Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inteligentní energetická řešení pro čištění odpadních vod

Optimalizujte spotřebu energie a neplýtvejte penězi

Provozovatelé a majitelé čistíren odpadních vod jsou pod rostoucím tlakem, aby provoz byl spolehlivý a bezpečný i při požadavku na snížení nákladů. Zejména zvyšující se náklady na energie se týkají provozovatelů nejvíce. Čistírny odpadních vod mají obvykle vysoký potenciál pro úsporu energie. Předpokladem pro přijetí účinných opatření je znalost charakteristik procesu jednotlivých částí zařízení.

Aerační účinnost

V mnoha zařízeních se 50 % spotřeby elektrické energie použije na provoz aeračního systému.
Kromě toho je účinnost dmychadla obvykle známa. Monitoring poklesu tlaku, proudění vzduchu a spotřeby energie vám umožní vyhodnotit

 • výkon dmychadla,

 • znečištění aeračních elementů a potřebu provést čištění indikované alarmem,

 • úspěch strategie řízení aerace.

Účinnost čerpadla

Čerpadla jsou často předimenzována nebo nejsou provozována v optimálním provozním stavu. Srovnání klíčových ukazatelů výkonnosti založené na měření spotřeby elektrické energie, průtoku a tlaku odhalí slabý výkon a zajistí včasnou údržbu čerpadel.

Výroba elektřiny

Zvýšení výroby elektrické energie je většinou snadnější a méně nákladné než opatření pro úsporu elektrické energie. Klíčové ukazatele výkonnosti, jako poměr plynu a CHSK (chemické spotřeby kyslíku) nebo elektrická a tepelná účinnost kogeneračních jednotek, jsou základními parametry pro optimalizaci a ověřování výroby elektřiny nebo kvantifikace dopadů kofermentace. V této souvislosti je třeba poukázat na to, že je třeba se zaměřit nejen na jednotlivé procesy, ale monitorovat celý systém tak, aby mohly být zjištěny účinky těchto interakcí.

Je nutno provádět analýzy jednotlivých případů

Transparentní energetické údaje jsou klíčem ke smysluplnému řízení energie čistíren odpadních vod a užitečné pro provozovatele a osoby s rozhodovací pravomocí či orgány veřejné správy.
Na základě správných klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) můžeme vyhodnocovat:

 • provoz zařízení,

 • účinnost čerpadel,

 • provoz aerace,

 • specifickou spotřebu energie.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Inteligentní energetická řešení pro čištění odpadních vod ©Endress+Hauser

Stahování