Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inženýrské činnosti pro procesní automatizaci

Splníme vaše požadavky na výrobní procesy ve vašem závodě, přitom budeme dbát na dosažení optimálního výkonu

Díky naší inženýrské činnosti můžete u nových projektů nebo u modernizací stávajících zařízení dosahovat optimálních výkonů, a to už od projekční fáze až provoz zařízení, to vše při dosahování vysoké účinnosti a dlouhodobě udržitelných výkonů. Pro provádění projekčních a konstrukčních prací máme k dispozici nejmodernější konstrukční a výpočetní nástroje, díky nimž můžeme snadno nabídnout různé varianty řešení. Naše doporučení jsou založena na 60 letech našich zkušeností v tomto oboru.

 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser

Výhody

 • Rychlý návrat investic a zvyšování výkonnosti výroby po celou dobu životnosti vašeho závodu

 • Snížení nákladů na práci

 • Realizace projektu podle časového harmonogramu při dodržení plánovaného rozpočtu

 • Bezproblémová integrace dat z jiných systémů do vašeho podnikového systému

 • Vyšší kvalita dat

Výstupy

 • Naši konzultanti a tým našich konstruktérů vypracují společně s vámi pro váš konkrétní projekt „specifikaci požadavků uživatele" a „specifikaci funkčního designu" – začnete od výrobků a budete postupovat až po vyřešení automatizace.

 • Vypracujeme sadu projektových a konstrukčních dokumentů, které budou zahrnovat: seznam přístrojů, seznam komponentů, seznam prvků automatizace, výkresy v CAD, výkresy elektro, instalační schémata, seznamy kabelů a záznamy o výpočtech jako důkaz, že konstrukce byla provedena podle norem.

 • Na základě našeho systému řízení kvality provádíme vždy jak přejímací zkoušku v našem závodě (FAT), tak přejímací zkoušku v místě instalace (SAT).

 • Pro vaše měřicí zařízení nebo pro vaše automatizované pracoviště jsme schopni kdykoliv vám dodat naši standardní dokumentaci nebo dokumentaci k vaší konkrétní zakázce, a to po celou dobu jejich životnosti. Tato dokumentace bude současně i podkladem pro naši nabídku školení

Profitujte ze služeb, které doplňují možnosti vašich zaměstnanců. Informujte se u nás o dalších možnostech naší podpory a o pomoci při optimalizací vašeho výrobního procesu.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
info@cz.endress.com www.cz.endress.com

Související témata

Související novinky