Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Závazek k udržitelné budoucnosti

Společnost Endress+Hauser vstupuje do European Clean Hydrogen Alliance (Evropské aliance pro čistý vodík)

Datum zveřejnění: 29.03.2022

Vstupem do European Clean Hydrogen Alliance společnost Endress+Hauser podporuje rozvoj čistého a konkurenceschopného vodíkového průmyslu v Evropě. Cílem je snížení emisí CO₂ a dosažení uhlíkové neutrality ve zpracovatelském průmyslu do poloviny století zavedením vodíkových technologií. Ve spolupráci s dalšími partnery v oboru chce společnost Endress+Hauser podporovat úsilí o udržitelnou budoucnost.

Tzv. zelený vodík je v mnoha odvětvích považován za jeden z klíčů k dekarbonizaci a za klíčový prvek energetického přechodu. European Clean Hydrogen Alliance bude hrát klíčovou roli při implementaci vodíkové strategie EU. „Svým členstvím chceme podporovat iniciativy zaměřené na dekarbonizaci a dosažení klimatických cílů, abychom aktivně přispěli k udržitelné budoucnosti,“ řekl Paul Borggreve, korporátní ředitel marketingu ve skupině Endress+Hauser.

Cenný příspěvek k udržitelnému rozvoji

Aliance, iniciativa Evropské komise, sdružuje aktéry z průmyslu, vědy, vlád a soukromého sektoru za účelem mobilizace zdrojů a rozvoje investiční agendy, která podporuje výrobu a využití obnovitelného vodíku a vytváří soubor konkrétních projektů, čímž vytváří základ pro udržitelný a konkurenceschopný vodíkový ekosystém v EU.

Vodík, nejpraktičtější alternativa k fosilním palivům, má potenciál umožnit přechod na CO₂ neutrální budoucnost v celé řadě odvětví. Patří sem palivářství a chemický průmysl a také výroba oceli a cementu, kde je zamezení vzniku emisí obzvláště obtížné. „Zelený vodík je klíčovou součástí energetického přechodu,“ dodává Jens Hundrieser, evropský regionální manažer pro energetiku a kovy.

Kompletní portfolio vodíkových aplikací

Společnost Endress+Hauser se již může pochlubit širokým portfoliem produktů pro kritické procesní měřicí body při výrobě, akumulaci a využití vodíku. Patří mezi ně laserové analyzátory plynu pro měření kvality plynu, řešení pro měření průtoku a měření hladiny v nádržích na kapalný vodík.

Přístroje Endress+Hauser splňují nejpřísnější bezpečnostní normy procesní i ekologické. Vodíkové aplikace mimo jiné vyžadují přístroje, které vydrží vysoké procesní tlaky přesahující 1 000 barů nebo extrémní teploty až −253 stupňů Celsia. „European Clean Hydrogen Alliance nám umožňuje učit se společně s našimi partnery a pokračovat ve zlepšování našeho portfolia produktů a řešení pro vodíkový průmysl,“ říká Paul Borggreve.

Paul Borggreve, Corporate Director of Marketing at the Endress+Hauser Group.

“With our membership, we want to support initiatives aimed at decarbonization and achieving climate goals to make an active contribution to a sustainable future."

Paul Borggreve, Corporate Director of Marketing
Endress+Hauser Group

Stahování

    EH_2022-03-29_Hydrogen.zip

Rozesílací seznam pro tisk

Přijímejte budoucí tiskové zprávy a novinky přímo do své pošty. Udržujte si aktuální přehled díky přihlášení do rozesílacího seznamu pro tiskové zprávy od společnosti Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Do you want to receive invitations to Endress+Hauser (digital or live) press events? 

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.