Systém pro měření pohonných hmot na plavidlech nebo na břehu

Náš systém měření je zcela transparentní

Majitelé lodí a úřady v přístavech si stále častěji nechávají nainstalovávat speciální systémy měření pohonných hmot, které obsahují Coriolisovy průtokoměry. Tyto nové systémy nahrazují tradiční systémy, které měří na principu zvuku nebo na nichž se hodnoty odečítají pohledem, což bývá dost nepřesné. Náš nový sofistikovaný a spolehlivý systém měření pohonných hmot zaručuje transparentnost a vysokou přesnost měření při čerpání. Nainstalováním tohoto systému je možno se vyhnout disputacím a dlouhotrvajícím dohadům ohledně odčerpaného/načerpaného množství.

Zaručená ziskovost – náš systém se vyplatí

V našem systému měření paliva, který vyvinuli a nechali si patentovat naši aplikační specialisté, se do měření při vyprazdňování nádrží správně zahrnují i vzduchové kapsy. Provedené testy prokázaly, že naše průtokoměry Promass, které pracují na Coriolisově principu, dovedou velmi přesně změřit i vysoce viskózní pohonné hmoty.

Vysoká transparentnost – důvěra díky „profilům měření“

Díky našemu certifikovanému systému měření pohonných hmot přestává být problémem „ztráta paliva neznámo kam“. Během procesu čerpání paliva je možno měřit více procesních parametrů současně, a tyto parametry je dokonce možno si nechat graficky zobrazit na kontrolním panelu jako „profily měření“. Tímto způsobem je možno dosáhnout vysoké transparentnosti a vysokého zabezpečení, což je výhodné pro obě strany – pro zákazníka i pro dodavatele – a to před čerpáním paliva, během něho a po něm. Tím ušetříte jak čas, tak peníze.

Dokonalé zabezpečení – měřicí systémy chráněné proti neoprávněné manipulaci.

Jak jednotlivé přístroje, tak celý měřicí systém se po nainstalování zaplombují, tím je zajištěna ochrana proti neoprávněné manipulaci. Všechny naše přístroje jsou certifikovány na základě jejich odzkoušení na akreditovaných kalibračních zařízeních (ISO/IEC 17025) a splňují důležité podmínky bezproblémové zpětné vysledovatelnosti podle mezinárodních norem. Při použití našeho měřicího systému probíhá čerpání paliva bezproblémově. Je to díky množství dotazovacích a měřicích funkcí.

Měření pohonných hmot – parametry

©Endress+Hauser
Systém měření pohonných hmot na plavidlech ©Endress+Hauser

Čerpání paliva do nádrže v přístavu zabere díky přímému měření průtoku málo času, není nutno přepočítávat objem

Zapečetěný přístroj Promass v systému měření pohonných hmot ©Endress+Hauser

Dokonalé zabezpečení měřicího systému certifikovanému podle MID (MI-005), jehož použití pro komerční účely uznává úřad Maritime Port Authority (MPA) v Singapuru

Proces čerpání paliva z plavidla do nádrže ©Endress+Hauser

Proces čerpání do nádrže s přesným měřením

Fakturace pohonných hmot ©Endress+Hauser

Přesná a nezpochybnitelná fakturace dodaných pohonných hmot

Stahování