kombinace podle vašich požadavků.

Vaše výhody

 • Dlouhý životní cyklus závodu, nízké výdaje za údržbu a krátké doby prostojů díky nejlepší instrumentaci své třídy

 • Možnost návrhu aplikace podle požadavků zákazníka

 • Uživatelsky příjemné dokumentační nástroje zvyšují úroveň řízení kvality a současně zjednodušují správu provozních zdrojů

 • Bezproblémová integrace systému do stávajících PLC za pomoci certifikovaných digitálních komunikací a prostřednictvím dálkového přístupu

 • Myslete na budoucnost: využijte služeb silného partnera, který dovede garantovat všechny parametry a poskytuje celosvětovou podporu

Vyberte nejlepší úpravy vzorků pro váš proces

Podle toho, co máte v úmyslu měřit, si můžete vybrat z různých možností úprav vzorků pro vodní a parní okruhy. Volba „správné" úpravy vzorků se provádí na základě tlaku a teploty, dále na základě počtu parametrů, které mají být měřeny, a podle norem, podle kterých se má měření provádět. Na požádání vám samozřejmě můžeme připravit panely s úpravami vzorků podle vašich požadavků. Tým našich zkušených aplikačních techniků vám může poradit s výběrem pro váš konkrétní proces.

Snadná údržba, krátké časy odstávek

Všechny panely je možno vybavit multikanálovými kontroléry Liquiline. Pro tyto kontroléry je možno použít předkalibrované senzory technologie Memosens, jejichž použitím se podstatně sníží čas práce během procesu. Díky důmyslnému pracovnímu konceptu a díky inteligentnímu logování dat je zařízení uživatelsky přátelské a zaručuje maximální provozní bezpečnost.

Měřené parametry

 • pH/ORP

 • Obsah rozpuštěného kyslíku

 • Vodivost (katexová, diferenciální a odplyněná)

 • Zákal

 • Sodík, křemičitany, čpavek

Na přání to mohou být i další parametry

Oblasti aplikací

Panely SWAS se používají k monitorování kvality páry a vody v následujících průmyslových oblastech a na příslušných utilitách:

 • Energetika

 • Ropný a plynárenský průmysl

 • Chemický průmysl

 • Důlní průmysl

Typickými aplikacemi jsou:

 • Kondenzát

 • Napájecí voda do kotle

 • Analýzy páry a kondenzátu

 • Vodní okruh turbíny

 • Ultračistá voda

Panely SWAS vyrábíme také ve variantě pro použití v nebezpečných prostředích.

Modulární panelový systém analýzy páry a vody (SWAS) slouží ke spolehlivému a přesnému monitorování vodních a parních okruhů. ©Endress+Hauser

Modulární panelový systém analýzy páry a vody (SWAS) slouží ke spolehlivému a přesnému monitorování vodních a parních okruhů

Stahování