Řízení zásob v jakékoli nádrži

Systémy sledování zásob usnadňují provádět jasná důležitá rozhodnutí

Zejména ve výrobních závodech se dost často skladové zásoby neměří a nezobrazují v reálném čase. Kontrola zásob se tam provádí hlavně manuálně, což vede k chybám v údajích a k dvojí práci. To pak vede k velkým zásobám na skladě, k velkým hodnotám těchto zásob a k rozhodnutím, která jsou založena na pocitech, nikoli na faktech. Naše systémy sledování zásob slouží k jednoduchému monitorování a k vizualizaci nádrží a sil. Jejich používáním je možno se vyhnout zmíněným problémům.

Pro správná rozhodnutí jsou nutná přesná měření

... prostřednictvím nejvhodnějších nástrojů. Nabízíme vám obsáhlý systém sledování skladových zásob, který zahrnuje širokou škálu měřicích zařízení a otevřenou a zabezpečenou integraci dat. Do rozsahu nabídky patří kromě přístrojů pro měření hladin, tlaku, teploty, hustoty, průtoku a kromě bezpečnostních zařízení také systémové prvky, jako jsou PLC, gateways (brány) a telemetrické systémy. Při využití kombinace těchto hardwarů s našimi softwary můžete mít neustálý přehled o všech vašich zásobách na skladě – kdykoli a kdekoli.

Software pro správu skladových zásob on-line

Prostřednictvím softwaru pro správu skladových zásob SupplyCare si můžete nechat zobrazovat množství, trendy a alarmy pro všechny vaše aktuální zásoby. Přitom můžete zvolit buď hostitelskou verzi, která bude umístěná na snadno dostupné serverové infrastruktuře u firmy Endress+Hauser, nebo můžete mít podnikovou verzi (Enterprice version), která bude umístěná na vaší serverové infrastruktuře. Systém SupplyCare umožňuje spolupráci a společná rozhodování více zúčastněných stran, jejichž zástupci se mohou sejít buď na jednom místě, nebo mohou vstupovat do systému ze vzdálených míst.

Řízení skladových zásob ©Endress+Hauser
Pohled na chemický závod © Corbis Super RF
Servisní technik s Micropliotem ©Endress+Hauser
Micropilot ve vápence ©Endress+Hauser
Endress+Hauser s obsluhou zařízení při diskuzi ©Endress+Hauser

Stahování