Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Sledování skladových zásob

Sledování skladových zásob za účelem provádění správných manažerských rozhodnutí

I když je všude kolem nás v neustále se měnícím světě velké množství údajů, přesto mnoho podniků postrádá ty správné informace. Pokud chceme činit důležitá rozhodnutí, musíme mít on-line přístup k vysoce kvalitním údajům v reálném čase. Naše systémy – od jednoduchého monitorování a vizualizace nádrží a sil až po vysoce přesné měření množství v nádobách a sledování skladových zásob po celém světě – zaručují naprostou transparentnost skladových zásob 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a kdekoli na zeměkouli.

Sledování produktu v cisternách ©Endress+Hauser
Rafinerie ropy v noci, pohled na šířku ©Light&Magic - shutterstock.com
Zákazník u rafinerie ©Endress+Hauser
Úložné cisterny u terminálu v Rothenburgu ©Endress+Hauser
Zaměstnanci vápenky ©Endress+Hauser

Vždy nejlepší možná řešení pro každou aplikaci

Nabízíme vám systémy pro komplexní monitorování skladu, které obsahují celé spektrum měřicích zařízení a otevřenou a zabezpečenou integraci dat. Do rozsahu nabídky patří kromě přístrojů pro měření výšky hladin, tlaku, teploty, hustoty a průtoku a bezpečnostních zařízení také systémové komponenty, jako jsou PLC, gateways (brány) a telemetrické systémy. Místní nebo hostitelské softwary pro správu skladů umožňují spolupráci více stran a provádění jejich společných důležitých rozhodnutí, ať už jsou zástupci těchto stran shromážděni na jednom místě, nebo se nachází na různých vzdálených místech.

Výhody

  • Přesné, bezpečné a spolehlivé měření prostřednictvím vysoce jakostních výrobků, které jsme vyvinuli společně se zákazníky k tomu, abychom mohli vaše požadavky splňovat co možná nejlépe

  • Bezproblémové fungování jak komponentů, tak celého podniku vede k úsporám výdajů v investiční i provozní fázi životního cyklu závodu

  • Optimalizace a snížení vašich skladových zásob, a tím zredukování vázaného kapitálu

  • Zlepšená dostupnost materiálu a provádění transparentních manažerských rozhodnutí díky nástrojům na monitorování skladových zásob s možnostmi různých nastavení

Stahování