Řešení pro správu pohonných hmot pro důlní nákladní vozy

Bezpečná a cenově výhodná správa pohonných hmot
pomocí řešení měřicích sestav pro nakládku a řešení správy skladových zásob

Pohonné hmoty pro nákladní automobily představují jeden z nejvyšších nákladů v důlních provozech. Jedná se rovněž o kritický prvek z hlediska produktivity, protože vzhledem k obvyklé odloučenosti dolů od infrastruktury mohou společnosti ztratit i několik dní produkce čekáním na dodávky pohonných hmot. Nesprávná manipulace s pohonnými hmotami navíc může způsobit poškození životního prostředí, zvláště pokud dojde k přeplnění nádrží a v důsledku toho k úniku paliva. Účinná správa pohonných hmot může napomoci k snížení provozních nákladů, zvýšení produktivity a omezení rizik poškození životní prostředí.

Naše nabídka

Ačkoli pohonné hmoty jsou pomyslnou životodárnou tekutinou důlních provozů, jen zřídka kdy jsou účinně monitorovány nebo spravovány. Společnost Endress+Hauser nabízí různá řešení, jež mohou přispět k lepší manipulaci s pohonnými hmotami pro důlní nákladní vozy. Tato řešení se zaměřují především na tři oblasti použití. Jedno optimalizuje nakládku od dodavatelů, druhé sleduje skladové zásoby pro zajištění jejich snadné správy a třetí zamezuje přeplnění zásobníků na pohonné hmoty.

 • Měřicí sestavy pro nakládku

 • Řešení správy skladových zásob

 • Řešení pro prevenci proti přeplnění

Bezpečná a účinná manipulace s pohonnými hmotami

Měřicí sestava pro nakládku pohonných hmot

Měřicí sestava pro nakládku

V otázce manipulace s pohonnými hmotami může docházet k neshodám mezi dodavatelem pohonných hmot a důlním provozem. Obvyklý mechanický průtokoměr používaný většinou dodavatelů pohonných hmot má přesnost 0,5 %. Měřicí sestavy Endress+Hauser určené pro nakládku jsou vybaveny Coriolisovým průtokoměrem s přesností 0,1 %. Coriolisův průtokoměr zahrnuje speciální kalibraci hustoty pro účely kompenzace kapalin proměnlivých vlastností, kterou lze odhalit případné zředění paliva vodou. Kompletní měřicí systém pro nakládku má celkovou přesnost 0,25 %.

Zásobník na pohonné hmoty

Řešení správy skladových zásob pohonných hmot

Jakmile jsou pohonné hmoty na příslušném pracovišti, je třeba je skladovat a spravovat. Pokud chceme činit důležitá rozhodnutí, musíme mít on-line přístup k vysoce kvalitním údajům v reálném čase. Společnost Endress+Hauser nabízí řešení správy skladových zásob, které zahrnuje systémové součásti, jako například PLC, síťové brány a telemetrické systémy, a rovněž přesné, bezpečné a spolehlivé přístroje na měření hladiny a teploty.

Systém prevence proti přeplnění

Systém prevence proti přeplnění

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní řešení pro prevenci proti přeplnění certifikované nezávislými a po celém světě působícími bezpečnostními experty. Jedná se o bezpečnostně schválené řešení podle IEC 61511, jež je nejlepší ve své třídě. Díky němu lze dosáhnout kratšího času odezvy než jedné minuty. Je volitelně k dispozici s jednoduchou a redundantní architekturou a s instrumentací vybudovanou na základě limitního spínače hladiny nebo radarového měření. Automatizované ověřovací zkoušky navíc zaručují, že bezpečnostnětechnický systém bude vždy dokonale funkční.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Díky naší expertíze v oboru důlních činností a ropného a plynárenského průmyslu může společnost Endress+Hauser nabízet specializovaná řešení pro vaše náročné úkoly související se správou pohonných hmot. Naše nabídka se navíc skládá ze systémových součástí i měřicích přístrojů, a celé začlenění do systému je tak mimořádně snadné a spolehlivé.

 • 0,25 %

  přesnost měření pomocí měřicí sestavy pro nakládku

 • < 1 minuta

  reakční doba na potenciální přeplnění zásobníků

 • < 5 minut

  potřebná doba k provedení ověřovacích zkoušek u 16 nádrží na pohonné hmoty