Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Správa provozních zdrojů

Snižte investiční a provozní výdaje optimalizací vašich podnikových procesů

Má váš provoz problém s pokrytím výroby? Umíte rychle reagovat na poruchy a selhání zařízení? To jsou dvě typické ukázky provozních situací, kde včasné řešení správy provozních zdrojů a služeb přináší významná vylepšení při současném snížení provozních nákladů. Kombinujeme naše bohaté znalosti procesní instrumentace s našimi dlouholetými aplikačními zkušenostmi: každé provozní zařízení musí být nakonfigurováno, pravidelně kalibrováno, servisováno a tyto informace musí být snadno dostupné po celý jeho životní cyklus.

Rozumíme provozním zařízením – a víme, jak je spravovat

Nabízíme podporu při optimalizaci vašich instalovaných přístrojů, ať už ve fázi uvádění do provozu, či v průběhu provozní fáze. Poskytujeme cenné informace o provozních zdrojích v průběhu celého životního cyklu: od technologií a řešení až po přístup a správu informací a jejich začlenění do vašich podnikových procesů a IT infrastruktury přes servisní smlouvy až po pokrytí všech požadavků na uvedení do provozu, kalibraci a údržbu. Zároveň vás podpoříme ve fázi plánování a realizace.

Výhody

 • Jednoduchá integrace a maximální dostupnost informací o provozních zdrojích prostřednictvím on-line přístupu k centralizovaným nástrojům podniku pro správu dokumentace a informací, například SAP, Ultimo.

 • Jednoduchá výměna zařízení s rychlou konfigurací a uvedením do provozu.

 • Efektivnější proces auditu pomocí kalibračního plánování a automatizovaného procesu certifikace.

 • Lepší výkon provozu s využitím diagnostických možností zařízení pro optimalizaci údržbových aktivit.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu