Poradenské služby v oblasti energetiky

Zamezení ztrátám energie, zvýšení účinnosti energie a snížení výdajů za energie

Jako specialisté na energetické systémy nabízíme také služby poradenství. Využitím těchto služeb lze optimalizovat spotřebu, distribuci a dodávky energií. Provedeme podrobnou analýzu vašeho procesu a na základě toho vám sdělíme, jakých úspor můžete dosáhnout. Při této činnosti budeme brát v úvahu také synergie ve vašem podniku. S námi můžete dosáhnout nejvyšší možné kvality. Jsme první projektantská firma na světě, která získala certifikaci podle ISO 50001, a v poradenství ohledně energií máme 15 let zkušeností.

Výhody

  • Zredukování výdajů prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti, což bude mít přímý efekt na váš provozní zisk.

  • Efektivní a spolehlivé dodávky provozních médií založené na udržitelných konceptech při použití energií jako pára, chlazení, vytápění, stlačený vzduch, elektřina a technické plyny, a to bez ohledu na to, kdo je výrobcem zařízení na výrobu energie.

  • Individuální poradenství znamená, že projekty dříve, než budou realizovány, budou co nejvíce přizpůsobeny vašim potřebám. To bude pro vás v praxi znamenat dosažení cíle úspor.

  • Budeme vám poskytovat podporu, když budete zavádět systém správy energií a budou u vás probíhat audity na základě mezinárodních a místních norem, jako jsou ISO 50001 a EN 16247.

Nabízíme

  • Provedení analýzy efektivity a potenciálu energie na základě auditu energií podle EN 16247-1, čímž získáte přehled o tocích energií a o výdajích za energie. Klademe důraz na zvyšování účinnosti a vytvoříme seznam nutných opatření.

  • Podporu při implementaci těchto opatření a při využívání rezerv v hospodárnosti, a to s přihlédnutím k technickým a ekonomickým možnostem závodu.

  • Důslednou podporu při zavádění systému správy energie podle ISO 50001 nebo podle jiných norem a účinnou pomoc v průběhu procesu certifikace. Přitom budeme úzce spolupracovat jak s vámi, tak i se společností provádějící certifikaci.

  • Podporu po celou dobu životního cyklu zařízení, například budeme zjišťovat místa netěsností u rozvodů stlačeného vzduchu a budeme tato místa opravovat.

Jako specialista na energetické systémy nabízíme také poradenské služby. ©Endress+Hauser

Využíváním individuálního poradenství je možno dosáhnout splnění cíle úspor

Stahování