Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inteligentní řešení elektrických systémů v oblasti energetiky

Z elektrických systémů lze získat víc, pokud zjistíme, kde můžeme ušetřit

Kvůli stoupajícím cenám elektřiny a stále přísnějším zákonům na ochranu životního prostředí se stal námět spotřeby energie hlavním tématem hovorů ve všech průmyslových podnicích. Ačkoliv by u elektricky poháněných zařízení bylo možno průměrně ušetřit až 25–30 %, firmy často opomíjejí optimalizovat svá nejrůznější výrobní zařízení. Naše inteligentní stupnice energetických řešení elektrických systémů vám pomůže dosáhnout vašich cílů. "

Účinnost motorů

Když se podíváme na celkové náklady na elektrický motor za jeho životnost, vidíme, že největší podíl připadá na náklady na energii. Proto se investice do energeticky úsporných motorů a do frekvenčních měničů brzy vyplatí. Pokud bychom chtěli zjistit spotřebu elektřiny a možné úspory, jakých můžeme dosáhnout provedením výměny motoru, budeme potřebovat znát údaje o spotřebě v reálném čase.

Elektrická účinnost

Prostřednictvím elektrické účinnosti můžeme zjistit, kde máme potenciál k úsporám. Elektrická účinnost je poměr mezi užitečným výstupním výkonem a celkovým vstupním výkonem. Ze znalosti elektrické účinnosti pak kromě toho, že nám pomůže odkrýt možnosti k úsporám energie, můžete ještě:

 • vyhodnocovat stav a zbývající životnost

 • nalézt optimální provozní stav

 • prostřednictvím neustálého sledování zamezit škodám

 • identifikovat předimenzovaná čerpadla

 • eliminovat průtoky bypassem pro regulaci

 • instalovat motory s vysokou účinností

 • rozdělit tok média na několik čerpadel pro případ změny požadavků

Zatížení systému a fázové zatížení

Občas je potřeba uzpůsobit výrobní zařízení nebo ho rozšířit. Proto se často instalují přídavné jednofázové spotřebiče, což ale vede k rozdílným zatížením fází. Aby se identifikovalo, příp. kompenzovalo asymetrické fázové zatížení, je nutno monitorovat elektrickou síť, na základě čehož pak můžeme:

 • vyhodnocovat a provozovat elektrický systém se symetrickým fázovým zatížením

 • indikovat asymetrické zátěže

 • rozhodovat, kam a jestli vůbec mají být elektrická zařízení nainstalována

 • zabránit systémovým problémům a neplánovaným odstávkám

Elektrická zařízení – parametry

Elektrické aplikace pro zjišťování potenciálu pro úspory

Klíčem k úsporám je provádění měření a sběr dat

Měření a sběr dat jsou důležité jako základ zlepšovacího procesu, na jehož základě je pak možno identifikovat zařízení a procesy, které mají největší spotřebou energie.
Na základě správných klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) můžeme vyhodnocovat:

 • účinnost motorů

 • elektrickou účinnost

 • zatížení systému a fázové zatížení

 • skutečnou kompenzaci výkonu

 • Technici diskutují nad plány ©Endress+Hauser

  Technici diskutují nad plány

 • Dva pracovníci v průmyslovém závodě ©Endress+Hauser

  Dva pracovníci v průmyslovém závodě

 • Elektrárna s chladicími věžemi a elektrickým stožárem ©Endress+Hauser

  Elektrárna s chladicími věžemi a elektrickým stožárem

 • Elektrický stožár pro vedení elektřiny ©Endress+Hauser

  Elektrický stožár pro vedení elektřiny

 • Elektrický stožár pro vedení elektřiny ©Endress+Hauser

  Elektrický stožár pro vedení elektřiny

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

 • Logo společnosti: ArcelorMittal Zenica

  Společnost ArcelorMittal Zenica v Bosně a Hercegovině vyrábí za tepla válcované výrobky (armatury, dráty, pletiva, příhradové nosníky, klasické konstrukční armatury) především pro trhy na Balkáně, v EU a v severní Africe.