Zlepšete své separační procesy v rámci těžebních činností

Maximalizujte výsledky procesů, jako jsou flotace a usazování díky přesné instrumentaci

Snižující se kvalita rudy představuje významný problém pro důlní provozy. Pro účely získání nejvyšší výtěžnosti z daných surovin existují samozřejmě různé metody zpracování, jako jsou například usazování a flotace. Tyto procesy však přirozeně vyžadují energii, chemikálie a vodu. To znamená, že aby byly vyváženy náklady a konečná výtěžnost provozu, těžební procesy musejí probíhat na optimální úrovni. To platí zvláště v době nestálých tržních podmínek a cen.

Získejte z daných vstupů více

Flotace a usazování představují základní kroky v moderních procesech separace v rámci těžebních operací. Dosažení optimální separace však v důsledku mnoha vzájemně závislých proměnných představuje komplexní úlohu. Oba procesy používají chemikálie, které tvoří jeden z největších podílů na celkových nákladech. A spotřebovávají rovněž množství vody, jež v některých těžařských regionech může být velmi nedostatkovým zdrojem, který provozy musí nejprve vyrobit různými procesy, například odsolováním mořské vody.

 • Řešení měření rozhraní pěny pro flotační nádrže

 • Zvyšte výtěžnost a jakost těžby

 • Omezte přenos hlušiny

 • Optimalizujte dávkování chemikálií

 • Zlepšete využití vody

Zjistěte více o optimalizaci důlní těžby

Optimalizujte své procesy důlní těžby ©Endress+Hauser
Optimalizujte své procesy důlní těžby ©Endress+Hauser
Optimalizujte své procesy důlní těžby ©Endress+Hauser

Aplikace

Flotační jednotky v dole

Optimalizace flotace

Flotace se používá v různých těžebních procesech, jako například při těžbě zlata a mědi, pro vytěžení částeček minerálů jemnějších než 500 μm nebo 35 Mesh. Nejdůležitější parametry pro efektivitu procesů jsou: měření průtoku a hustoty výchozího produktu, výška pěny, přesné stanovení rozhraní pěny a kapalného kalu, hodnoty pH a Eh kapaliny, dávkování a kvalita chemických reagencií, charakteristika bublinek pěny a průtok vzduchu, pokud se používá pro míchání.

Měření hladiny flotační pěny.

Hladina pěny a rozhraní mezi pěnou a kašovitou kapalinou

Hladina pěny a rozhraní mezi pěnou a kašovitou kapalinou jsou jedny z klíčových faktorů průběhu procesu. Doporučujeme používat převodník Prosonic pro měření rozhraní se dvěma ultrazvukovými senzory, pokud lze přístroje nainstalovat v horní části nádrže, v kombinaci se systémem XPSFloatTM tvořeným kuželovitým plovákem s povlakem z PTFE, teflonovou tyčí a odrazovou deskou. Jeden senzor měří vzdálenost k povrchu bublinek a druhý vzdálenost k odrazové desce, přičemž rozdíl obou hodnot je výška pěny.

Flotace v těžebních provozech

Dávkování chemických reagencií

Obsah suchých nerozpuštěných látek a podávací rychlost lze využívat jako signál dopředného řízení pro řídicí smyčku dávkování xanthalu, pěnidla a chemikálie na úpravu pH. Coriolisův průtokoměr Promass I dokáže tyto parametry přijímat na svém vstupu a umožňuje velmi přesné dávkování. A jedinečná technologie Promass Heartbeat umožňuje obsluze sledovat kvalitu reagencie s ohledem na viskozitu, hustotu a teplotu a dále případnou korozi potrubního vedení nebo výskytu lepkavých nánosů.

Usazovák v důlním provozu.

Zlepšete účinnost svého usazováku

Usazování je separace suspendovaných částeček z kapaliny na základě gravitační sedimentace. Proud surovin vstupuje jako kal do reaktoru středem. Nerozpuštěné látky se usazují na dně nádrže a tento proces je urychlen přidáním kapalného chemického flokulantu. Pro efektivní řízení je kritické měření šesti parametrů: hmotnost lože, rozhraní, hustota a průtok, dávkování flokulantu a čistota na odtoku.

Měření hladiny lože v usazováku.

Měření hladiny lože

Měření hladiny nebo výšky lože řídí rychlost dávkování flokulantu. Měření poskytuje zpětnou vazbu, pokud jde o řízení dávkovacího čerpadla flokulantu. Kromě toho se kontinuálně zobrazuje profil výšky rozhraní a obsluha je včas informována o přenosu nerozpuštěných částic do přepadu odsazené vody. Rozhraní se ideálním způsobem měří pomocí ponorné ultrazvukové technologie.

Analýza hmotnosti lože

Analýza hmotnosti lože

Hmotnostní obsah lože je odvozen z měření tlaku v kuželi nebo na výstupu z nádrže. Tímto se regulují otáčky čerpadla odtahu. Nejvhodnější pro měření je senzor tlaku s keramickou membránou, protože obsažené pevné částice jsou velice abrazivní. Měření zaznamenává tlak přítomného kalu a sloupce kapaliny.

Prohlédněte si naše portfolio!

Setkání s odborníkem

Výhody

Ať se již v rámci svých těžebních procesů setkáváte s jakýmikoli složitými úkoly – ať je to nízká výtěžnost procesu, vysoké provozní výdaje, nebo finančně náročná rutinní údržba – naši konzultanti díky své hluboké oborové expertíze přesně vědí, jak lze vaše procesy zlepšit. Ve spolupráci s našimi zákazníky dosáhli za posledních 60 let podstatných výsledků – mimo jiné na základě našeho přístrojového portfolia optimalizovaného pro dané průmyslové odvětví.

 • 50%

  snížení spotřeby chemikálií.

 • 90%

  možné snížení počtu hodin strávených údržbou.

 • 10 milionů

  instalovaných zařízení po celém světě.