Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inteligentní řešení elektrických systémů v oblasti energetiky

Z elektrických systémů lze získat víc, pokud zjistíme, kde můžeme ušetřit

Kvůli stoupajícím cenám elektřiny a stále přísnějším zákonům na ochranu životního prostředí se stal námět spotřeby energie hlavním tématem hovorů ve všech průmyslových podnicích. Ačkoliv by u elektricky poháněných zařízení bylo možno průměrně ušetřit až 25–30 %, firmy často opomíjejí optimalizovat svá nejrůznější výrobní zařízení. Naše inteligentní stupnice energetických řešení elektrických systémů vám pomůže dosáhnout vašich cílů. "

Účinnost motorů

Když se podíváme na celkové náklady na elektrický motor za jeho životnost, vidíme, že největší podíl připadá na náklady na energii. Proto se investice do energeticky úsporných motorů a do frekvenčních měničů brzy vyplatí. Pokud bychom chtěli zjistit spotřebu elektřiny a možné úspory, jakých můžeme dosáhnout provedením výměny motoru, budeme potřebovat znát údaje o spotřebě v reálném čase.

Elektrická účinnost

Prostřednictvím elektrické účinnosti můžeme zjistit, kde máme potenciál k úsporám. Elektrická účinnost je poměr mezi užitečným výstupním výkonem a celkovým vstupním výkonem. Ze znalosti elektrické účinnosti pak kromě toho, že nám pomůže odkrýt možnosti k úsporám energie, můžete ještě:

 • vyhodnocovat stav a zbývající životnost

 • nalézt optimální provozní stav

 • prostřednictvím neustálého sledování zamezit škodám

 • identifikovat předimenzovaná čerpadla

 • eliminovat průtoky bypassem pro regulaci

 • instalovat motory s vysokou účinností

 • rozdělit tok média na několik čerpadel pro případ změny požadavků

Zatížení systému a fázové zatížení

Občas je potřeba uzpůsobit výrobní zařízení nebo ho rozšířit. Proto se často instalují přídavné jednofázové spotřebiče, což ale vede k rozdílným zatížením fází. Aby se identifikovalo, příp. kompenzovalo asymetrické fázové zatížení, je nutno monitorovat elektrickou síť, na základě čehož pak můžeme:

 • vyhodnocovat a provozovat elektrický systém se symetrickým fázovým zatížením

 • indikovat asymetrické zátěže

 • rozhodovat, kam a jestli vůbec mají být elektrická zařízení nainstalována

 • zabránit systémovým problémům a neplánovaným odstávkám

Elektrická zařízení – parametry

©Endress+Hauser
Technici diskutují nad plány ©Endress+Hauser

Technici diskutují nad plány

Dva pracovníci v průmyslovém závodě ©Endress+Hauser

Dva pracovníci v průmyslovém závodě

Elektrárna s chladicími věžemi a elektrickým stožárem ©Endress+Hauser

Elektrárna s chladicími věžemi a elektrickým stožárem

Elektrický stožár pro vedení elektřiny ©Endress+Hauser

Elektrický stožár pro vedení elektřiny

Elektrický stožár pro vedení elektřiny ©Endress+Hauser

Elektrický stožár pro vedení elektřiny

Stahování