Měření výšky hladiny v nádržích

Řízení a monitorování stavu hladiny v nádrži prostřednictvím vysoce přesných přístrojů

Sledování a řízení velkých objemů kapalin během jejich zpracování, přepravy a uskladňování je náročné. Musíte neustále vědět, kolik surovinového materiálu máte ještě v nádrži, ze které čerpáte, a kolik místa ještě máte k dispozici v nádrži, do které čerpáte. Kromě toho je důležité znát okolí nádrže a příslušná bezpečnostní pravidla. Žádný z našich konkurentů se nemůže pochlubit tak velkým počtem nainstalovaných vysoce přesných systémů pro měření výšky hladiny v nádržích, které by byly schválené pro obchodní měření. Tyto naše systémy se používají v různých rafineriích, v úložištích nádrží, v depech a na terminálech.

Bezpečné a spolehlivé obchodní měření průtoku

Nejmodernější měřicí technika pro měření teploty (radar a servo), která je vybudovaná na principu osvědčených komunikačních protokolů, umožňuje přesné měření a přesný sběr dat. Naše přístroje pro měření výšky hladiny v nádržích Micropilot, Proservo a Prothermo splňují požadavky předpisů NMi a PTB a mají též místní schválení podle OIML R85. K naměřeným a do různých forem zpracovaným údajům pak mohou mít prostřednictvím datových serverů přístup všichni ti, kteří tyto informace pro svoji práci potřebují.

Sledování úložiště nádrží

Při provozování úložiště nádrží je nutno mít na paměti důležité aspekty, jako jsou produktivita, bezpečnost a otázky životního prostředí. Kromě toho je potřeba brát v úvahu i další trendy, které se v poslední době objevují: v rámci podniku bývá potřeba, aby pracovníci více oddělení měli přístup k potřebným informacím v reálném čase. Přístup bývá někdy potřeba i z více různých míst. Při řešení všech těchto úkolů může být vaším partnerem firma Endress+Hauser. Všechny tyto problémy můžete zvládnout prostřednictvím našeho systému správy skladu Tankvision, který je určen pro měření hladiny v nádržích.

Napojení na staré systémy a migrace

Modernizace provozů, ve kterých se ke stávajícím systémům pro měření výšky hladiny v nádržích v průběhu let přidávaly postupně další přístroje, je poměrně složitá. Pokud z rozpočtových důvodů není možno provést kompletní generální opravu, musí se zvolit strategie postupných oprav. Pomůžeme vám tyto problémy zvládnout. Aby bylo dál možno používat stávající protokoly, uvažujeme zvláště nad tím, jak zvládnout migraci, aby se stávající přístroje mohly i nadále používat a přitom aby bylo možno nainstalovat progresivní architekturu, která bude snadnější na údržbu a bude flexibilnější.

Uvedení do provozu a inspekční služby

Nabízíme různé úrovně uvádění do provozu a inspekčních služeb se zárukou maximální spolehlivosti a dostupnosti pro Vaše systémy pro měření výšky hladiny v nádržích. Uvádění do provozu a protokoly o funkčnosti celého systému. Funkční testy a ruční montáž zajistí, že přesnost a měření jsou správné. Také spolehlivost a předávání dat jsou kontrolovány v plném provozu. Inspekční služba zajišťuje účinnost a bezpečnost provozu díky pravidelným kontrolám na místě.

Zákazník a zaměstnanec firmy Endress+Hauser diskutující nahoře na nádrži ©Endress+Hauser
Tři lidé stoupají po schodech kolem olejové nádrže, pohled na šířku ©Endress+Hauser
Technici úložiště nádrží v Birsfeldenu ©Endress+Hauser
Dva lidé při rozhovoru, jeden z nich je zákazník a druhý zaměstnanec E+H ©Endress+Hauser
Proservo ©Endress+Hauser

Stahování