Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Automatizované analýzy pH a ORP

Automatické čištění, validace, kalibrace a justace senzorů pH a ORP

Automatizace pH měření podstatně usnadňuje údržbu snímače: práce se omezují na plánované výměny senzorů, pufrů a čisticích roztoků. Celý zbytek vykoná systém automaticky a nabízí přitom trvale vysokou kvalitu, kterou je složité dosáhnout manuálními zásahy. To umožňuje personálu zaměřit se na úlohy související s provozem a také nemusí navštěvovat tak často měření s obtížným přístupem nebo které se nacházejí ve zdravotně nebezpečné či Ex zóně.

Automatizovaná místa měření poskytují spolehlivé, přesné a opakovatelné měřené hodnoty. ©Endress+Hauser

Automatizovaná místa měření poskytují spolehlivé, přesné a opakovatelné měřené hodnoty.

Kdy je automatizace pH měření užitečná?

  • Senzor je třeba často čistit nebo kalibrovat.

  • K místu měření je složitý přístup.

  • Místo měření se nachází v zdravotně nebezpečné zóně.

  • Proces vyžaduje opakovatelná, přesná měření pH.

  • Proces vyžaduje měření v častých intervalech.

  • Funkční způsobilost bodu měření se musí často kontrolovat a dokumentovat.

Výhody

  • Méně časté a kratší návštěvy personálu provozu do oblastí se složitým přístupem nebo do výbušných nebo zdravotně závadných prostředí.

  • Manuální činnost údržby se omezuje na plánované výměny senzorů, pufrů a čisticího roztoku.

  • Automatizované čištění zlepšuje provozní dostupnost a životnost senzoru, zvláště v agresivních nebo znečištěných médiích.

  • Automatizovaná kalibrace zvyšuje spolehlivost, přesnost a opakovatelnost měřených hodnot.