Zvyšte bezpečnost
v důlním průmyslu

Zvyšte bezpečnost dolů pomocí digitálních přístrojů podle požadavků SIL za účelem ochrany svých zaměstnanců a provozních zdrojů

Bezpečnost byla vždy jedním z nejdůležitějších témat v rámci důlních provozů. V dnešní době však její důležitost ještě vzrostla, a to ze dvou důvodů. Na jedné straně si důlní provozy kvůli konkurenční tržní situaci nemohou dovolit ztrácet cenný provozní čas v důsledku bezpečnostních incidentů. A na druhé straně je důlní průmysl pod intenzivním dohledem veřejnosti z důvodu ekologických a sociálních dopadů těžby. Aby se předešlo poškození veřejné reputace podniku, musí být bezpečnost nejvyšší prioritou.

Naše nabídka pro bezpečnost důlních provozů

Důvodů, proč je těžba riziková, je mnoho: nebezpečné látky, jako jsou paliva, chemikálie, kyseliny a výbušniny, jsou nedílnou součástí výroby. S těmito látkami se musí zacházet velmi obezřetně. K tomu náleží i jejich monitoring, aby se odhalily jakékoli úniky. Provozovatelé musí rovněž minimalizovat čas, který jejich zaměstnanci tráví v blízkosti těchto látek, ideálně prostřednictvím vzdáleného monitoringu příslušných procesů. A v neposlední řadě musí být měřicí instrumentace konstruována bezpečně, aby odolávala souvisejícím nepříznivým podmínkám.

 • Sledování skladových zásob

 • Vzdálený monitoring

 • Funkční bezpečnost

Vzdálený monitoring

Vzdálený monitoring ©Endress+Hauser
Technologie Heartbeat ©Endress+Hauser

Jak dosáhnout nejvyšší úrovně bezpečnosti v důlním průmyslu

Výbušniny musí být pečlivě sledovány

Sledování skladových zásob

Sledování nebezpečných látek, jako jsou chemikálie, výbušniny nebo kyseliny, od jejich přepravy do skladů až po samotnou výrobu je náročný úkol. Nestačí používat jediný parametr, například hladinu v nádržích. K detekci jakýchkoli potenciálních úniků musíte používat celý soubor parametrů, jako například průtok, tlak a teplotu. Společnost Endress+Hauser disponuje kompletním portfoliem pro tyto úkoly s různými měřicími technologiemi, a je tak minimalizováno riziko nekonzistentních výsledků z důvodu různých rozhraní produktů.

Zvyšte bezpečnost vzdáleným monitoringem svých těžebních procesů

Vzdálený monitoring

Zkrácení času, který pracovníci tráví v prostředích s nebezpečím výbuchu, a důsledné sledování procesů nejsou vzájemně se vylučující požadavky. Digitální senzory a komunikace vám umožní vzdáleně kontrolovat ty nejdůležitější parametry pro vaši výrobu. Společnost Endress+Hauser nabízí různé možnosti pro digitální komunikaci od komunikačních protokolů, jako například WirelessHart, až po naše vlastní řešení IIoT, platformu Netilion. Mnohé naše přístroje jsou navíc vybaveny funkcí automonitoringu a schopností vlastního ověření díky autodiagnostické technologii Heartbeat.

Přístroje se schválením SIL (úroveň bezpečnostní integrity) k ochraně vašich pracovníků a provozních zdrojů

Funkční bezpečnost

Úroveň automatizace v důlním průmyslu vzrůstá. Aby však automatizované procesy fungovaly spolehlivě, potřebujete instrumentaci, které můžete důvěřovat. Společnost Endress+Hauser nabízí nejobsáhlejší řadu přístrojů se schválenou úrovní bezpečnostní integrity (SIL) pro všechny kritické měřicí úlohy. Integrace polních přístrojů, které lze používat v zónách bezpečnostnětechnických systémů (SIP) s definicí HAZOP (studie nebezpečí a provozuschopnosti) jsou zahrnuty v bezpečnostní směrnici pod IEC 61511. Naše přístroje mohou dosahovat až úrovně SlL 3.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Když se jedná o bezpečnost, musíte mít důvěru – důvěru ve vaše vybavení, důvěru ve vaše procesy a důvěru v partnery, se kterými pracujete. Společnost Endress+Hauser pracuje v oboru důlního průmyslu již přes 60 let. Díky zkušenostem, které jsme nasbírali společně s našimi zákazníky, jsme vyvinuli portfolio přístrojů, produktů a služeb, které byly navrženy s ohledem na náročné podmínky, jež jsou typické pro důlní průmysl.

 • 90 %

  našeho portfolia instrumentace představují digitální přístroje nebo přístroje s digitálními schopnostmi

 • SIL 3

  je nejvyšší úroveň, kterou naše přístroje mohou dosahovat

 • ~ 1 600

  dostupných přístupových bodů k datům z provozních zdrojů, procesů a diagnostických operací