Kalibrované systémy měření

Vysoká přesnost a maximální spolehlivost díky certifikovaným systémům pro aplikace v obchodním styku

Systém „Flow Metering Solution“ disponuje různými funkcemi pro obchodní měření média v potrubním měřicím systému. Prostřednictvím tohoto systému se zajišťuje dodávka surového materiálu do výrobních závodů, nebo jeho prostřednictvím je možno zaplatit za konečný výrobek ještě před jeho odesláním. Dostupnost systému je důležitá tam, kde na nakládacích stanicích dochází ke změně vlastníka produktu. Tam musí být možnost odečítat velmi přesně naměřené hodnoty – a zdržení kvůli případné údržbě tam musí být minimální.

Díky nakládací stanici obsahující obchodní měření průtoku je možno se vyhnout stížnostem zákazníků. ©Endress+Hauser

Vyhněte se stížnostem zákazníků a současně zvyšte svůj zisk tím, že si necháte nainstalovat certifikovaná zařízení podle norem API nebo MID

Váš partner pro fázi realizace projektů nakládacích stanic s obchodním měřením průtoku. ©Endress+Hauser

Jako váš partner vám nabízíme, že můžeme pokrýt všechny fáze projektu – od návrhu přes inženýring a přes uvedení zařízení do provozu až po zavedení systému správy informací

Nakládací stanoviště s vysoce přesnými průtokoměry Promass 83F83F pro obchodní styk ©Endress+Hauser

Z nakládacích stanic musí být možno odečítat přesné naměřené hodnoty. Tyto stanice by měly vyžadovat jen minimální údržbu

Váš partner pro fázi realizace projektů nakládacích stanic s obchodním měřením průtoku. ©Endress+Hauser

Projektoví manažeři firmy Endress+Hauser se zaměřují na individuální potřeby každého zákazníka. Tím je zaručeno, že projekt bude dokončen s minimálním rizikem, včas a podle plánovaného rozpočtu

Díky používání nakládacích stanic s obchodním měřením průtoku je možno se vyhnout stížnostem zákazníků. ©Endress+Hauser

Naše certifikované systémy vyrobené podle norem API nebo MIDs mají vysokou přesnost a maximální spolehlivost.

Management uvedení zařízení do provozu: spuštění závodu podle časového harmonogramu a podle plánovaného rozpočtu ©Endress+Hauser

Management uvedení zařízení do provozu: spuštění závodu podle časového harmonogramu a podle plánovaného rozpočtu

Důležité konkurenční výhody díky inovativním řešením

Nabízíme osvědčené obchodní systémy měření a také jejich servis po celém světě a jejich celosvětovou podporu. Naše vysoce přesné a spolehlivé Coriolisovy průtokoměry se spokojí jen s minimální údržbou a mají minimální potřebu rekalibrace. Díky tomu, že tyto přístroje dovedou měřit velké průtoky, může být denně provedeno více nakládek do lodí, nákladních automobilů a železničních vagónů, čímž se zvýší vaše přepravní kapacita. Celý proces je přitom vysoce přesný a transparentní. Máme certifikaci podle ISO 9001, díky našim standardizovaným procesům zaručujeme vysokou kvalitu našich produktů a služeb.

Výhody

  • Udělejte radost svým zákazníkům a současně zvyšte svůj zisk tím, že si necháte nainstalovat obchodní měřicí stanice, které byly vykonstruované a certifikované podle norem API (American Petroleum Institute) nebo MID (Measuring Instrument Directive)

  • Díky vysoké kvalitě přístrojů, které v našich měřicích systémech používáme, zaručujeme vysokou přesnost a správnost naměřených údajů týkajících se hmotností a objemů

  • Hladký průběh projektu díky našim zkušenostem a úzké spolupráci s kalibračními úřady

  • Uvedení vašeho závodu do provozu včas a podle cenového rozpočtu, a to díky managementu pro uvedení zařízení do provozu v místě stavby

  • Zodpovědné předání zařízení podle časového harmonogramu, a to prostřednictvím přejímacího testu provedeného v místě stavby (Site Acceptance Test, SAT)

Stahování