Procesní automatizace v oblastech skladování a distribuce

Zavádějte propracované postupy pro minimalizaci rizik na osoby, životní prostředí a majetek

Požadavky trhu v ropném a plynárenském průmyslu se mění. Během posledních desetiletí dostal svět několik lekcí, pokud jde o bezpečný provoz. Bezpečnost nepřetržitě fungujících provozů je velmi důležitá, stejně jako jejich efektivita. Snažíte se maximalizovat využití veškeré kapacity ve stávajících nádržích a používat odpovídající řízení zásob, nakládky a systémy obchodního měření v cisternových terminálech, tankovištích a nákladních vozidlech pro udržení kroku s tempem vývoje trhu.

Bezpečnost na základě volby, nikoli jako náhodný jev

Za naši dobrou pověst vděčíme našemu oborovému know-how a kreativitě a snaze našich zaměstnanců. Věříme v dlouhodobé vztahy se zákazníky a pomáháme vám dosáhnout toho, co je pro vás správné. Od jednoduchého měření v nádržích a zásobnících až po vysoce přesné obchodní měření a automatizaci terminálů – nabízíme kompletní portfolio technologií, řešení a škálovatelných softwarových balíků, používáme jednotné provozní a bezpečnostní koncepce pro snadné a bezpečné vykonávání provozních operací.

 • Vyhovění mezinárodně uznávaným standardům a doporučením, jako například: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE 250+

 • Produktové řady certifikované podle standardů pro nebezpečné oblasti, jako například ATEX, FM, TIIS Bezpečnost daná konstrukcí

 • Použití nejmodernější technologie – IEC 61508 SIL 2 a až SIL 3 pro homogenní redundantní aplikace

Zlepšete bezpečnost ve svých oblastech pro skladování a distribuci

Procesní mapa skladování a distribuce ©Endress+Hauser

Skladování a distribuce

Systém prevence proti přeplnění nádrže – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.

Grafika zobrazující aplikaci nakládání lodi s obchodním měřením. ©Endress+Hauser

Zvyšte efektivitu, spolehlivost a bezpečnost svých transakcí díky měřicím systémům pro obchodní měření při nakládce lodí.

Grafika zobrazující aplikaci nakládání nákladního automobilu nebo železničního vozu s obchodním měřením. ©Endress+Hauser

Bezpečné nakládání a vykládání nákladního automobilu nebo železničního vozu díky měřicím systémům pro obchodní měření.

Grafika zobrazující proces čerpání paliva z jímek ©Endress+Hauser

Přesné čerpání paliva z jímek: přímé měření hmotnosti bez převádění objemu a vyšší bezpečnost díky utěsnění jednotlivých zařízení a celého měřicího systému pro ochranu před neúmyslnými zásahy.

Spolehlivé měření hladin a průtoků ve správných rukou

Nakládkové stanoviště s vysoce přesným obchodním měřením pomocí Promass 83F

Obchodní systémy měření

Certifikované řešení pro obchodní měření pro vyšší transparentnost a klid v duši. Procesy nakládání/vykládání mohou vést ke konfliktním situacím. My vám můžeme pomoci tyto problémy zvládnout. Naše vysoce přesné a spolehlivé Coriolisovy průtokoměry se spokojí jen s minimální údržbou a mají minimální potřebu rekalibrace. Díky tomu, že tyto přístroje dovedou měřit velké průtoky, může být denně provedeno více nakládek do lodí, nákladních automobilů a železničních vagónů, čímž se zvýší vaše přepravní kapacita. Celý proces je přitom vysoce přesný, transparentní a bezpečný.

 • Bezpečnější nakládání díky vyšší toleranci obsahu vzduchu než u mechanických průtokoměrů

 • Uveďte svůj závod do provozu včas a podle cenového rozpočtu, a to díky managementu pro uvedení zařízení do provozu v místě instalace

Přesný proces čerpání paliva z jímek

Měření paliva v jímkách

Nahrazením tradičního měření množství systémy měření paliva v jímkách s Coriolisovými průtokoměry získáte větší transparentnost procesu. Tento systém při vyprazdňování nádrží skutečně zaručí, že do měření budou správně započítány veškeré vzduchové kapsy. Během procesu čerpání paliva se měří více procesních parametrů současně, a tyto parametry je dokonce možno si nechat graficky zobrazit na kontrolním panelu jako „profily měření“. Kupující i dodavatel mají kompletní a transparentní přehled o celé operaci před čerpáním paliva, během něj i po čerpání paliva.

 • Vyšší ziskovost

 • Zdokonalené zabezpečení měření

 • Vyšší důvěra

Obrázek tankoviště / ropných nádrží v rafinérii. Endress+Hauser společně s provozovatelem.

Ochrana proti přeplnění skladovacích nádrží

Přeplnění nádrží vyvolává zásadní obavy a řídicí týmy po celém světě modernizují své systémy prevence proti přeplnění. Jak s touto záležitostí nakládáte vy? Abychom vyhověli vašim požadavkům, spolupracujeme jako partneři se společností Rockwell Automation, a můžeme tak nabízet předkonfigurovaný balík řešení s nezávislou bezpečnostní certifikací pro celou bezpečnostní smyčku od měření a řízení až po korekci jednotlivých prvků. Toto řešení vykazuje shodu s průmyslovými osvědčenými postupy a standardy, normami API 2350 a IEC 61511.

 • Zvýšíte integritu a spolehlivost

 • Snížíte svá provozní rizika

 • Snížíte dobu projektování a dobu uvádění do provozu

 • Snížíte náklady na údržbu

Automatizace terminálu od společnosti Endress+Hauser

Správa terminálu

Důležitost automatizace terminálů vzrůstá rychleji než kdy dříve. Důvodem k tomu jsou změny na trzích, konkurence i právní a sociální prostředí. Nabízíme systémy pro automatizaci terminálů pro všechny aplikace, např. silniční, železniční, lodní a nákladní depa a terminály, dále správu procesních subsystémů a přenos do obchodních systémů (ERP...) a v neposlední řadě škálovatelná řešení od jednoduchých a samostatných stanic pro malá skladiště po kompletní klientské serverové systémy pro větší pracoviště.

 • Snížené náklady na instalaci, provoz a údržbu

 • Měřicí sestavy pro obchodní měření vyhovují specifikacím API a MID

 • Vyšší přesnost pro lepší údaje o objemu a hmotnosti

Prohlédněte si naše portfolio!

Setkejte se s odborníkem

Výhody

Průběžně optimalizujeme své procesy a používáme inovativní technologie, jež nám umožňují posouvat hranice měřicích, řídicích a automatizačních technologií. Provozovatelé naleznou bezpečná a efektivní řešení ke svému prospěchu.

 • < 5 minut

  je délka času potřebného pro provedení kontrolních zkoušek na 16 nádržích

 • Více než 17

  let používání norem pro funkční bezpečnost IEC  61508 (kvalita, bezpečnost a spolehlivost)

 • Nepřetržitě

  budete mít přehled o aktuálním stavu s našimi řešeními pro monitorování zásob