Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Automatizace odstraňování fosfátů z odpadních vod

Dodržuje bezpečně limitní hodnoty, optimalizujte spotřebu srážedel a zlepšete charakteristiku kalů

Optimalizujte dávkování srážedel a odkryjte významný potenciál k úsporám! Úroveň dávkování je optimální, jestliže váš provoz spolehlivě dodržuje dané limitní hodnoty, ale nespotřebovává více srážedla, než je potřeba. Jak optimalizujeme srážecí reakci fosfátů? Pomocí řídicího systému Liquiline Control. Ten srážedlo dávkuje automaticky v souladu s aktuálním zatížením a vaší konkrétní limitní hodnotou obsažených fosfátů. Výsledkem je spolehlivá srážecí reakce fosfátů s šetrným využíváním zdrojů.

Naše řešení pro automatizované odstraňování fosfátů z odpadních vod řídí čerpadla zajišťující dávkování srážedel. ©Endress+Hauser

Naše řešení Liquiline Control pro automatizované odstraňování fosfátů z odpadních vod řídí vaše čerpadla zajišťující dávkování srážedel v souladu s aktuálním zatížením a vaší konkrétní limitní hodnotou obsažených fosfátů.

Automatizace odstraňování fosfátů zaručuje konstantní koncentraci fosfátů na odtoku. ©Endress+Hauser

Automatizace odstraňování fosfátů zaručuje nízkou koncentraci fosforu na odtoku vaší čistírny odpadních vod během období špičkového i nízkého zatížení.

Liquiline Control pracuje se srážedly fosfátů na bázi železa, hliníku i s kombinovanými srážedly. ©Endress+Hauser

Liquiline Control pracuje se srážedly na bázi železa, hliníku i s kombinovanými srážedly. Srážedlo můžete změnit kdykoli, např. pokud chcete v létě používat odlišné srážedlo než v zimě.

Analyzátor ortofosfátů Liquiline System CA80PH podporuje chemickou srážecí reakci fosfátů. ©Endress+Hauser

Analyzátor ortofosfátů, Liquiline System CA80PH, poskytuje spolehlivé a reprodukovatelné měřené hodnoty, které systém Liquiline Control používá k regulaci dávkování srážedla do čisticích nádrží.

Chemická srážecí reakce fosfátů zaručuje spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod. ©Endress+Hauser

Pomocí systému Liquiline Control můžete automatizovat chemickou srážecí reakci fosfátů ve vaší čistírně odpadních vod a zaručit tak spolehlivé odstraňování fosforu z odpadní vody.

Fosfor vs. fosfát – která hodnota se počítá?

Aby bylo možné odpadní vody považovat za „čisté“, fosfor je jedním z nutrientů, které je třeba zredukovat. Fosfor se z odpadních vod odstraňuje přidáváním srážedel, které lze dávkovat v různých bodech procesu. Fosfor však nelze eliminovat zcela beze zbytku; odstranit lze pouze část přítomnou ve vodě v podobě fosfátů. Hodnota fosforu se používá k sledování odtoku z ČOV, zatímco hodnota fosfátů se používá k řízení srážecí reakce.

Problematické úkoly související se srážecí reakcí fosfátů

Jako srážedla se obvykle používají železné soli nebo hliníkové soli. Pokud je dávkování příliš silné, může to způsobit nárůst salinity v biologickém prostředí čistírny a ve výsledku větší objemy produkovaného kalu. Nadměrné množství soli zvyšuje počet iontů ve vodě, čímž dochází ke změně hodnoty pH a v konečném důsledku ke korozi systémových součástí. Vyšší objem kalu znamená rovněž vyšší náklady na jeho likvidaci. A v neposlední řadě nadbytečné dávkování znamená, že se srážedlem, jež je obvykle velmi nákladné, zbytečně plýtvá.

Rámcová směrnice EU o vodách (WFD) specifikuje ekologické cíle pro povrchové vody, které mají přímý dopad na hodnoty na odtoku čistíren odpadních vod. Limitní hodnoty pro fosfor na odtoku závisí na velikosti provozu a leží typicky v rozsahu mezi 1 a 2 mg/l. Pokud to vyžadují místní podmínky, např. jestliže je odtok z čistírny odpadních vod odváděn do vody citlivé na míru znečištění, limitní hodnoty mohou být podstatně nižší.

Automatizované odstraňování fosfátů pomocí systému Liquiline Control

Koncentrace fosfátů obvykle silně kolísají v závislosti na počasí, denní době a povaze míst, ze kterých je voda odváděna do příslušné odpadní vodovodní sítě. Aby se toto kolísání v provozu zohledňovalo, systém Liquiline Control dávkuje srážedlo na základě zatížení.

To znamená, že řídicí systém bere do úvahy aktuální hodnotu fosfátů v aerační nádrži společně s množstvím odpadní vody, které právě čistírnou odpadních vod protéká. V přidávání srážedla se pokračuje, dokud není dosaženo vámi nastavené cílové hodnoty koncentrace fosfátů a dokud není spolehlivě dodržena příslušná limitní hodnota pro fosfor. Tím se rovněž předchází nadměrnému dávkování srážedla, tedy také zvýšení salinity biologického prostředí čistírny a zvětšení objemu produkovaného kalu.

Výhody

  • Úplné dodržování předepsaných hodnot fosforu na odtoku – i během dynamického kolísání množství vody na přítoku a během špičkových zatížení

  • Optimalizovaná spotřeba srážedel fosfátů

  • Současné řízení dvou dávkovacích čerpadel

  • Můžete používat srážedla na bázi železa, hliníku nebo také kombinovaná srážedla

  • Proces je zcela pod vaší kontrolou, neboť kdykoli můžete přepnout na ruční ovládání

Stahování