Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Správa kalibrace

Dodržování norem kvality, průběh bez papírové podoby a integrace dat na celopodnikové úrovni

V závislosti na vašich výrobních procesech vám můžeme nabídnout systém správy kalibrace, pomocí něhož si můžete naplánovat kalibraci svých přístrojů a již provedené kalibrace si můžete zpětně vysledovat a vytvářet k nim certifikáty zprávy podle ISO 17025. Integrací mobilních zařízení a kalibračních přístrojů s automatizovanou správou je dosaženo vysoké úrovně účinnosti a spolehlivosti.

Dodržování norem kvality, průběh bez papírové podoby a integrace dat na celopodnikové úrovni ©Endress+Hauser

Rozumíme provozním zařízením – a víme, jak je kalibrovat

Spolehněte se na naše znalosti a zkušenosti, které máme v oblasti kalibrací provozních zařízení. Kalibrace provádíme podle všech důležitých norem a podle SOP. Při optimalizaci vašich kalibračních harmonogramů využívejte cenné „klíčové výkonnostní ukazatele“ (key performance indicator, KPI). Naše služby v oblasti kalibrace začínají nabídkou smlouvy na dodávku správy kalibrace a školení a pokračují kompletním plánováním, instalací a uvedením kalibračního systému do provozu, a to podle „správné výrobní praxe“ (good manufacturing practices), např. podle GAMP.

Výhody

  • Naši experti na kalibraci a na integraci dat vám pomohou optimalizovat čas potřebný ke kalibraci zařízení, pomohou vám též optimalizovat kvalitu kalibrace

  • Při správě kalibrace se řiďte normami kvality

  • Zlepšete vertikální integraci údajů o kalibraci z provozu do systému pro správu informačních prostředků Endress+Hauser (W@M) a systémů ERP

  • Díky inteligentnímu plánování kalibrací založenému na analýzách „klíčových výkonnostních ukazatelů“ (KPI, key performance indicator) můžete šetřit náklady

  • Možnost sledování historie a možnost zpětného vysledování změn díky dokumentaci všech činností v kontrolních záznamech