Systém analýzy páry a vody (SWAS)

Modulární panelový systém analýzy páry a vody (SWAS) slouží ke spolehlivému a přesnému monitorování parovodních okruhů

Panely SWAS jsou osazeny nejlepší instrumentací ve své třídě a neustále bdí nad bezpečností vašeho zařízení a chrání váš parovodní okruh před korozí a tvorbou úsad. Provozováním SWAS zařízení snížíte výdaje za údržbu, minimalizujete odstávky a prodloužíte životní cyklus vašeho provozu. Díky pokročilé verifikaci funkčnosti senzorů je kvalita vody v okruhu spolehlivě monitorována. Instalace, zprovoznění a obsluha panelů SWAS je snadná. Modularita umožňuje odladění všech aspektů měření a komunikace podle vašich požadavků.

Modulární panelový systém analýzy páry a vody (SWAS) slouží ke spolehlivému a přesnému monitorování parovodních okruhů. ©Endress+Hauser

Modulární panelový systém analýzy páry a vody (SWAS) slouží ke spolehlivému a přesnému monitorování parovodních okruhů

Vaše výhody

 • Dlouhý životní cyklus závodu, nízké výdaje za údržbu a krátké doby odstávek díky nejlepší instrumentaci své třídy

 • Individuální řešení pro konkrétní aplikaci

 • Uživatelsky vstřícné dokumentační nástroje zvyšují úroveň řízení kvality a současně zjednodušují správu provozních zdrojů

 • Bezproblémová integrace systému do stávajících PLC za pomoci certifikovaných digitálních komunikací a prostřednictvím dálkového přístupu

 • Myslete na budoucnost: Využijte služeb silného partnera, který dovede garantovat všechny parametry a poskytuje celosvětovou podporu

Vyberte nejlepší úpravy vzorků pro váš proces

Podle specifických požadavků na měření si můžete ze široké nabídky úpravy vzorků pro vodní nebo parovodní okruhy. Volba „správné“ úpravy vzorků se provádí na základě tlaku a teploty, dále na základě počtu parametrů, které mají být měřeny, a podle norem, podle kterých se má měření provádět. Na vyžádání vám samozřejmě můžeme připravit panely s úpravami vzorků podle vašich požadavků. Tým našich zkušených aplikačních techniků vám může poradit s výběrem pro váš konkrétní proces.

Snadná údržba, krátké časy odstávek

Všechny panely se osazují multikanálovými kontroléry Liquiline. Liquiline a předkalibrované senzory technologie Memosens podstatně snižují náklady a údržbu během procesu. Díky důmyslnému pracovnímu konceptu a inteligentnímu logování dat je zařízení uživatelsky přátelské a zaručuje maximální provozní bezpečnost.

Měřené parametry

 • pH a ORP

 • Koncentrace rozpuštěného kyslíku

 • Vodivost (katexová, diferenciální a odplyněná)

 • Zákal

 • Sodík, křemičitany, čpavek

Na přání to mohou být i další parametry

Oblasti aplikací

Panely SWAS slouží k monitorování kvality páry a vody v následujících průmyslových oblastech a provozech:

 • energetika

 • ropný a plynárenský průmysl

 • chemický průmysl

 • důlní průmysl

Typickými aplikacemi jsou:

 • Kondenzát

 • Napájecí a kotelní voda

 • Analýza syté a přehřáté páry

 • Vodní okruh turbíny

 • Ultračistá voda

Panely SWAS vyrábíme také ve variantě pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Stahování