Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Liquicontrol CDC80 – zařízení pro biologickou úpravu vody s regulací

Zvýšení hospodárnosti a úspora výdajů za provoz čistíren odpadních vod

Pomocí systému Liquiline Control CDC81 je možno dosáhnout přesných a zaručených hodnot na výtoku z čistírny odpadních vod. Tím se uspoří energie a náklady. Toto zařízení dynamicky ovládá proces biologické úpravy v závislosti na velikosti aktuálního zatížení. Během fáze vylučování fosfátů toto zařízení reguluje činnost čerpadel, které dodávají do procesu srážedlo. Liquiline Control dovede regulovat více biologických stupňů současně. S využitím digitální sběrnice a dálkového přístupu je možno tento systém snadno a rychle integrovat do vašeho stávajícího zařízení.

CDC81 je řešení pro automatické odstraňování dusíku a fosfátů v čistírnách odpadních vod. ©Endress+Hauser

CDC81 je řešení pro automatické odstraňování dusíku a fosfátů v čistírnách odpadních vod.

Prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN lze k řídicímu systému přistupovat pomocí tabletu nebo smartphonu. ©Endress+Hauser

Prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN lze k řídicímu systému přistupovat pomocí tabletu nebo smartphonu.

Ovládání provzdušňování a srážení fosfátů z vašeho řídicího centra pro řízení provozu. ©Endress+Hauser

Ovládání provzdušňování a srážení fosfátů z vašeho řídicího centra pro řízení provozu.

Regulační systém pro dusík a fosfát lze provozovat na místě pomocí dotykového displeje. ©Endress+Hauser

Regulační systém pro dusík a fosfát lze provozovat na místě pomocí dotykového displeje.

Hospodárné a přesné řízení rozkladu živin

Regulátor neustále snímá rychlost změny nitrifikačního procesu a na základě toho přímo řídí biologický proces prostřednictvím střídavého zapínání a vypínání systému. Systém operativně přenastavuje požadovanou hodnotu obsahu kyslíku v závislosti na koncentraci právě přítomných živin. Jinak řečeno: při vysokém zatížení se automaticky nastaví vyšší požadovaná hodnota kyslíku a při nižším zatížení se naopak nastaví nižší hodnota kyslíku. V případě, že dmychadla budou provozována v nepřetržitém režimu, použije se metoda regulace dávkování dopředu: takto se vykompenzují rychlé změny zatížení dopřednou přípravou.

Chemické vylučování fosfátů v závislosti na aktuálním zatížení

Liquiline Control řídí provoz dávkovacího čerpadla na základě aktuálního průtoku vody a na základě právě naměřených fosfátů. Tím se zaručí efektivní vylučování fosfátů. Pokud se změní zatížení nebo průtok, četnost dávkování srážedla se okamžitě upraví. Tímto způsobem se dosáhne nejefektnější přeměny fosfátů, z čehož vyplývá, že spotřebujete méně srážedla, a tedy i náklady na srážedlo budou nižší. Navíc se díky optimálnímu dávkování srážedla zabrání zasolování biologického stupně a zvýšené tvorbě kalu.

Procesní spolehlivost a kontrola

Díky tomu, že Liquiline Control nepřetržitě měří hodnoty, a navíc ověřuje signály, je zaručeno, že provoz čističky bude plynulý a hodnoty na výtoku budou zaručené. Pokud by se naměřená hodnota dostala mimo toleranci nebo by se dmychadlo porouchalo, systém se přepne prostřednictvím příslušných regulačních smyček do odpovídajícího bezpečnostního režimu a vyšle chybové hlášení, nebo vydá varovné hlášení. Původní nastavení čističky je kdykoliv možno obnovit otočením přepínače. Osoby, které jsou pověřené obsluhou čističky, budou mít po nainstalování zařízení i nadále nad procesem stále plnou kontrolu.

Snadná vestavba do stávající čističky

Liquiline Control je modulární systém, který lze snadno rozšiřovat. Jeho architektura je primárně založená na bázi programovatelného logického automatu (PLC) a na individuálních signálních rozhraních. Zařízení se dodává buď jako samostatná jednotka, nebo jako sestava rozčleněná do více skříněk. Tato druhá varianta je výhodnější pro rychlou a snadnou integraci do stávajícího řídicího systému a do stávající instrumentace.

Snadné ovládání prostřednictvím vzdáleného přístupu

Liquiline Control přenáší všechna dálkově naměřená data na centrálu, např. na velín, a to prostřednictvím technologie Fieldbus. Tak je umožněno snadné monitorování procesu a snadné upravování regulace. Navíc je monitorování procesu prostřednictvím zabezpečené sítě VPN velmi rychlé a snadné. Tímto způsobem mají osoby, které obsluhují čističku, neustálý přístup k naměřeným hodnotám a naměřeným parametrům nezávisle na jejím umístění a počasí.

Liquiline Control – výhody

 • Regulace kyslíku na základě automatické detekce aktuálního zatížení

 • Současné monitorování více biologických stavů

 • Ověření naměřených hodnot a signálů snímačů

 • Samostatná řídicí jednotka nebo integrace do stávajícího řídicího systému

 • Nepřetržitý nebo přerušovaný provoz biologického stupně, a to v rozsahu od základního zatížení až po maximálního zatížení

 • Systém prediktivního řízení při poklesu zatížení

 • Proplach při dlouhých dobách denitrifikace

 • Chemické vylučování fosfátů

 • Vzdálený přístup

Liquiline Control – měřicí systém

 • Měření kyslíku

 • Měření čpavku a dusičnanů

 • Měření fosfátů

 • Měření průtoku

Liquiline Control – služby

 • Uvedení do provozu

 • Optimalizace během provozu

 • Školení ohledně obsluhy a údržby

 • Vzdálená údržba