Automatizace terminálů

Komplexní řešení od příjmu zboží přes vedení skladu až po výdej zboží – to všechno z jednoho místa

Ať už se jedná o jedlé oleje, chemikálie, nebo o ropné produkty: úspěšná správa terminálu je vždy založená na přesných a hodnověrných procesních měřeních, jako jsou měření výšky hladiny a měření průtoku. Jsme pro vás spolehlivým partnerem pro oblasti od přesného měření výšky hladiny v nádrži až po dopravu vysoce viskózních produktů. Pomůžeme vám vybrat ty nejvhodnější přístroje. Ale proces měření je jen začátek.

Nakládání do nákladních automobilů a železničních vagónů

Již po mnoho let dodáváme průmyslovým podnikům nejen přesné průtokoměry, ale i systémy pro kompletní řízení nakládky a systémy procesní automatizace uzpůsobené podmínkám každého jednotlivého terminálu. S využitím osvědčené technologie a díky práci našich odborníků, kteří vykonstruovali a vyrobili plnicí skidy, vám můžeme nabídnout spolehlivé a účinné nástroje pro automatizaci terminálu, která vám pomůže úspěšně řídit váš terminál.

Zabezpečovací zařízení

Nezaměřujeme se jen na dodávky jednotlivých přístrojů, které potřebujete, abyste předešli případům přeplnění. Z jednoho místa nabízíme celou paletu zabezpečovacích zařízení včetně měřicích, kontrolních a regulačních prvků – tím vám vzniká jistota, že bude stále dobře chráněni. V rámci těchto systémů dodáváme panely s alarmy, které dovedeme vykonstruovat a vyrobit přesně podle vašich potřeb. Na vaše přání můžeme udělat přípravu pro audit ohledně bezpečnosti SIL, při kterém můžeme zohlednit celý váš výrobní proces.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Fotolia/Strandperle

Stahování