Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inteligentní řešení sledování energií pro systémy stlačeného vzduchu

Snižujte náklady díky lepší výkonnosti systému

Systémy stlačeného vzduchu jsou komplexní a často „rostou v průběhu času“. Soustavným sledováním systémů s pomocí optimálních indikátorů jsou pracovníci obsluhy, vedoucí pracovníci a management stále informováni, což umožňuje konstruktivní správu energií.Až 85 % celkových nákladů u systémů stlačeného vzduchu představují náklady na energie, náklady na měření a splátky za zařízení soustavy. Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů s našimi inteligentními skupinami energetických řešení pro systémy stlačeného vzduchu.

Účinnost kompresorů

Klíčem k vyhodnocení výkonnosti kompresoru je specifická spotřeba elektrické energie nebo stlačeného vzduchu. To je základem pro následující:

 • Výkonnostní srovnávání kompresorů a optimalizaci jejich využití

 • Optimalizace řídicího systému / profilu zatížení

 • Hodnocení zlepšení systému/výkonnosti

Kromě výpočtu účinnosti indikuje spotřeba elektrické energie kompresoru také dobu zatížení a pohotovosti, které mají podstatný vliv na výši nákladů na energie. Dalším velmi důležitým parametrem pro výkonnost kompresoru i celé soustavy je tlak.

Vyvážení systému a případné netěsnosti

V obvyklých provozech se ztráty způsobené netěsnostmi pohybují mezi 20–30 % celkové výrobní kapacity stlačeného vzduchu. U dobře udržovaných systémů lze tuto ztrátu snížit až na méně než 10 %. Měření průtoku na různých místech v pneumatických soustavách lze využít k výpočtu ztrát způsobených netěsností „včas“, což umožňuje:

 • Detekovat a opravit porušení soustavy nebo netěsnosti

 • Zamezit provozním ztrátám

 • Zamezit delšímu provozu kompresoru

 • Omezit údržbu a snížit objem neplánovaných odstávek

 • Zamezit zbytečnému navýšení kapacity kompresoru

Spotřeba vzduchu

Jedním z klíčových faktorů systému správy energií je přiřazení využití energie specifickým oblastem (např. ISO 50001), což je také předpokladem pro transparentní účetnictví. Přesné měření spotřeby vzduchu na vyprodukovanou jednotku rovněž napomáhá k optimalizaci výrobních procesů. Tyto údaje jsou také vhodné pro vyhodnocení tzv. uhlíkové stopy.

Aplikace stlačeného vzduchu – parametry

Aplikace stlačeného vzduchu k soustavnému sledování pro konstruktivní správu energií

Systematické analýzy

Ke zlepšení výkonnosti systémů stlačeného vzduchu je potřeba systematický přístup, který by pomohl analyzovat v rámci soustavy jak stranu dodávky, tak i stranu poptávky. To je předpokladem pro snížení nákladů díky správě energií.
Vyberte správné indikátory, které vám pomohou vyhodnotit:

 • Účinnost kompresorů

 • Vyvážení systému a případné netěsnosti

 • Specifická spotřeba energií

To je předpokladem pro správu energií a snížení nákladů.

 • ©Endress+Hauser

  Vyberte správné indikátory, které vám pomohou vyhodnotit účinnost kompresoru:

 • ©Endress+Hauser

  Netěsnost stlačeného vzduchu vede k neefektivnímu výkonu pneumatické soustavy

 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser

  Sledování systému pomocí správce dat pro získání vizualizovaných hodnot procesu

 • ©Endress+Hauser

  Tlakové čištění v potravinářské výrobě

 • ©Endress+Hauser

  Servisní technik u pneumatické soustavy

 • ©Endress+Hauser

  Přímé měření hmotnostního průtoku u systémů stlačeného vzduchu s průtokoměrem Proline t-mass 65I

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

 • Logo společnosti: ArcelorMittal Zenica

  Společnost ArcelorMittal Zenica v Bosně a Hercegovině vyrábí za tepla válcované výrobky (armatury, dráty, pletiva, příhradové nosníky, klasické konstrukční armatury) především pro trhy na Balkáně, v EU a v severní Africe.