Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inline kontrola kvality ve vaší potravinářské výrobě

Získejte záruku kvality výrobků, vyhněte se výrobním ztrátám a eliminujte neplánované odstavení technologie

Tlak na prodejní objemy, marže a kvalitu výrobků ve spojení s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nutí zpracovatele potravin k tomu, aby hledali efektivnější cesty k zvýšení produktivity, rozšíření aktivní produkční doby a snížení výrobních ztrát. Pokud se laboratorní měření nahradí inline měřicími systémy, lze výrazně zdokonalit kontrolní kroky ve výrobě a tím zvýšit kapacitu, zkrátit objem odstávek výroby a současně snížit riziko výroby produktů nesplňujících dané specifikace.

Naše nabídka

Inline měření kvality umožňuje průběh procesů pod vyšší úrovní kontroly a řízení. Okamžitě lze detekovat změny procesu způsobené surovinami, dodávkou energie nebo provozními vlivy. Inline kontrola kvality sleduje proces v průběhu každé sekundy, ve spojení s laboratorním testováním poskytuje ucelený obrázek o procesu a usnadňuje realizaci průběžných zlepšení kvality. Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio technologií a procesních přístrojů, které vám pomohou:

 • Zajistit kvalitu výrobků a ochránit vaši značku

 • Vyhnout se výrobním ztrátám

 • Eliminovat nežádoucí prostoje

 • Snížit spotřebu surovin a energie

Aplikace

Měření pH

Více než 30 % všech měření souvisejících s kvalitou procesů se vztahuje k měření pH. Zatímco se tento parametr často používá k monitoringu chuti a konzistence, jeho primární využití spočívá v zajišťování správných úrovní pH v okyselených potravinářských výrobcích k bezpečnostním účelům.

Inline měření pH
Naše expertíza v předmětném oboru

K dalším příkladům náleží: monitoring rychlosti fermentace nebo určení okamžiku dokončení kvašení, detekce kontaminace stopovým množstvím kapaliny užívané k čištění CIP před balením či plněním do láhví, sledování hodnoty pH k zajištění skladovatelnosti koncového výrobku. Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment senzorů pH od skleněných elektrod a smaltových senzorů až po neskleněné senzory ISFET.

 • Spolehněte se na skleněné senzory, jako například Memosens CPS171D, pro účely přesných měření a rychle se měnících hodnot pH.

 • Smaltový senzor Ceramax CPS341D splňuje nejvyšší nároky na přesnost měření v případě velmi lepkavých nebo viskózních médií, například majonézy, a současně poskytuje optimální dlouhodobou stabilitu a má nejnižší požadavky na údržbu.

 • Neskleněný senzor ISFET Memosens CPS77D lze využívat bez obav o kontaminaci výrobků pro finální kontroly pH ve výrobě.

Měření hustoty a koncentrace

Pro sledování a kontrolu trvalé kvality produktu se musí přesně měřit jeho hustota. Pro určení koncentrace se hodnoty hustoty převádějí na různé jednotky, jako například Brix, Baume, API, Plato nebo alkohol.

Inline kontrola kvality
Naše expertíza v předmětném oboru

Hustotu média lze průběžně (inline) sledovat a kontrolovat v širokém spektru různých aplikací a výrazně tak snížit náročnost těchto činností oproti pravidelnému vzorkování a laboratorním analýzám. Společnost Endress+Hauser nabízí různé fyzikální principy měření.

 • Měřte hustotu/koncentraci s vynikající přesností pomocí přístroje Proline Promass Q 300. Tento průtokoměr je optimalizován pro aplikace v kapalinách, kde je předpokládána přítomnost plynu ve formě bublin.

 • Vibrační technologie nabízí přesné měření hustoty v nádržích. Hygienická konstrukce a cenově výhodná instalace s až pěti místy měření řízenými jediným přepočítávačem hustoty FML621.

Měření barvy a zákalu

Měření barvy a zákalu mají zásadní důležitost pro výslednou kvalitu a chuť v případě jedlých olejů, nápojů, piva, vína a melas. Jsou využívána v širokém spektru aplikací, jako například monitoring odtoku, odstraňování zakalujících látek ze surového oleje, detekce výrobních ztrát v mlékárnách nebo při jednoduché separaci fází.

Monitoring barvy a zákalu v potravinářské výrobě
Naše expertíza v předmětném oboru

Realizace těchto aplikací a procesů vyžaduje soustavný monitoring kritických parametrů, kterými jsou barva a zákal. Společnost Endress+Hauser nabízí široké spektrum optických senzorů určených pro specifické nároky jednotlivých aplikací.

 • Přesné inline měření barvy v kapalinách ve viditelné oblasti elektromagnetického spektra pomocí našeho barevného senzoru OUSAF22, který měří i ty nejdrobnější změny barvy k zajištění vynikající kvality koncového výrobku.

 • Inline senzor zákalu OUSTF10 se používá k měření nerozpuštěných látek, emulzí a nemísitelných tekutin v procesních kapalinách.

 • Hygienický senzor absorbance OUSAF11 se využívá k separaci fází nebo k zaručení toho, aby byla v procesu přítomna správná kvalita mléka. Je vhodný také k okamžité detekci produktu v roztocích na čištění CIP a v odtoku nebo k detekci netěsnosti média ve vedeních chladicí kapaliny.

Měření vodivosti

Měření vodivosti je schopné zajišťovat včasnou detekci kontaminace v důsledku nedokonale propláchnutých vedení nebo netěsných ventilů. To usnadňuje brzké odhalení zdroje problému a předchází přenesení kontaminace do koncového výrobku.

Inline měřicí senzor
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser poskytuje spolehlivé a přesné přístroje pro všechny rozsahy a podmínky měření, jako například cykly čištění CIP nebo hygienické procesy. Získejte výhody plynoucí z širokého sortimentu senzorů a převodníků.

 • Digitální senzor vodivosti Indumax CLS54D nemá na trhu konkurenci, když je zapotřebí rychlá odezva a nejvyšší přesnost.

 • Zvolte kompaktní přístroj na měření vodivosti Smartec CLD18 pro aplikace, kde je zapotřebí toroidní měření a kde je výhodné použít integrovaný převodník.

 • Použijte digitální čtyřelektrodový senzor vodivosti Memosens CLS82D pro hygienické aplikace, které musí pokrývat široký rozsah měření, jako například separace fází nebo proces kvašení.

Měření chemického složení: Ramanova spektroskopie

Inline měření na principu Ramanovy spektroskopie poskytuje hluboké porozumění chemickému složení ve vašem procesu, aniž by bylo zapotřebí odebírat vzorky pro účely laboratorní analýzy. Ramanova spektroskopie je schopna monitorovat několik různých hledisek kvality výrobku pomocí jediné sondy a umožňuje tak realizovat korekce procesu a rychlejší uvolnění produktu k dalšímu kroku zpracování.

Měřte chemické složení pomocí Ramanovy spektroskopie
Naše expertíza v předmětném oboru

Začlenění nástrojů procesní analytické technologie (PAT), jako například Ramanovy spektroskopie, do procesu během počátečních fází vývoje procesu pomůže zajišťovat trvalou kvalitu výrobků a procesu. Díky prokázané spolehlivosti a opakovatelnosti našich technologií a díky podpoře při zajišťování shody s předpisy dosahujeme již 30 let úspěchů při zdokonalování procesů u našich zákazníků s využitím implementace přístrojů Kaiser Raman.

přehled o procesu

Klikněte na tyto procesní mapy a zjistěte podrobnosti o tom, kde můžete zavést inline kontrolu kvality ve vašich procesech. Podívejte se na relevantní kritické parametry a objevte naši nabídku produktů pro specifická místa měření.

Skleněná pH elektroda Memosens pro chemický průmysl a biotechnologie

Ceragel CPS71D – digitální skleněný pH senzor pro náročné procesy a hygienické aplikace
 • Senzor odolává silným kyselinám a zásadám a vysokým organickým zátěžím

 • Pro aplikace s CIP/SIP a autoklávování se zachováním vysoké přesnosti

 • Neobsahuje živočišné materiály ani akrylamid

 • Maximální procesní spolehlivost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu

 • Ukládání specifických dat senzoru a procesu do paměti senzoru usnadňuje preventivní údržbu

 • Nízké provozní náklady díky minimálnímu přerušování provozu a prodloužené životnosti senzoru

Absorpční snímač NIR/VIS pro monitorování barvy a čistoty

Absorpční snímač OUSAF22 NIR/VIS monitoruje barvu a čistotu ve výbušném prostředí a hygienických procesech.
 • Přesné monitorování barev a čistoty pro lepší kvalitu produktů

 • Rychlé a přímé inline měření vylučuje nákladné vzorkování

 • Hodnoty podle standardních barevných škál (APHA/Hazen atd.)

 • Senzor s nízkou údržbou pro dlouhou životnost a stabilní provoz

 • Vynikající výkon filtru nabízí nejvyšší linearitu

 • Vhodné pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)

Proces vaření mladiny v pivovaru. Inline kontrola kvality pomocí parametrů barvy a pH – podívejte se blíže.

Měření hustoty, srovnávací hustoty a koncentrace kapalin ve spojení s limitním hladinovým spínačem Liquiphant

Přepočítávač hustoty FML621 – vibrační měření
 • Měření se používá v nádržích a potrubích bez potřeby dalšího potrubí

 • Na výběr existuje velké množství procesních připojení: univerzální použití

 • Integrace stávajících měření teploty pro teplotní kompenzaci

 • Žádné mechanicky pohyblivé části: žádná údržba, bez opotřebení, dlouhá životnost

 • Stejné procesní připojení může poskytovat i ochranu čerpadla proti chodu nasucho

 • Pomocí přepočítávače hustoty FML621 lze provádět další výpočty, jako např. výpočet hmotnosti produktu

 • Integrované zařízení pro registraci dat podporuje uživatele během provozu a údržby

Inovativní specialista pro náročné aplikace s kompaktním a snadno přístupným převodníkem

Proline Promass Q 300
 • Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty

 • Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie)

 • Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

 • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před senzorem ani za ním

 • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

 • Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

 • Integrované ověření – technologie Heartbeat

Systém pro měření toroidní vodivosti pro hygienické a sterilní aplikace

Smartec CLD134 je hygienický systém pro měření vodivosti, který zajišťuje nejvyšší bezpečnost a kvalitu procesů.
 • Unikátní hygienický design zabraňuje kontaminaci

 • Disponuje všemi hygienickými osvědčeními pro hygienické a sterilní aplikace

 • Certifikovaná biokompatibilita dle USP Class VI

 • V souladu s EG 2023/2006 a 1935/2004

 • Vhodné pro čištění na místě (CIP) a sterilizace na místě (SIP)

 • Odolné díky uzavřenému a bezešvému designu

Příprava a mísení nealkoholických nápojů. Hustota, vodivost a barva jsou všechno důležité parametry kvality – a všechny lze kontrolovat pomocí inline měření.

Skleněná pH elektroda Memosens pro chemický průmysl a biotechnologie

Ceragel CPS71D – digitální skleněný pH senzor pro náročné procesy a hygienické aplikace
 • Senzor odolává silným kyselinám a zásadám a vysokým organickým zátěžím

 • Pro aplikace s CIP/SIP a autoklávování se zachováním vysoké přesnosti

 • Neobsahuje živočišné materiály ani akrylamid

 • Maximální procesní spolehlivost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu

 • Ukládání specifických dat senzoru a procesu do paměti senzoru usnadňuje preventivní údržbu

 • Nízké provozní náklady díky minimálnímu přerušování provozu a prodloužené životnosti senzoru

Získejte výhody pro váš proces odpařování cukru díky našemu digitálnímu senzoru pH Ceragel CPS71D.

Měření zákalu a suspendovaných látek na principu rozptylu světla a absorbance

Snímač OUSTF10 měří suspendované pevné látky, emulze a nemísitelné tekutiny v procesních kapalinách.
 • Přesný a vysoce citlivý při sledování čistoty a vyšší kvality produktů

 • Senzor má malou údržbu, dlouhou životnost a stabilní provoz

 • Volitelně NIR filtr pro minimalizaci chyb měření souvisejících s barvou

 • Spolehlivá detekce úniků ve výměníku

 • Pro čištění na místě (CIP) a sterilizace na místě (SIP)

 • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Objevte naše inline měření zákalu pro proces neutralizace jedlého oleje.

Inovativní specialista pro náročné aplikace s kompaktním a snadno přístupným převodníkem

Proline Promass Q 300
 • Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty

 • Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie)

 • Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

 • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před senzorem ani za ním

 • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

 • Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

 • Integrované ověření – technologie Heartbeat

Získejte výhody přesného inline měření průtoku v procesu příjmu mléka s využitím přístroje Proline Promass Q300.

Výhody

Naši průmysloví a aplikační specialisté spolupracují s mnoha zákazníky a dosáhli působivých výsledků při implementaci prostředků na inline kontrolu kvality. Společně jsme byli schopni zaručit kvalitu výrobků a snížit výrobní ztráty. Společnost Endress+Hauser vám zaručuje úspěch od samého počátku. Naším cílem je být spolehlivým partnerem v každém hledisku vaší výroby.

 • 100%

  Soustavné informace z vašeho výrobního procesu v reálném čase

 • 30%

  snížení rizika výrobních ztrát v důsledku výrobků mimo stanovené specifikace s vyloučením slepých míst mezi vzorky.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory