Minimalizace rizik výměnou měřidla

Zaručení bezpečnosti modernizací zastarávající technologie

Nikdo nemůže popřít důležitost bezpečnosti v elektrárnách. Tato často nebezpečná prostředí zahrnují množství potenciálních rizik – ohrožujících člověka i podnikání. Ale i přesto, že provozovatelé elektráren považují bezpečnost za důležitou hodnotu, stále se stávají různé incidenty. V případě poškození nebo ztráty produkce vznikají náklady. Jakékoli preventivní opatření je cenově výhodnější než vynucená odstávka. Proto je výměna mechanických měřidel za spolehlivější měřicí systémy zásadní k zaručení maximální bezpečnosti.

Naše nabídka

Pro bezpečné zlepšení procesu probíhajícího v elektrárně – ať se jedná o tepelnou s parovodním cyklem, vodní, se spalovacím motorem, nebo kogenerační elektrárnu – nabízíme naše technologie k nalezení té nejlepší náhrady za vaše stávající mechanická měřidla. Technologie, která by vyžadovala méně údržby a vykazovala menší riziko poruchovosti. Na základě našich obsáhlých služeb a expertízy v daném odvětví poskytujeme podporu investorům, vlastníkům, provozovatelům, dodavatelům a výrobcům během celého životního cyklu elektráren po celém světě.

 • Portfolio pro bezpečnostní měření v souladu s mezinárodními normami: např. ATEX, FM, TIIS

 • Nejmodernější technologie v souladu s IEC 61508 SIL 2, umožňují homogenní redundantní aplikaci do úrovně SIL 3 v systémech s bezpečnostní instrumentací

 • Integrované ověření; procesní bezpečnost zaručena nepřetržitě díky technologii Heartbeat

 • Jednotné koncepce ovládání zajišťující jednoduchost, a tím vyšší bezpečnost s ohledem na řízení provozních operací

 • Semináře k tématům bezpečnosti a norem jako pomůcka k vzdělávání vašeho personálu

Spolehlivé měření a mechanické měření – ve správných rukou

Měření hladiny ve sběrači kondenzátu turbíny

Měření hladiny ve sběrači kondenzátu

Použití plováků a převodníků diferenčního tlaku (DP) ve sběrači kondenzátu je problematické. Jeden je ovlivňován vibracemi kvůli malému mechanickému pohybu momentové trubice. Druhý čelí omezením v podtlakové nádobě. Reálnou alternativou, jako náhrada momentových trubic, převodníků s oddělenou membránou nebo převodníků diferenčního tlaku, případně systémů diferenčního tlaku s mokrým připojením, je radar s vedenými impulzy. Ten je bezúdržbový dokonce i za extrémních procesních podmínek a není ovlivňován přítomností podtlaku.

 • Vyšší přesnost, lepší stabilita signálů a významné úspory nákladů na údržbu.

 • Nejvyšší stupeň bezpečnosti, protože personál nemusí provádět žádné rizikové operace.

Měření průtoku při spuštění a pomocné hořáky

Měření průtoku při spuštění a pomocné hořáky

Na mechanické průtokoměry působí opotřebení a vyžadují údržbu. Technologie průtokoměrů v nedávných letech naštěstí pokročila dále. Důležitým milníkem na cestě k bezpečnějšímu provozu systémů je zařízení na principu Coriolisova měření hmotnostního průtoku – využívající spolehlivou dvouvodičovou technologii. Coriolisův průtokoměr měří současně objem, hmotnost, teplotu a hustotu plynů a kapalin a rovněž jejich viskozitu. Nové perspektivy pro bezpečnost provozů!

 • Měření viskozity kapalných paliv přímo ve vedení; nespojitá kontrola viskozity kapalných paliv pro optimalizaci hoření

 • Lepší opakovatelnost a nižší provozní náklady díky absenci pohyblivých dílů a díky přímému měření hmotnosti

Nádrž napájecí vody ke kotli

Sledování teploty v čerpadle napájecí vody ke kotli (BFP)

Při teplotách přibližně 170 °C a tlaku přibližně 220 bar není měření teploty čerpadla napájecí vody nijak zvlášť náročné měření. Teplotní senzor je však vystaven silným vibracím, které mají za následek jeho krátkou provozní životnost. Trvalé řešení představuje například použití teploměru Omnigrad s tyčovou ochrannou jímkou v kombinaci s modulem iTHERM StrongSens odolným vůči vibracím.

 • Spolehlivé řízení procesu a minimální objem odstávek

 • Odolnost měřicího článku vůči vibracím > 60 g

 • Úspora nákladů, optimalizace procesů prostřednictvím rychlých, robustních, spolehlivých a vysoce přesných měření

Měření hustoty a průtoku v rámci odsíření spalin (FGD)

Měření hustoty kalu v rámci odsíření spalin (FGD)

Měření hustoty vápenného kalu na straně vstřikování je důležité pro efektivitu procesu čištění spalin. Jakmile je dosaženo určité koncentrace, přítomná suspenze je vypuštěna. Stávající měření hustoty zajišťované radiometrickým zařízením Gammapilot lze nyní nahradit novou technologií Promass Coriolis, která měří současně hustotu, teplotu a hmotnostní průtok, a to bez zdroje vyzařování, a jedná se tedy o přístroj bez jaderného záření.

 • Eliminace zdroje jaderného záření v elektrárně

 • Nižší nároky na údržbu a dokumentaci a vyšší bezpečnost

Chemické vlastnosti vody v parovodních elektrárnách

Změna technologie měření chemických vlastností vody v parovodních elektrárnách

V důsledku vlhkosti stávající analogová zařízení rychle korodovala. Avšak tyto problémy jsou nyní již překonány. Bezkontaktní digitální senzory Memosens přinášejí revoluci do oboru analýzy kapalin. Snadno se používají, jsou odolné vůči korozi a vlhkosti, lze je provozovat pod vodou a usnadňují preventivní údržbu. Jsou konstruovány s ohledem na dlouhou provozní životnost a nabízejí nejvyšší hodnotu za dané peníze. Používají-li se společně s modulárními panely SWAS, senzory Memosens umožňují spolehlivé a bezpečné sledování vodních a parních okruhů.

 • Vyšší efektivita, kapacita a bezpečnost výroby

 • Memosens: jednoduché a vodotěsné, cenově výhodné – procesní bezpečnost je vyšší a odstávky systému jsou omezeny na minimum

 • Digitální senzory jako nástupci analogových senzorů

Měření tlaku technologií senzoru s keramickým článkem v provozu na odsíření spalin

Měření tlaku v abrazivních, agresivních prostředích

Tradiční senzory s kovovou diafragmou s olejovou náplní jsou choulostivé a mají svá omezení při nepříznivých procesních podmínkách nebo v aplikacích s nízkým tlakem. Používání keramických senzorů s technologií Ceraphire však může zvýšit přesnost, spolehlivost a dlouhodobou stabilitu. Keramika je jedním z nejtvrdších materiálů na světě a současně je velmi elastická. Keramické články jsou odolné vůči otěru, korozi a kolísání zátěže a jsou nejlepší alternativou pro podmínky abrazivního procesu a aplikace s vakuem.

 • Odolné vůči agresivnímu procesnímu prostředí, jako například v provozu na odsíření spalin (FGD)

 • Smáčené části senzorů tlaku neobsahují žádné kovy, bez rizika koroze

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Bezpečnost vašich zaměstnanců je na prvním místě při návrhu, výstavbě, provozu a údržbě vaší elektrárny. Vážná zranění mohou být způsobena poruchou zařízení, která často pramení z mnoha let nesprávně prováděné obsluhy a údržby. Právě z tohoto důvodu zajišťujeme kompletní rozsah řešení, technologií a služeb, které splní vaše požadavky. Vyrábíme podle nejpřísnějších kvalitativních standardů, abychom mohli zaručit trvalou výkonnost a kompatibilitu.

 • 10×

  odpovídá násobku, kolikrát jsou digitální zařízení spolehlivější než mechanická měřidla

 • Žádné

  pohyblivé části a nezávislost na změnách hustoty

 • Více než 17

  let používání norem pro funkční bezpečnost IEC  61508 (kvalita, bezpečnost a spolehlivost)