Sledování skladových zásob – v rozsahu celého podniku

Sledování skladových zásob v různých závodech a na různých stanovištích z centrály podniku

V současné době pronikají mnohé podniky na nové trhy, protože stále častěji cítí potřebu snižovat náklady a otvírat se novým obchodním příležitostem. Zajistíte-li si přístup k informacím o skladových zásobách po celém světě v reálném čase, budete mít možnost jednak využívat informace o existujících skladových zásobách, jednak s výhodou snížit skladové náklady vázané kapitálem. Díky možnostem našich místních připojení (interface) a díky systému SupplyCare budete získávat přesné informace v reálném čase a na jejich základě budete moct dělat důležitá rozhodování v rámci celého podniku.

Sledování skladových zásob v různých závodech a stanovištích z centrály

Nabízíme vám řešení, prostřednictvím kterého budete moct sledovat zásoby v nádržích v určitém regionu nebo si budete moct zjistit celkové množství těchto zásob. Tak budete mít možnost předat zpět kontrolu manažerům dodavatelských řetězců, čímž jim bude dán nástroj k provádění logických a fundovaných manažerských rozhodnutí, a tak zajistit, aby všechna zařízení po celém světě pracovala s maximálním možným výkonem a s maximální možnou přesností.

Sledování skladových zásob podniků ©Endress+Hauser
Pracovní porada na úložných cisternách ©Endress+Hauser
Diskuse ©Endress+Hauser
Pracovník stoupající po schodech na cisternu ©Endress+Hauser

Stahování