Optimalizujte náklady životního cyklu vašeho parovodního okruhu

Jen málo páry stačí k výrobě velkého množství energie a jen troška vody stačí pro poškození turbíny

Hlavní výhodou použití páry jako teplonosného média je, že je netoxická, nehořlavá, zařízení není nákladné a vyžaduje jen minimální údržbu. Přesto může dojít k problémům, které se týkající bezpečnosti systému, k předčasným poruchám vybavení, špatné účinnosti parovodního systému, častým odstávkám kotle, k poškození parního potrubí a ventilů rázy kondenzátu, k vibracím, korozi a erozi, snížené schopnosti parních přehřívačů a k přetížení lapačů páry.

Naše nabídka

Náš závazek vůči vám zní: zajistit bezpečný, výkonný provoz vašeho parovodního okruhu a zmírnit problémy s podtlakem a hustotou, které jej zpomalují. Zajišťujeme kompletní rozsah technologií, řešení a služeb, které splní technické požadavky vaší aplikace. Naše kompletní řešení s obtokovou komorou s měřicími přístroji pro měření výšky hladiny, tlaku, průtoku, teploty, analýzu kapalin atd. jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů kvality tak, aby byl zaručen konzistentní výkon a kompatibilita.

 • Zvyšte výkonnost a využitelnost okruhů pomocí zdokonalených řídicích prvků hladiny na bubnu kotle, kondenzátoru, předřazených ohřívačích a nádrži napájecí vody

 • Snižte náročnost na údržbu a optimalizujte náklady na životní cyklus

 • Zkrácená doba návrhu a nákupu

 • Minimalizace nároků a nákladů na montáž

 • Plný soulad s bezpečnostními normami pro elektrárny (PED)

Zvyšte efektivitu parovodního okruhu

Procesní mapa parovodního okruhu ©Endress+Hauser

Proces parovodního okruhu se zaměřením na řídicí prvky hladiny

Aplikace

Měření hladiny v hlavním kondenzátoru (sběrač kondenzátu)

Sběrač kondenzátu

Hlavním účelem kondenzátoru páry je kondenzovat vyčerpanou páru z nízkotlaké turbíny a přeměnit ji na vodu tak, aby mohla být znovu použita v kotli jako napájecí voda. Podtlak této páry je klíčový pro generování vyššího výkonu, ale vyžaduje snadné testování a údržbu a spolehlivé měření hladiny po celou dobu. Jak řešíte problémy s odolností vůči vakuu a údržbou vašeho hladinoměru? Vyzkoušejte náš radar s vedenou vlnou Levelflex, alternativu tradičních převodníků hladiny a plovákového měření hladiny

Měření hladiny v parním bubnu od společnosti Endress+Hauser

Parní (kotlový) buben a předřazené ohřívače

Pokud je hladina příliš nízká, může přehřátí stěn vodovodních potrubí způsobit nehody, a v jejich důsledku nákladné opravy, odstávky zařízení a zranění personálu. Pokud je výška hladiny příliš vysoká, může velký obsah vody v páře do superpřehřívače nebo na turbínu vést k rozsáhlým nákladům na údržbu, k poškození turbín či kotlů nebo k snížení účinnosti. Regulace výšky hladiny vyžaduje použití spolehlivé a důvěryhodné techniky, jako například radar s vedenou vlnou (GWR). Měření výšky hladiny musí být přesné a opakovatelné a jeho výsledky zavedeny do řídicího systému.

Pohled na elektrárnu – dálkové vytápění a chlazení

Dálkové vytápění a chlazení

Ať již se jedná o sítě dálkového vytápění, průmyslové podpůrné technologie, nebo velké komplexy budov – kotle, nádrže a potrubní systémy se ohřívají nebo chladí všude. Systémy chlazení a ohřevu, které jsou pro tyto účely zapotřebí, pracují často nepřetržitě a spotřebovávají obrovská množství energie. Náš nový energetický balíček nyní zákazníkům poskytuje úplný přehled o tom, kolik energie se v systému a na kterých konkrétních místech spotřebovává.

 • Kalkulačka tepelné energie: EngyCal RH33 (měřič BTU – přepočítávací jednotka tepla)

 • Teplota: TR10 (senzor PT100)

 • Průtok: Prosonic Flow E Heat (ultrazvukový průtokoměr – s integrovaným měřením teploty)

 • Průtok: Promag 10W (magneticko-indukční průtokoměr)

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Na základě více než 60 let zkušeností s aplikačním know-how v oblasti parovodních okruhů pomáháme našim zákazníkům optimalizovat jejich náklady na životní cyklus a snížit dobu návrhu a nákupu. Naším cílem je poskytovat technická řešení, jež sou jednodušší, bezpečnější a přesnější a přinášejí trvalé výhody pro váš provozní proces.

 • 25%

  úspora nákladů díky vysoce kvalitnímu měření hladiny pomocí radaru s vedenou vlnou (GWR) v obtokové komoře nádrže

 • Jedna zastávka

  nutná pro nákup kompletní sestavy

 • 100 000

  řešení s obtokovou komorou Levelflex nainstalovaných po celém světě