Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inteligentní řešení monitorování energií pro topné systémy

Neustálé monitorování topného systému snižuje náklady na energii

Existuje široká škála průmyslových specifických topných procesů a technologií, které vyžadují individuální přístup a opatření k hodnocení a zlepšování výkonu systému. Kotle a topidla na plynná paliva jsou obvykle velkými zdroji energetických ztrát v důsledku neefektivního spalování, nesprávného používání a špatné údržby. Nejjednodušší způsob hodnocení těchto ztrát je měření účinnosti.

Účinnost systému vytápění

Sledováním parametrů, jako je průtok paliva, spalovací vzduch, teplota spalin a přenosová rychlost tepelné energie, lze vyhodnotit účinnost výroby tepla pro:

 • zjištění, ohodnocení a určení ztrát v systému, například v důsledku nečinnosti nebo provozování hořáku s dílčím zatížením

 • vyhodnocení výkonnosti kotlů, spotřebičů a optimalizaci jejich využití

 • snížení nákladů na údržbu a prostojů

 • vyhodnocení opatření, jako je například předehřívání spalovacího vzduchu

Měrná spotřeba energie

Přiřazení spotřeby energie na konkrétní oblasti a procesy je jedním z klíčových faktorů pro systémy hospodaření s energií (např. ISO 50001) a předpokladem pro transparentní účetnictví. Přesné měření spotřeby topné energie na jednotku výrobku nebo na m³ a rok je rovněž nezbytné k posouzení účinnosti systému a je užitečné pro optimalizaci výrobních procesů. Je možno upozornit na zátěže, které významně ovlivňují náklady. Navíc jsou údaje vhodné pro hodnocení uhlíkové stopy.

Topná aplikace ‒ parametry

Inteligentní stupnice energetických řešení pro topné systémy - stálé monitorování energií ke snižování nákladů na energie

Velké zdroje energetických ztrát

Procesní topné systémy zahrnují spalovací systémy, které spalují fosilní paliva a biomasu; elektrické systémy, výměnné a obnovitelné systémy. Monitorováním těchto komponentů a výkonnosti systému je možno dosáhnout významných úspor energie.
Definujte správné klíčové výkonnostní ukazatele, které vám pomohou vyhodnotit:

 • účinnost systému vytápění,

 • měrnou spotřebu energie

To je předpokladem pro hospodaření s energií a snižování nákladů.

Aplikace

 • Topný systém s hořákovým kotlem pro výrobu páry ©Endress+Hauser

  Topný systém s hořákovým kotlem pro výrobu páry

 • Stěhování lávy do moře ©Endress+Hauser

  Stěhování lávy do moře

 • Technik dohlížející na zařízení ©Endress+Hauser

  Technik dohlížející na zařízení

 • Jednoduché ovládání záznamníku dat Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

  Jednoduché ovládání záznamníku dat Memograph M RSG40

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

 • Logo společnosti: ArcelorMittal Zenica

  Společnost ArcelorMittal Zenica v Bosně a Hercegovině vyrábí za tepla válcované výrobky (armatury, dráty, pletiva, příhradové nosníky, klasické konstrukční armatury) především pro trhy na Balkáně, v EU a v severní Africe.