Optimalizujte náklady životního cyklu vašeho parovodního okruhu

Jen málo páry stačí k výrobě velkého množství energie a jen troška vody stačí pro poškození turbíny

Hlavní výhodou použití páry jako teplonosného média je, že je netoxická, nehořlavá, zařízení není nákladné a vyžaduje jen minimální údržbu. Přesto může dojít k problémům týkajících se bezpečnosti systému, k předčasným poruchám vybavení, špatné účinnosti parovodního systému, častým odstávkám kotle, k poškození parního potrubí a ventilů rázy kondenzátu, k vibracím, korozi a erozi, snížené schopnosti parních přehřívačů a k přetížení lapačů páry.

Naše nabídka

Náš závazek vůči vám zní: zefektivnit provoz vašeho parovodního okruhu a zmírnit problémy s podtlakem a hustotou, které jej zpomalují. Zajišťujeme kompletní rozsah řešení, technologií a služeb, které splní vaše požadavky. Naše měřicí přístroje pro měření výšky hladiny, tlaku, průtoku, teploty, analýzu kapalin atd. jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů kvality tak, aby byl zaručen konzistentní výkon a kompatibilita. Nabízíme kompletní řešení obtokových komor, která:

 • optimalizují vaše náklady na životní cyklus

 • snižují dobu návrhu a nákupu

 • minimalizují nároky a náklady na montáž

 • jsou v souladu s bezpečnostními normami pro elektrárny (PED)

 • snižují náklady na údržbu

Procesní mapa parovodního okruhu ©Endress+Hauser

Proces parovodního okruhu

Aplikace

Měření hladiny v hlavním kondenzátoru (sběrač kondenzátu)

Sběrač kondenzátu

Hlavním účelem kondenzátoru páry je kondenzovat vyčerpanou páru z nízkotlaké turbíny a přeměnit ji na vodu tak, aby mohla být znovu použita v kotli jako napájecí voda. Podtlak této páry je klíčový pro generování vyššího výkonu, ale vyžaduje snadné testování a údržbu a rovněž spolehlivé měření hladiny po celou dobu. Jak řešíte problémy s odolností vůči vakuu a údržbou vašeho hladinoměru? Vyzkoušejte náš radar s vedenými impulzy, alternativu tradičních převodníků hladiny a plovákového měření hladiny.

Měření hladiny v parním bubnu od společnosti Endress+Hauser

Parní buben a předřazené ohřívače

Pokud je hladina příliš nízká, může přehřátí stěn vodovodních potrubí způsobit nehody a v jejich důsledku nákladné opravy, odstávky zařízení a zranění personálu. Pokud je výška hladiny příliš vysoká, může velký obsah vody v páře do superpřehřívače nebo na turbínu vést k rozsáhlým nákladům na údržbu, k poškození turbín nebo kotlů nebo k snížení účinnosti. Sledování hladiny vyžaduje sofistikovanou techniku, jako například radar s vedenými impulzy (GWR), jelikož měření hladiny musí být přesné a hodnoty se musí přenášet do řídicího systému.

Elektrárna - dálkové vytápění a chlazení

Dálkové vytápění a chlazení

Ať už v sítích dálkového vytápění, v průmyslových zařízeních nebo ve velkých budovách - kotle, nádrže a potrubní systémy jsou všude ohřívány nebo ochlazovány. Chladicí a vytápěcí systémy, které jsou k tomu potřebné, často pracují nepřetržitě a spotřebovávají obrovské množství energie. Náš nový energetický balíček nyní poskytuje zákazníkům úplnou transparentnost toho, kolik energie se spotřebovává v systému a kde.

 • Kalkulačka energie: EngyCal RH33 (BTU meter – heat computer)

 • Teplota: TR10 (PT100 sensor)

 • Průtok: Prosonic Flow E Heat (ultrazvukový průtokoměr - s integrovaným měřením teploty)

 • Průtok: Promag 10W (elektromagnetický průtokoměr)

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

S našimi více než 60 lety shromažďování znalostí o aplikacích parovodních okruhů pomáháme našim zákazníkům optimalizovat jejich náklady za celou dobu životního cyklu zařízení a zkrátit čas nutný pro plánování a nákup materiálů. Naším cílem je poskytovat technická řešení, jež sou jednodušší, bezpečnější a přesnější a jež přinášejí trvalé výhody pro váš provozní proces.

 • 25 %

  odpovídá dosaženému snížení nákladů při zakoupení systému měření hladiny pomocí vysoce kvalitního radaru s vedenými impulzy (GWR) do obtokových komor nádob

 • jedna zastávka

  nutná pro nákup kompletní sestavy

 • 100 000

  je počet nainstalovaných řešení obtokových komor Levelflex po celém světě