Výroba cementu: Zaměřte se na to, co se opravdu vyplatí

Snadno splňte specifické a složité požadavky vašich zákazníků

Vzhledem k volatilním cenám komodit na jedné straně a komplexním požadavkům zákazníků na straně druhé vyvstala momentálně v cementářském průmyslu doposud nejvyšší potřeba zajistit optimalizaci procesů. Uvažte například náklady na energii v procesu výroby cementového slínku, které mohou představovat až 75 % variabilních nákladů. Avšak pro efektivní snížení vašich nákladů bez ohrožení kvality vašich produktů jsou klíčová přesná procesní data získávaná ze spolehlivých přístrojů.

Naše nabídka

Ať už se zabýváte řízením projektu, automatizací systému manipulace s palivem, výběrem přístrojů pro váš proces výroby slínku, nebo hledáním komplexního řešení pro snížení emisí NOx pro váš program dodržení předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, naši zkušení poradci zabývající se procesní automatizací dovedou zvládnout všechny požadavky na měření a řízení plně automatizovaných cementáren:

 • Měření a regulace hořáku na výpal slínku

 • Automatizace, skladování a řídicí systémy pro alternativní paliva

 • Přístroje pro řízení blokace cyklónového předehřívače (výměníku)

 • Optimalizace drtiče a podavače

 • Optimalizace údržby s lokální podporou

Co můžete dělat

Prohlédněte si tyto mapy a zjistěte veškeré podrobnosti o tom, jak můžete snížit své výrobní náklady

Proces výroby cementu ©Endress+Hauser
Vypalování slínku ©Endress+Hauser

Aplikace

Cementárna

Důsledné vytváření dokonalé receptury pro výrobu slínku

Výroba slínku je energeticky náročná činnost a výběr paliva, správné směsi horkých plynů a optimálního řízení hořáku ovlivňuje jak dopad na životní prostředí, tak i ekonomiku procesu. Celkové náklady na energii mohou představovat 65 až 75 % z variabilních nákladů v procesu. Pro efektivní řízení procesu při výrobě slínku jsou nezbytné optimalizované balíčky pro měření.

Vypalování slínku v cementárně

Řízení hořáku pece a balíček pro dávkování topného oleje

 • Coriolisovy průtokoměry optimalizují hořák regulací hmotnostního průtoku oleje do hořáku a dodávají olejovému topnému systému data z on-line měření teploty a viskozity

 • Monitorovací stanice pro kotel a hořák se samostatným optimalizačním softwarem

 • Přístroje pro měření výšky hladiny a teploty v kotli

 • Přístroje pro měření tlaku a teploty plamene hořáku slínku

Měření teploty a tlaku mazacího oleje pro ložiska vypalovací pece na cement

Systémový balíček pro chladič slínku

 • Průtokoměry pro vzduchové chlazení a vysokoteplotní radarové hladinoměry pro sledování výšky slínkového lože a řízení rychlosti pohybu chladicích roštů a objemu vzduchu

 • On-line měření hustoty a obsahu vápna ve slínku

 • Neintruzivní senzory zablokování pro sběrná sila materiálu pod roštem chladiče slínku

 • Senzorový systém pro neinvazivní měření hmotnostního průtoku pro šroubové nebo pásové podavače slínku

 • Teplotní senzory a převodníky pro potrubí terciárního plynu

Měření teploty mazacího oleje pohonu kulového mlýnu na cement

Sada pro řízení cyklónového předehřívače

 • Monitorování průtoku dávkování plynu a surovin

 • Vysoce přesné senzory odolné vůči teplotním rázům pro řízení tlaku v cyklónové komoře

 • Novinka v oblasti high-tech, slitinové termočlánky odolné proti oděru s elektronikou odolnou proti vibracím pro monitorování teploty s dlouhou životností

 • Neinvazivní detektory nánosů a zablokování cyklónu

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Průmysloví konzultanti společnosti E+H dosáhli společně s našimi zákazníky významných výsledků a další optimalizace provozů při současném zachování vysoké úrovně provozní bezpečnosti v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například zpracování drahých kovů, výroby cementu a oceli. Vedle naší technické expertízy a produktového portfolia optimalizovaného pro průmyslové použití je základem našeho úspěchu naše podnikové krédo. Věříme v budování dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky, nejen v krátkodobý zisk.

 • Více než 145 000

  inteligentních senzorů hladiny v zásobnících cementu po celém světě

 • Více než 60

  let zkušeností v oboru měřicí instrumentace

 • 10 milionů

  instalovaných zařízení po celém světě