Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inteligentní energetická řešení pro chladicí systémy

Efektivní monitorování vede ke zvýšení výkonu chladicího systému

Náklady na energii vynaloženou na chlazení tvoří v mnoha průmyslových odvětvích značnou část celkových nákladů na energii. Už i malé snížení spotřeby energie vede k významným úsporám energie. Předpokladem pro účinné měření je znalost chování systému v různých provozních stavech. S naší inteligentní stupnicí energetických řešení pro chladící systémy vám můžeme pomoci dosáhnout svého cíle.

Účinnost chladicího systému

Máme-li vyhodnocovat účinnost chladicího systému, musíme vyčíslit přínos všech komponentů v systému a zahrnout je do kalkulace.
Na základě monitorování můžeme:

 • provádět analýzu a pak spustit systém v optimálním provozním režimu

 • porovnávat účinnost systému

 • zjišťovat, kdy je čas na provedení údržby

Úniky médií ze systému

Prostřednictvím neustálého monitorování můžete sledovat trendy a následně zabraňovat postupně vznikajícím závadám. Například při neustálém monitorování tlaku na sání a výtlaku můžeme odhalit úniky chladiva.

 • Umožní nám to detekovat trhliny a místa úniků médií, které můžeme hned opravit, čímž se zvýší spolehlivost a účinnost systému a prodlouží se jeho životnost.

 • Umožní nám to vyhnout se problémům v souvislosti s uniklými médii.

 • Umožní nám to zredukovat množství údržbářských prací a neplánovaných odstávek.

Měrná spotřeba energie

Aby bylo možno vyhodnocovat účinnost systému a optimalizovat výrobní proces, je nutno provádět přesná měření spotřeby energie vynaložené na chlazení vztažené na jednotku výrobku nebo na m³ a rok. Na základě analýzy dat může být označena zátěž, která významně ovlivňuje náklady. Tyto údaje se dají navíc využít pro vyhodnocování uhlíkové stopy.

Chladicí systém – parametry

Inteligentní stupnice energetických řešení pro chladicí systémy – efektivním monitorováním ke zvýšení výkonu chladicího systému

Je nutno provádět analýzy jednotlivých případů

Aby bylo chlazení účinné, je nutné nejenom aby jednotlivé komponenty v okruhu měly vysokou účinnost, ale je potřeba analyzovat i celkové uspořádání systému a jeho provozní stavy. Protože chladicí systémy jsou často specifické pro danou aplikaci, je potřeba provést analýzu vstupních a výstupních údajů a na jejím základě stanovit optimální provozní stav.
Budete-li znát klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), můžete vyhodnotit: Toto je důležitá podmínka pro řízení energií a pro snižování nákladů.

 • Účinnost chladicího systému

 • Úniky médií ze systému

 • Měrná spotřeba energie

 • Chladicí systém vybavený průtokoměrem Promag 50 ©Endress+Hauser

  Chladicí systém vybavený průtokoměrem Promag 50

 • Vodní chladicí systém vybavený snímačem tlaku Cerabar S ©Endress+Hauser

  Vodní chladicí systém vybavený snímačem tlaku Cerabar S

 • Chladicí systém – měření průtoku dusíku vírovým průtokoměrem Prowirl ©Endress+Hauser

  Chladicí systém – měření průtoku dusíku vírovým průtokoměrem Prowirl

 • Jednoduché ovládání záznamníku dat Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

  Jednoduché ovládání záznamníku dat Memograph M RSG40

 • Plynové potrubí pokryté sněhem a ledem ©Endress+Hauser

  Plynové potrubí pokryté sněhem a ledem

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

 • Logo společnosti: ArcelorMittal Zenica

  Společnost ArcelorMittal Zenica v Bosně a Hercegovině vyrábí za tepla válcované výrobky (armatury, dráty, pletiva, příhradové nosníky, klasické konstrukční armatury) především pro trhy na Balkáně, v EU a v severní Africe.