Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inteligentní řešení sledování energií pro systémy stlačeného vzduchu

Snižujte náklady díky lepší výkonnosti systému

Systémy stlačeného vzduchu jsou komplexní a často „rostou v průběhu času“. Soustavným sledováním systémů s pomocí optimálních indikátorů jsou pracovníci obsluhy, vedoucí pracovníci a management stále informováni, což umožňuje konstruktivní správu energií.Až 85 % celkových nákladů u systémů stlačeného vzduchu představují náklady na energie, náklady na měření a splátky za zařízení soustavy. Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů s našimi inteligentními skupinami energetických řešení pro systémy stlačeného vzduchu.

Účinnost kompresorů

Klíčem k vyhodnocení výkonnosti kompresoru je specifická spotřeba elektrické energie nebo stlačeného vzduchu. To je základem pro následující:

  • Výkonnostní srovnávání kompresorů a optimalizaci jejich využití

  • Optimalizace řídicího systému / profilu zatížení

  • Hodnocení zlepšení systému/výkonnosti

Kromě výpočtu účinnosti indikuje spotřeba elektrické energie kompresoru také dobu zatížení a pohotovosti, které mají podstatný vliv na výši nákladů na energie. Dalším velmi důležitým parametrem pro výkonnost kompresoru i celé soustavy je tlak.

Vyvážení systému a případné netěsnosti

V obvyklých provozech se ztráty způsobené netěsnostmi pohybují mezi 20–30 % celkové výrobní kapacity stlačeného vzduchu. U dobře udržovaných systémů lze tuto ztrátu snížit až na méně než 10 %. Měření průtoku na různých místech v pneumatických soustavách lze využít k výpočtu ztrát způsobených netěsností „včas“, což umožňuje:

  • Detekovat a opravit porušení soustavy nebo netěsnosti

  • Zamezit provozním ztrátám

  • Zamezit delšímu provozu kompresoru

  • Omezit údržbu a snížit objem neplánovaných odstávek

  • Zamezit zbytečnému navýšení kapacity kompresoru

Spotřeba vzduchu

Jedním z klíčových faktorů systému správy energií je přiřazení využití energie specifickým oblastem (např. ISO 50001), což je také předpokladem pro transparentní účetnictví. Přesné měření spotřeby vzduchu na vyprodukovanou jednotku rovněž napomáhá k optimalizaci výrobních procesů. Tyto údaje jsou také vhodné pro vyhodnocení tzv. uhlíkové stopy.

Aplikace stlačeného vzduchu – parametry

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Vyberte správné indikátory, které vám pomohou vyhodnotit účinnost kompresoru:

©Endress+Hauser

Netěsnost stlačeného vzduchu vede k neefektivnímu výkonu pneumatické soustavy

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Sledování systému pomocí správce dat pro získání vizualizovaných hodnot procesu

©Endress+Hauser

Tlakové čištění v potravinářské výrobě

©Endress+Hauser

Servisní technik u pneumatické soustavy

©Endress+Hauser

Přímé měření hmotnostního průtoku u systémů stlačeného vzduchu s průtokoměrem Proline t-mass 65I

Stahování