Asistence s instalací přístrojů pro vaše měřicí zařízení

Vzájemně kompatibilní měřicí technologie, příslušenství a mechanické, předmontované součásti

Neúprosná optimalizace nákladů a výkonů a její postupy nutí mnohé provozovatele technologických zařízení snižovat stavy personálu. Snižování nákladů na údržbu s sebou však může nést významná rizika, jestliže se nepoužívají aktuálně nejmodernější technologie. Jelikož naše kořeny leží ve výrobě přístrojů, naše odpovědnost se opírá o správnou instalaci přístrojů a správná měření. Své síly spojujeme se schopnostmi strojních inženýrů, abychom mohli nabízet nejvhodnější řešení v oblastech a situacích, kde a kdy je nejvíce potřebujete.

Naše nabídka

Zaměřujeme se na poskytování produktů, řešení a služeb pro různorodé typy elektráren, od největších, mimořádně kritických elektráren s vysokými výkony po nejmodernější řešení využívající obnovitelné zdroje energie z vody, spalování odpadu a biomasy. Snažíme se dosahovat příkladné kvality našich produktů a služeb a hledáme partnerství s dodavateli, kteří aplikují stejné zásady pro zajišťování kvality. Nedodáváme pouze měřicí zařízení, ale celou širokou paletu produktů pro měřicí řešení:

 • Jedna dodávka od jediného, integrovaného dodavatele

 • Všechny součásti jsou schválené, otestované a předmontované

 • Žádné časové ztráty způsobené nekompatibilitou dílů nebo opožděnými dodávkami

 • Minimalizovaná náročnost instalace

 • Konzultace přímo v místě provozu, projektové plánování a management, dodávka, montáž, uvedení do provozu, dokumentace

Schopnosti společnosti Endress+Hauser v oblasti asistence s instalací přístrojů ©Endress+Hauser

Příklady aplikací, kde lze danou koncepci využít

Paroplynová elektrárna (CCGT – elektrárna s kombinovaným cyklem)

Zachovejte integritu parovodního okruhu

Konstantní kontakt vody a páry s potrubím v kotlích, kotlích na odpadní teplo (HRSG), s kondenzátory a s lopatkami turbín může způsobovat usazování nánosů / znečištění a korozi, čímž je ovlivňována celková efektivita parovodní soustavy. Nabízíme standardizované a modulární řešení na kontrolu kvality vody, které umožňuje měření kritických parametrů, např. vodivosti, pH, obsahu křemičitanů a rozpuštěného kyslíku.

 • Panely jsou vybaveny nejmodernější a cenově výhodnou technologií Memosens.

 • Inženýrské služby a dodávka vzorkovacích a analytických systémů pro parovodní okruh

 • Služby poskytované po celém světě smluvním partnerům v oboru konstrukce, nákupu a uvádění zařízení do provozu a provozovatelům elektráren

Převodník průtoku DP Deltabar od společnosti Endress+Hauser nainstalovaný pro pohodlné ovládání

Vyhněte se jakýmkoli sporům ohledně měření páry

Pokud nová elektrárna nedosahuje tepelné účinnosti specifikované ve smlouvě, dodavatel kotle a výrobce turbíny se mohou přít o množství dodávané páry. Proto aplikace smluvené normy (ISO 5167) a primárního elementu na měření průtoku podle tlakové diference zaručuje, že odborníci třetí strany mohou snadno ověřit měřidlo, instalaci a konstrukční výpočty pro objem/hmotnost páry. Náš kompetenční tým pro obor měření průtoku podle tlakové diference (DP) je vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoli vašich požadavků.

Automatizovaná měření pH v rámci odsíření spalin (FGD) od společnosti Endress+Hauser

Automatizovaná měření pH v rámci odsíření spalin (FGD)

Hodnota pH je velmi důležitá pro funkci systému na čištění spalin – v konečném důsledku se používá k řízení rychlosti dávkování sorbentů, například vápna (Ca[OH]2) a vápence (CaCO3). Efektivita pračky plynů do značné míry závisí na hodnotě pH. Musí být dostatečně vysoká, aby spolehlivě docházelo k navázání oxidu siřičitého (SO2). Pokud je však příliš vysoká, zbytečně se plýtvá vápnem a kontaminuje se vznikající sádrovec. Za těchto podmínek doporučujeme čištění a kalibraci senzorů pH automatizovat.

 • Rychlá amortizace místa měření, nižší náklady na údržbu a spotřební materiál, delší provozní životnost senzorů pH

 • Maximální spolehlivost procesu

 • Vysoká využitelnost, předcházení neplánovaným odstávkám a omezení prostojů v důsledku manuálně vykonávané údržby

Kompletní řešení průtokoměru pro měření páry od společnosti Endress+Hauser

Přestaňte pochybovat o svém měření páry

Naše kompletní řešení průtokoměru pro měření páry (stlačeného vzduchu, zemního plynu atd.) je z výroby nastaveno na měření energie nebo hmotnostního průtoku. Měří páru přesně v celém rozsahu a umožňuje určení vhodných míst měření relevantních pro fakturaci a rovněž obchodní měření.

 • Kompletně předmontovaná, otestovaná jednotka nastavená podle individuálních potřeb zákazníka

 • Obsáhlá dokumentace místa měření, např. za účelem získání certifikace ISO 50001

 • Vyloučení typických chyb během plánování, uvádění do provozu a samotného provozu

 • Měření energie a protokoly ohledně efektivity elektráren a rozvoden

Zařízení s radarem s vedenými impulzy (GWR) v rámci řešení využívajícího obtokovou komoru od společnosti Endress+Hauser

Ušetřete náklady za plánování, nákup, montáž a údržbu

Již dlouho se plováky používají k měření hladiny ve sběračích kondenzátu, v ohřívačích vysoko-/nízkotlaké přívodní vody, expanzních a vyrovnávacích nádržích. Výstup často kolísá v důsledku přesnosti, změn hustoty a rozdílů v instalaci. Zařízení na základě radaru s vedenými impulzy (GWR) namontovaná v rámci řešení využívajícího obtokovou komoru představují optimální řešení těchto měřicích úloh a nabízejí množství přesvědčivých výhod z hlediska nákladů.

 • Rychlé a snadné uvedení do provozu přímo na místě

 • Přednastavené a otestované řešení využívající obtokovou komoru, které je dopraveno v jediné dodávce

 • Záruka kvality

 • Odpovědnost za obstarání a montáž neseme my

Kombinovaná spalovna odpadů s elektrárnou (E-f-W)

Zvyšte výkonnost své kombinované spalovny odpadů s elektrárnou (E-f-W)

Měření teploty u stropu kotle, v oblasti přehřívačů a oblasti vyhořelého materiálu v rámci kombinované spalovny odpadů s elektrárnou vyžaduje vysoký stupeň přesnosti a kontroly. Mezi další požadavky patří specifické a inovativní materiály ochranné jímky a ochranné trubice, které by odolávaly vystavení agresivním výparům ze spalování a vysokým teplotám způsobujícím oxidaci prostředí. V současnosti jsme schopni dodávat tyto ochranné jímky z příhodných materiálů pro tyto aplikace.

 • Delší životnost míst měření za extrémních podmínek

 • Nižší nároky na údržbu, a tím nižší náklady za životní cyklus

 • Lepší kvalita produktů díky stabilnějším měřením

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Každá inovace, kterou přineseme, umožní našim zákazníkům optimalizovat jejich činnosti. Společně s našimi zákazníky pracujeme soustavně na tom, abychom zaručili, že budou skutečně připraveni plnit požadavky daného odvětví. V konečném důsledku platí, že naše úspěchy jsou tvořené úspěchem našich zákazníků.

 • > 1 rok

  odpovídá životnosti našich teplotních senzorů. Pouhým používáním správných materiálů na ochranné jímky pro teplotní senzory, kombinovaná spalovna odpadů s elektrárnou zvýší hodnotu doby v provozu a efektivitu.

 • Více než 60

  let zkušeností v oboru měřicí instrumentace

 • 9 měsíců

  odpovídá amortizační době celého místa měření pH, pokud se provádí s automatizovanými elektrodami