Umožnění preventivní údržby v ropném a plynárenském průmyslu

Zvyšte dostupnost technologie a snižte náklady na údržbu využitím dat z provozní instrumentace

Prostředí v ropném a plynárenském průmyslu se vyznačuje těžkými podmínkami s náročnými klíčovými ukazateli výkonnosti a nákladnou údržbou v situacích, kdy se něco pokazí. Vedoucí a odborní technici provozů bojují s využitelností technologie, omezenými zdroji, na druhou stranu však se zvýšenými požadavky a vyšší složitostí jejich provozních zařízení. Vzhledem k tomu, že čelíte soustavnému tlaku na snížení provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti (doby v provozu) a efektivity procesu, potřebujete důkladnější přehled o stavu vašeho procesního prostředí, abyste se mohli vyhnout nákladné neplánované údržbě a omezit objem odstávek.

Inteligentní přístroje a IIoT poskytují výsledky, na kterých záleží

Pro zvýšení dostupnosti technologie poskytuje naše inteligentní instrumentace s technologií Heartbeat diagnostiku, ověřuje výkonnost a sleduje data z přístrojů a procesu. To vám umožňuje optimalizovat vaše procesy a postupy údržby. Spárování dat z přístrojů se systémem Netilion, naším rostoucím ekosystémem pro IIoT, dále podpoří efektivitu údržby, umožní implementaci strategií preventivní a prediktivní údržby a optimalizuje vaše procesy v rámci celého životního cyklu.

 • Snížení výrobních odstávek a nákladů na údržbu. Vyšší využitelnost procesu

 • Průběžná diagnostika procesu a přístrojů, které pro vás mají smysl, a ověření funkčnosti bez přerušení procesu

 • Monitoring umožňuje proaktivní plánování údržby a analýzu trendů, které ve výsledku otevírají cestu k preventivní údržbě na základě aktuálního stavu

 • Ekosystém Netilion pro IIoT rozkryje kompletní potenciál polní instrumentace, čímž enormním způsobem zlepší efektivitu údržby a bude šířit užitečné informace těm, kteří je potřebují – automaticky a non-stop

 • Technologie Heartbeat přináší nejucelenější vhled do oblasti IIoT a množství souvisejících výhod

Jakou podporu vám mohou poskytnout pokročilé přístroje a digitální služby

Instrumentace s technologií Heartbeat poskytuje funkce diagnostiky, ověření a monitoringu ©Endress+Hauser

Celá řada našich inteligentních přístrojů pro ropný a plynárenský průmysl je vybavena technologií Heartbeat, která zajišťuje vysokou využitelnost systémů při minimálních nárocích na související činnosti a je klíčovým prvkem umožňující zavádění řešení IIoT.

Ekosystém pro IIoT pro využití a správu zdrojů enormně zvyšuje efektivitu údržby ©Endress+Hauser

Náš ekosystém Netilion pro IIoT poskytuje vždy v pravý okamžik informace o vašich polních přístrojích, které umožňují přímou reakci a které enormně zvýší efektivitu údržby. Je rovněž otevřený pro polní přístroje a cloudová prostředí od jiných dodavatelů.

Portfolio aplikací v rámci systému Netilion přináší zásadní přehled, informace a schopnosti do vašich rukou ©Endress+Hauser

Ekosystém Netilion a související portfolio aplikací plně odemykají potenciál vaší polní instrumentace a podávají vám ucelený přehled, který potřebujete k omezení odstávek a ke snížení nákladů na údržbu.

Praktické využití dat z přístrojů

Polní přístroje provádějí průběžnou autodiagnostiku, aby byly schopny zajišťovat kontroly stavu vašich přístrojů a procesů

Nepřetržitá diagnostika přístrojů a procesu

Díky používání diagnostických schopností technologie Heartbeat mohou polní přístroje provádět průběžnou autodiagnostiku a zajišťovat kontroly stavu vaší instrumentace a procesů, aby bylo zaručeno, že klíčové parametry leží trvale v rámci stanovených specifikací. S průběžným automonitoringem všech prvků od senzoru po výstupní signál si můžete být jisti, že vaše měření jsou spolehlivá.

 • Zaručuje vysokou spolehlivost přístrojů a bezpečný provoz

 • Jasně formulovaná chybová hlášení a pokyny pro nápravná opatření umožňují cenově výhodnou údržbu na základě aktuálního stavu

 • Hluboké diagnostické pokrytí až 98 %

Ověřujte funkčnost přístrojů kdykoli a odkudkoli bez přerušení procesu

Ověřování přístrojů bez přerušení procesu

Pomocí technologie Heartbeat můžete ověřovat řádnou funkci vašich přístrojů přímo v místě měření, bez přerušení procesu. Jednoduchý postup asistovaný průvodcem vygeneruje protokol o zkoušce s jasně formulovanými výsledky společně s protokolem o ověření vyžadovaným regulačními orgány, zákony a normami.

 • Delší doba technologie v provozu

 • Nižší náročnost: provádějte ověření kdykoli a odkudkoli a ušetřete čas strávený v provozu

 • Snížení nákladů na ověřovací zkoušky a delší intervaly zkoušek

 • Vedle technologie Heartbeat poskytujeme průvodce pro asistované ověřovací zkoušky úrovně SIL

Detekce koroze pomocí technologie Heartbeat, trubice průtokoměrů

Data v reálném čase pro analýzu trendů a preventivní údržbu

Funkce sledování prostřednictvím technologie Heartbeat poskytuje podrobná data z přístrojů a procesu umožňující provádět údržbu na základě aktuálního stavu. K příkladům náleží detekce míry nánosů na radarových přístrojích na měření hladiny a v trubicích průtokoměrů, která umožňuje optimalizovat jejich čisticí cykly. Dalšími příklady jsou poté detekce koroze a abraze v průtokoměrech. Tento jasný přehled o stavu vašich přístrojů a procesů dovoluje provádět analýzy trendů umožňující implementovat preventivní údržbu.

 • Zjišťujte, kdy vybavení a provozní zdroje potřebují servisní zásah nebo kdy pravděpodobně dojde k jejich selhání

 • Plánujte cílený servis v souladu s aktuální potřebou / preventivní údržbou za účelem minimalizace nákladných neplánovaných odstávek

 • Rozpoznávání trendů podle dat z přístrojů a procesů umožňuje implementovat preventivní údržbu

Ekosystém Netilion a portfolio aplikací poskytují lepší přehled za účelem obrovského zlepšení výsledků údržby

Lepší přehled a vyšší hodnota díky našim digitálním službám

Aby bylo možné posunout údržbu na vyšší úroveň efektivity, je třeba analyzovat nesmírné množství dat z vašich polních přístrojů a tato data převést na informace umožňující cílený zásah. K tomuto účelu jsme vyvinuli Netilion, náš ekosystém pro IIoT. Tato platforma a rostoucí portfolio inteligentních aplikací vychází z více než 15 let zkušeností s koncepcemi řízení provozního cyklu, jako například W@M, a plně odemyká potenciál vaší polní instrumentace, abyste měli více informací a lepší přehled za účelem obrovského zvýšení efektivity údržby

 • Netilion, cloudový ekosystém pro IIoT, využívá síly propojených dat a poskytuje výsledky, na kterých vám záleží

 • Připojit se a těžit z tohoto systému mohou i přístroje od jiných výrobců

 • Obsáhlá data získaná technologií Heartbeat přinášejí nejucelenější vhled do oblasti IIoT a množství souvisejících výhod

Správa zdrojů s využitím Netilion Health je velmi snadná. Objevte chybu a způsob, jak ji vyřešit

Netilion Health: Mějte vše pod kontrolou odkudkoli

Služba a aplikace Health Netilion například zaručuje, abyste měli k dispozici zásadní informace o způsobu řešení, a mohli tak okamžitě jednat, pokud by došlo k nějaké neočekávané události. Systém Health identifikuje chybu, zjistí přesné informace od výrobce přístroje a podá jasně formulované pokyny ohledně způsobu řešení daného problému. A není třeba vracet se spěšně do kanceláře a hledat tu správnou dokumentaci – tu máte přímo u sebe ve svém chytrém telefonu nebo tabletu.

 • Usnadnění správy zdrojů

 • Sledujte historii stavů klíčových přístrojů pro získání hlubšího přehledu

Plánujte opravy nebo výměny přesně na dobu, kdy to bude třeba

Netilion Predict: k dispozici již brzy

Společnost Endress+Hauser již brzy nabídne aplikaci pro preventivní údržbu, která bude poskytovat konkrétní předpoklady na základě stavu vašich přístrojů. Tato aplikace vychází z průběžného zaznamenávání a analýzy sledovaných dat a vypočítává optimální časový rámec pro provedení údržby daného přístroje, čímž minimalizuje neplánované odstávky, snižuje náklady na údržbu a zlepšuje využitelnost systémů. Služba bude podporovat i instrumentaci od jiných výrobců.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Technologie Heartbeat je integrovaná do celé řady našich přístrojů a poskytuje data o stavu, diagnostická data a data z monitoringu, která vám umožní provádět servis a údržbu vašich systémů přesně tehdy, kdy je to třeba. V případě spárování s našimi digitálními službami lze dříve nevyužívaná data z vašich polních přístrojů a procesů analyzovat, čímž získáte přesně takový přehled o aktuální situaci, který potřebujete pro preventivní a prediktivní údržbu, která přináší obrovské zvýšení efektivity údržby a optimalizaci vašich procesů.

 • > 65

  let zkušeností v oboru procesních technologií společně s desetiletími výzkumu a vývoje v oblasti digitálních technologií

 • > 90 %

  prvků z produktového sortimentu společnosti Endress+Hauser má schopnost digitální komunikace

 • > 15

  let zkušeností s koncepcí správy životního cyklu W@M