Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Správa informací

Díky centralizované a integrované správě informací budou všechny vaše záznamy neustále aktualizované

Informace o daném zařízení se do tohoto systému správy informací začínají vkládat již během výroby zařízení a pak se přidávají informace ze všech dalších událostí, a to po celou dobu životnosti přístroje. Díky používání systému správy informací získáte snadný přístup k aktuálním informacím o konkrétním přístroji nebo zařízení, a to včetně informací o jeho stavu. Získáte též přístup k příslušné dokumentaci, ke kalibračním protokolům atd. – můžete dokonce získat i přístup k informacím o přístrojích jiných výrobců.

©Endress+Hauser

Rozumíme provozním přístrojům a zařízením – a dovedeme pracovat s informacemi

Všechny informace o vašem konkrétním zařízení, např. o náhradních dílech k němu, si můžete vyhledat přes naše zabezpečené webové stránky nebo přímo ve vašem vnitropodnikovém informačním systému. Uživatelská data k jednotlivým proběhnutým událostem nebo zásahům máte možnost nahrát do našich databází. S naším uvedením do provozu budete mít okamžitě k dispozici veškeré informace o vašich provozních přístrojích a zařízeních. Co se týká závodů, které jsou již v provozu, můžeme prohlédnout a zaregistrovat vaše nainstalovaná zařízení, vypracovat analýzu rizik, upozornit na potenciálně kritická zařízení a navrhnout příslušná opatření.

Výhody

 • Rychlý přístup k cenným informacím o přístroji prostřednictvím centrální databáze s on-line přístupem

 • Konzistentní a neustále aktualizovaná dokumentace k přístroji a optimalizované činnosti údržby

 • Racionalizovaný průběh auditu díky automatizované správě informací

 • Efektivnější správa informací díky integrovaným systémům (např. ERP/CMMS)

 • Přístup k historii přístroje včetně možnosti zpětného vysledování a srovnávání změn, a to díky uložené dokumentaci k jednotlivým případům

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Stahování