Lepší výsledky pro vaši úpravnu důlních vod

Uspokojte požadavky zákonů na ochranu životního prostředí a snižte své náklady díky zlepšením procesů v úpravnách důlních vod

Voda hraje v důlních provozech zásadní úlohu. Nejenže na ni spoléhají lidé pracující v dolech, ale také mnohé důlní procesy spotřebují množství vody. To může představovat problém, protože velké procento dolů je umístěno ve vzdálených oblastech bez dostatečného přístupu k vodě. A příprava vody k použití v různých procesech, jako například louhování nebo flotace, znamená vysokou spotřebu energie a chemikálií. V konečném důsledku doly musí použitou vodu vypouštět zpět do životního prostředí, aniž by mu tím škodily.

Od odsolení po výpust

Aby si doly zaručily spolehlivou dodávku vody, spoléhají stále více na různé procesy získávání vody, jako například odsolování pomocí reverzní osmózy. Tyto procesy, aby zaručovaly požadované výsledky, musí být přísně monitorovány. Totéž platí pro vodu používanou v průmyslových procesech. Využití energie a chemikálií lze optimalizovat pouze pomocí přísné kontroly parametrů, jako například hodnoty pH a rozpuštěného kyslíku. A stejné požadavky se vztahují na úpravu vody poté, co byla použita, aby bylo možné zaručit vyhovění předpisům na ochranu životního prostředí.

 • Odsolování

 • Příprava vody

 • Úprava odpadních vod

Úprava průmyslových vod

Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Úprava odpadních vod ©Endress+Hauser

Procesy v úpravnách důlních vod

Membránová filtrace

Odsolování pomocí reverzní osmózy

Reverzní osmóza je jednou z nejběžnějších technik pro odsolování vody. Jejím principem je filtrace mořské vody přes speciální membrány. Složitým aspektem je dosahovat co nejdelších filtračních cyklů, aniž by tím docházelo k poškození membrán, které mají tendenci k ucpávání a k podobným procesům, jako například zanášení a znečištění. Proto se jako nejdůležitější parametry vedle průtoku monitoruje jednak diferenční tlak, jednak kvalita vody na přítoku.

Senzor Memosens

Příprava důlní vody

Jedním z nejdůležitějších parametrů důlních vod je hodnota pH k zaručení efektivity usazování a dále zákal k vyhodnocení úrovně nerozpuštěných látek. Digitální senzory Memosens se vyznačují vysokou přesností a lze je snadno kalibrovat i bez narušení procesu díky odnímatelné hlavici, ve které se ukládají data. Můžete připojit až osm senzorů Memosens k jednomu převodníku Liquiline ― kontrola kvality vod tak bude hračka.

Pásmová propust pro odvodnění kalů

Úprava odpadních vod

Pokud jde o úpravu odpadních vod, nejnáročnějším úkolem je nalézt ideální rovnováhu mezi kvalitou odtokové vody a náklady. Společnost Endress+Hauser vám může poskytnout podporu při nalezení a udržování této rovnováhy díky našemu portfoliu specializovaných zařízení pro sledování parametrů vody. Naše řešení pro řízení aerace vám dokáže například ušetřit až 30 % spotřebované energie. Dále můžete zlepšit výsledky odvodňování a snížit spotřebu chemických přísad při úpravě kalů pomocí Coriolisova průtokoměru.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Společnost Endress+Hauser má více než 60 let zkušeností v odvětví úpravy a čištění vod. Proto vám nejen dokážeme poskytnout podporu na základě našeho portfolia specializovaných přístrojů a řešení vyvinutých konkrétně pro problematické úkoly ve vodním hospodářství, ale rovněž na základě obrovského objemu znalostí našich odborníků na vodárenství a vodní hospodářství. Jejich vyhrazeným úkolem je snižovat vaše náklady na úpravu vody, aniž by tím byla ohrožena bezpečnost vašich zaměstnanců a životního prostředí.

 • 30 %

  energie lze ušetřit využitím našeho řešení pro řízení aerace

 • 20%

  úspora nákladů díky nižší spotřebě chemikálií na úpravu kalu

 • více než 60

  let zkušeností v oboru úpravy a čištění vod