Záruka bezpečnosti vodních elektráren

Nebezpečí povodní spočívají obvykle ve špatném plánování, nepředvídatelných přírodních jevech, poruchách zařízení

Od svých počátků byla energie získávaná z vodních toků uznávána jako čistý, spolehlivý a trvale udržitelný zdroj energie a i nadále zastává významné místo, kdy téměř jedna čtvrtina celosvětově spotřebované energie se vyrábí pomocí vody. Jednou z převažujících výhod je, že vodní elektrárny lze používat k ukládání elektrické energie. S velkými přehradními díly se však pojí mnoho sporných aspektů: značné dopady na regionální ekosystém, narušení místního prostředí a fatální důsledky případných, ačkoli zřídkavých havárií.

Naše nabídka

Všechny vodní elektrárny čelí problematickým úkolům z ekologického a technického hlediska. Bez ohledu na to, v jaké zeměpisné oblasti se daná elektrárna nachází, musí její strojovna odolávat vysoké relativní vlhkosti a celkovému vlhku a vodě, která může být kyselá a může obsahovat bakterie, písek nebo různé nečistoty. Naše síť konstrukčních, obchodních a servisních pracovníků má hluboké znalosti o výrobě elektrické energie za jakýchkoli představitelných podmínek. Tato znalost slouží k nalezení vždy správné odpovědi na podmínky vašeho prostředí.

 • Procesní automatizace umožňující pracovat s klidem a jistotou

 • Optimální výkonnost díky efektivitě a funkčnosti

 • Standardizovaná technologie a vybavení

 • Zkušenosti s modernizací vodních elektráren

 • Podpora v průběhu celé provozní životnosti

Procesní mapa vodní elektrárny ©Endress+Hauser

Hlavní kritické aplikace

Měření teploty na ložiscích v turbíně, generátorech a hřídelích

Ložiska v turbíně, generátorech a hřídelích

Měření teploty je zásadně důležité pro záruku toho, že elektrárna bude pracovat správně. Musí se včas odhalit jakékoli místo s vysokou teplotou, aby bylo možné provést příslušný zásah, jenž zamezí tepelným ztrátám v důsledku tření, opotřebení nebo možnému poškození částí zařízení. Jak s takovou aplikací nakládáte vy? Slyšeli jste již o naší technologii odporových teplotních senzorů iTHERM® StrongSens?

 • Díky nepřekonatelné odolnosti proti vibracím (> 60 g) je zajištěna maximální bezpečnost provozu

 • Snížení nákladů na údržbu a snížení prostojů

Měření hladiny v natlakované nádrži se vzduchem a olejem

Systém řízení otáček a brzdění

Měření hladiny v natlakované nádrži se vzduchem a olejem zamezí případným nadměrným otáčkám turbíny, které by mohly poničit celou elektrárnu. Hladinu lze měřit buď pomocí převodníků tlakové diference, nebo pomocí radaru s vedenými impulzy namontovaného přímo v nádrži či v rámci řešení využívajícího obtokovou komoru. Pro zaručení správné funkce systému je kritické čistit olej a detekovat jakoukoli netěsnost. Jak monitorujete tlak oleje?

 • Spolehlivé převodníky tlaku schopné odolávat tlakům vyšším než 600 psig

 • Hermeticky utěsněný měřicí článek Contite odolný vůči tvorbě koncentrátu pro naši řadu produktů Deltapilot

 • Bezpečná a spolehlivá funkce bez ohledu na geometrii nádrže pro naši řadu produktů Liquicap

Měření vysokých okolních teplot v prostředích s přítomností vysokých napětí

Prostředí s přítomností vysokých napětí, např. přeponky, tyristorové můstky

Vysoké okolní teploty v prostředích s přítomností vysokých napětí jsou nebezpečné, a proto se musí průběžně sledovat. Jako opatření bezpečnostní prevence je třeba používat detektory požáru. Senzor okolní teploty Omnigrad byl zkonstruován speciálně k tomuto účelu a jeho součástí může být převodník teploty namontovaný v hlavici.

 • Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)

 • Vysoká flexibilita díky uživatelsky specifickým délkám vkládání a různým procesním přípojkám

Zařízení na ultrazvukové měření hladiny instalovaná na vypouštěcích čerpadlech

Vypouštěcí čerpadla

Selhání měření hladiny, které řídí vypouštěcí čerpadla, může ukazovat na zvýšení hladiny vody a případné zaplavení stanice. Proto jsou absolutní nutností alarmy reagující na hladinu vody a zaplavení a vybízející k evakuaci. Je běžné používat plováky nebo konduktivní měření hladiny, ale tyto technologie mohou být náchylné k selháním kvůli vysoce vlhkému a korozivnímu prostředí. Dobrou alternativu představují zařízení na ultrazvukové nebo hydrostatické měření hladiny, jako například Waterpilot.

 • Maximální bezpečnost provozu díky jedinečnému měřicímu článku CONTITE utěsněnému proti vnikání kondenzátu

 • Je možné zavést schémata ochrany proti zaplavení pro automatické uzavírání vstupních vtoků nebo přepadových ventilů a pro udržení turbín v provozu

Měření hladiny ve vyrovnávacích nádržích pomocí řešení od Endress+Hauser

Vyrovnávací nádrže

Hlavním účelem vyrovnávací nádrže je vyrovnávat kolísání tlaku v důsledku náhlých změn rychlosti proudění vody. Může být žádoucí udržovat provoz na mezních hodnotách nádrže pro zachování konstantní koncentrace a kvality produktu, nebo umožňovat, aby byla rychlost tvoření produktu přizpůsobována tak, že bude průběžně plnit požadavky na výrobní kapacitu. To implikuje vyšší požadavky na přesnost měření hladiny. Máme odborníky, kteří vám dokáží poradit nejvhodnější řešení pro vaše klíčové kontrolní body.

 • Robustní senzor z vysoce čisté keramiky odolný vůči přetížení

 • Nejvyšší přesnost hladiny díky korekci hustoty s kompenzací teploty

 • Mezní hodnoty lze monitorovat a relé přepínat. Procesní signály na analogových výstupech lze přeposílat dále.

 • Schválení SIL2 (volitelně)

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Naši důkladně proškolení servisní a obchodní pracovníci vyhodnotí ve spolupráci s vámi potenciál výhod plynoucích z použití vysoce moderního měření a automatizace k zlepšení bezpečnosti a efektivity a k minimalizaci odstávek zařízení. Náš personál zajišťující projektový management a technicko-inženýrské činnosti se bude na provozních zlepšeních podílet od samého počátku – na základě svých zkušeností a schopností, které daleko přesahují oblast instrumentace.

 • > 10

  let zkušeností s projekty v oboru hydroenergetiky, včetně projektového inženýrství, s celkovou instalovanou kapacitou přes 14 500  MW

 • Jediný dodavatel

  celého systému. Dodáváme nejkompletnější portfolio produktů pro oblast instrumentace s lokálním servisem a projektovým managementem