Bezpečná a spolehlivá výroba oceli

Zlepšete bezpečnost výroby oceli díky naší specificky zaměřené nabídce měření a softwaru

Vysoké teploty, roztavený kov a těžká břemena – výroba oceli způsobuje množství stresu jak pro člověka, tak i pro stroje. Je proto přirozené, že bezpečnost a využitelnost jsou jednou z nejvyšších priorit manažerů oceláren. Nejen kvůli předcházení potenciálně smrtelným úrazům, ale také pro zaručení toho, že se výroba oceli v prostředí tohoto extrémně konkurenčního odvětví nikdy nezastaví. K tomu účelu potřebujete robustní měřicí zařízení, které poskytuje spolehlivé údaje, a rovněž chytrá řešení pro řízení provozu.

Naše nabídka

Splňte funkční bezpečnostní normy IEC EN 61508 (kategorizace nebezpečnosti procesů známá jako SIL – úroveň integrity bezpečnosti) a IEC /EN 61511(procesní bezpečnost při využití instrumentace známé jako bezpečnostně technické systémy) v souladu s EN 13849 ve spolupráci s procesními odborníky, kteří vás povedou na každém kroku a navrhnou nejvhodnější a průmyslově optimalizované přístroje, služby a balíčky řešení z našeho kompletního portfolia na základě více než 60 let zkušeností.

 • Bezpečné monitorování kritických vodních chladicích okruhů

 • Bezdrátová řešení poskytující více informací o vašem procesu

 • Komplexní nástroje a řešení pro správu provozních aktiv

Zjistěte, jak můžete zlepšit bezpečnost a využitelnost provozu

Proces výroby oceli ©Endress+Hauser
Systém detekce netěsností v zušlechťovacím zařízení ©Endress+Hauser
Systém detekce netěsností ©Endress+Hauser

Aplikace

Bezpečný, robustní a přesný monitoring úniků vody

Závady ve vodních okruzích mohou být velmi nebezpečné pro zařízení i personál. Bez ohledu na typ chladicího okruhu jsou zásady pro detekci netěsností následující: vstupní a výstupní průtoky chladicího okruhu se měří pomocí vhodných průtokoměrů, buď magneticko-indukčních, nebo ultrazvukových. Vstupní a výstupní teploty se získávají také ze senzorů namontovaných v těsné blízkosti průtokoměrů. Náš systém využívá samostatné teplotní senzory k dosažení maximální přesnosti.

Bezdrátový monitoring

Bezdrátové sledování teploty oleje u ložisek

Ložiska krčků válců se používají na odvalovacích stojanech a jsou umístěna na provozní straně horních a spodních opěrných válců. Olejový okruh zaručuje ložiskům dostatečné mazání. Zvýšení rozdílu teplot signalizuje vyšší stupeň tření uvnitř ložisek, což může vést k poškození. Naše řešení zaručuje, že jakékoli blížící se poškození kluzných ložisek je detekováno na základě měření teploty maziva. Údržba je zahájena prediktivním způsobem.

Návrh průmyslových sítí od A do Z.

Učiňte krok směrem k Průmyslu 4.0

Digitální sběrnicové sítě propojují provozní přístroje se systémy řízení a údržby. V kombinaci s chytrými senzory podporujícími Heartbeat technologii to umožňuje ověřování stavu přístrojů, pokročilou diagnostiku procesů a sledování stavu zařízení, které zpětně vedoucím pracovníkům dovolují plánovat postupy údržby a zaručit trvalou využitelnost provozních zařízení.

 • Kompletní řízení projektů včetně montáže, kabeláže a technické konstrukce systému

 • Chytré senzory s diagnostickými funkcemi

 • Webové nástroje pro snadný přístup k informacím o nainstalovaných zařízeních a automatická dokumentace zařízení (portál W@M)

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Bezpečnost a využitelnost provozu jsou citlivá témata, která vyžadují partnera, jemuž můžete důvěřovat, jenž nemá zájem o krátkodobý profit, ale o rozvíjení udržitelných vztahů. Nemusíte dále hledat, protože společnost Endress+Hauser je již přes 60 let spolehlivým partnerem ocelářských společností ve více než 100 zemích. Na naše přístroje a řešení – všechny navržené podle specifických požadavků předmětného odvětví – spoléhají zákazníci po celém světě.

 • více než 200 000

  teplotních senzorů nainstalovaných po celém světě v bezpečnostních aplikacích v rámci procesů výroby oceli.

 • 55 000

  chytrých senzorů integrovaných v 65 projektech digitální optimalizace.

 • 2,6 milionu

  provozních zařízení dodaných do oborů těžby nerostů a zpracování kovů jen za rok 2007.