Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inteligentní řešení monitorování energií pro topné systémy

Neustálé monitorování topného systému snižuje náklady na energii

Existuje široká škála průmyslových specifických topných procesů a technologií, které vyžadují individuální přístup a opatření k hodnocení a zlepšování výkonu systému. Kotle a topidla na plynná paliva jsou obvykle velkými zdroji energetických ztrát v důsledku neefektivního spalování, nesprávného používání a špatné údržby. Nejjednodušší způsob hodnocení těchto ztrát je měření účinnosti.

Účinnost systému vytápění

Sledováním parametrů, jako je průtok paliva, spalovací vzduch, teplota spalin a přenosová rychlost tepelné energie, lze vyhodnotit účinnost výroby tepla pro:

  • zjištění, ohodnocení a určení ztrát v systému, například v důsledku nečinnosti nebo provozování hořáku s dílčím zatížením

  • vyhodnocení výkonnosti kotlů, spotřebičů a optimalizaci jejich využití

  • snížení nákladů na údržbu a prostojů

  • vyhodnocení opatření, jako je například předehřívání spalovacího vzduchu

Měrná spotřeba energie

Přiřazení spotřeby energie na konkrétní oblasti a procesy je jedním z klíčových faktorů pro systémy hospodaření s energií (např. ISO 50001) a předpokladem pro transparentní účetnictví. Přesné měření spotřeby topné energie na jednotku výrobku nebo na m³ a rok je rovněž nezbytné k posouzení účinnosti systému a je užitečné pro optimalizaci výrobních procesů. Je možno upozornit na zátěže, které významně ovlivňují náklady. Navíc jsou údaje vhodné pro hodnocení uhlíkové stopy.

Topná aplikace ‒ parametry

©Endress+Hauser
Topný systém s hořákovým kotlem pro výrobu páry ©Endress+Hauser

Topný systém s hořákovým kotlem pro výrobu páry

Stěhování lávy do moře ©Endress+Hauser

Stěhování lávy do moře

Technik dohlížející na zařízení ©Endress+Hauser

Technik dohlížející na zařízení

Jednoduché ovládání záznamníku dat Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

Jednoduché ovládání záznamníku dat Memograph M RSG40

Stahování