Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Pokročilá správa pohonných hmot pro výkonnost a bezpečnost těžebních provozů

Bezpečná a cenově výhodná správa pohonných hmot pomocí řešení měřicích sestav pro nakládku a řešení správy skladových zásob

V těžebním průmyslu má správa pohonných hmot zásadní důležitost. Pohonné hmoty se významně podílejí na výši nákladů, jelikož těžební vozy, zvláště nákladní automobily, spotřebují velký objem paliva. Důsledky náhlého přerušení dostupnosti pohonných hmot mohou být navíc velmi nákladné a především u vzdálených provozů mohou znamenat velká rizika. Přesný monitoring sil při plnění je rovněž nezbytný pro minimalizaci nebezpečí hrozících personálu a životnímu prostředí. Technologie Endress+Hauser na správu pohonných hmot minimalizují riziko a zvyšují výkonnost výroby v těžebních provozech.

Jak můžeme pomoci

Pohonné hmoty jsou, obrazně řečeno, živou vodou každého dolu, v oblasti jejich správy a kontroly se však často najde potenciál k optimalizaci. Společnost Endress+Hauser nabízí technologie určené pro několik aplikací zaměřených na zdokonalení správy pohonných hmot a manipulace s nimi v těžebních provozech.

 • Měřicí sestavy pro nakládku pro optimální nakládání pohonných hmot od dodavatelů

 • Zdroje pro správu skladových zásob pohonných hmot pro zaručení nepřerušené dodávky pohonných hmot

 • Řešení pro prevenci přeplnění sil na ochranu personálu a životního prostředí

Aplikace

Jasná a jednoduchá nakládka pohonných hmot

Nakládání pohonných hmot může být nejistý proces, který bývá navíc komplikován nízkými úrovněmi přesnosti mechanických průtokoměrů, často pouze 0,5 %, a neshody mezi dodavateli pohonných hmot a provozovateli dolů jsou proto běžnou praxí.

Jasná a jednoduchá nakládka pohonných hmot
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí několik různých technologií pro překonání nejednoznačnosti při nakládkách pohonných hmot.

 • Začleňte do provozu Coriolisův průtokoměr od společnosti Endress+Hauser s přesností 0,1 %

 • Využijte výhod naší jedinečné kalibrace hustoty pro detekci zředěných nebo znečištěných pohonných hmot

 • Zvyšte přesnost překládky pohonných hmot na 0,25 % prostřednictvím měřicí sestavy pro nakládku od společnosti Endress+Hauser

Zdokonalená správa skladových zásob pohonných hmot

Jakmile jsou pohonné hmoty dodány na příslušné pracoviště, je třeba je skladovat, monitorovat a spravovat. Provozovatelé dolů potřebují snadný přístup k vysoce kvalitním datům on-line a v reálném čase, aby jim umožňovala přijímat optimální rozhodnutí v rámci správy pohonných hmot.

Zdokonalená správa skladových zásob pohonných hmot
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí nejmodernější řešení na správu skladových zásob pro technologie na skladování pohonných hmot.

 • Získejte výhody inteligentních systémových komponent, jako například PLC a síťových bran

 • Implementujte nejmodernější telemetrické systémy pro vzdálená nebo nepřístupná místa

 • Spolehněte se na přesná, bezpečná a spolehlivá měření hladiny a teploty

Spolehlivá prevence proti přeplnění

Přeplnění sil není pouze nebezpečné pro obsluhu a bezprostředně blízké životní prostředí, ale mohou současně znamenat plýtvání cennými a nedostatkovými zdroji.

Spolehlivá prevence proti přeplnění
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí obsáhlé portfolio systémů na prevenci proti přeplnění pro snížení všech těchto rizik.

 • Začleňte do systému radarovou instrumentaci pro sledování množství pohonných hmot

 • Nainstalujte limitní spínače hladiny pro detekci stavu kompletního naplnění sil

 • Zajistěte dodržování norem a předpisů na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro vyšší úroveň bezpečnosti

Výhody

Díky naší expertíze v oboru těžebních činností a ropného a plynárenského průmyslu může společnost Endress+Hauser nabízet specializovaná řešení pro vaše náročné úkoly související se správou pohonných hmot. Naše nabídka se navíc skládá ze systémových součástí i měřicích přístrojů, a celé začlenění do systému je tak mimořádně snadné a spolehlivé.

 • 0,25 %

  přesnost měření pomocí měřicí sestavy pro nakládku

 • < 1 minuta

  reakční doba na potenciální přeplnění zásobníků

 • < 5 minut

  potřebná doba k provedení ověřovacích zkoušek u 16 nádrží na pohonné hmoty

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory