Nahlédněte dovnitř do procesu oddělování složek médií

Získejte kontrolu nad procesem i za proměnlivých podmínek a surovin na základě sledování dat v reálném čase

Oddělování kapalných uhlovodíků od vody a sedimentů může být náročné. K získání optimálního výkonu z vašich separačních procesů potřebujete spolehlivé informace o všech klíčových parametrech, jako je teplota, tlak, výška hladiny, průtok a rozhraní. Měření rozhraní může být relativně snadné, nebo extrémně komplikované, přičemž vše závisí na kombinaci důsledných znalostí a aplikované technologie.

Naše nabídka

Jediný způsob, jak účinně řídit oddělování mezi surovou ropou, vodou, plynem a pískem je měření různých fází. Často se stává, že neexistuje zřetelné rozhraní, ale plynulý přechod z jedné fáze do druhé. Určení tloušťky a pozice jednotlivých vrstev je nezbytné k řízení vstřikování deemulgátorů a protipěnových prostředků. Běžné měření hladiny by proto nebylo úspěšné. Nabízíme:

 • Přístrojové vybavení nejlepší ve své třídě pro všechny procesní veličiny

 • Otevřené standardy pro flexibilitu při řízení

 • Dlouhodobou kvalitu našich výrobků

 • Snadná dodatečná instalace analyzačního programu

 • Shoda s ekologickou legislativou

Zjistěte, jak můžete zvýšit efektivitu procesu oddělování

Procesní schéma oddělování složek surové ropy ©Endress+Hauser

Proces oddělování složek surové ropy

Procesní schéma oddělování těžké až středně těžké surové ropy ©Endress+Hauser

Proces oddělování těžké až středně těžké surové ropy

Procesní schéma oddělování velmi těžké až těžké surové ropy ©Endress+Hauser

Proces oddělování velmi těžké až středně těžké surové ropy

Procesní schéma oddělování lehké surové ropy ©Endress+Hauser

Proces oddělování lehké surové ropy

Aplikace na oddělování složek médií

Separátory extrémně těžké / těžké surové ropy

Oddělování velmi těžké / těžké surové ropy

Extrémně těžká: < API 10 (> 1 000 kg/m³). Těžká: > API 10–22,3 (> 920 kg/m³). Tradiční měřicí technologie jsou omezeny na oddělování velmi těžké a těžké surové ropy. Nejsou schopny vám poskytnout nezbytné informace a musí se instalovat přímo do separátoru, a proto jsou náchylné ke kontaminaci. Náš analytický systém hustoty gamma je preferované řešení, neboť se instaluje zcela mimo nádobu, nepřerušuje proces oddělování složek a šetří vaše náklady.

Oddělování středně těžké surové ropy

Procesy oddělování středně těžké surové ropy

Středně těžká: API 31,1–22,3 (870–920 kg/m³). Při oddělování středně těžké surové ropy není přesné měření celkové hladiny ani rozhraní pomocí jediného zařízení nijak možné. Často je přítomna emulzní vrstva, a jestliže tato směsná vrstva přesahuje 5 cm, nebude standardní mikrovlnný radar schopen toto rozhraní měřit. Právě z tohoto důvodu jsme vyvinuli technologii určenou speciálně k překonání těchto těžkostí: technologii radaru s vedenými impulzy pro měření více parametrů, která minimalizuje objem odstávek provozu.

Oddělování lehké surové ropy

Procesy oddělování lehké ropy

Lehká: API 45–31,1 (< 870 kg/m³). Většina horizontálních separátorů lehké ropy je dnes vybavena mechanickými ovládacími prvky hladiny a hustoty. Mechanická zařízení jsou náročná na údržbu a musí být přizpůsobena oddělované ropě. Jakákoliv změna u oddělované ropy znamená, že měřicí zařízení musí být také změněno. Náš radar s vedenými impulzy tyto problémy eliminuje a nabízí přesnější měření.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Vytěžení maxima z dostupných zdrojů je vaší úlohou – podpořit vás v tomto procesu je tou naší. Naše řešení v oblasti procesní automatizace vám pomohou zachovat bezpečný, efektivní a čistý provoz. Stejně tak pokud některý cenný člen vašeho týmu odejde do důchodu, není vždy snadné jeho nabyté zkušenosti nahradit. Právě z tohoto důvodu vám naše servisní organizace může pomoci při vyplňování mezer v personálním obsazení při kontrole, uvádění do provozu, inženýrských a kalibračních službách, stejně jako při zajištění rozsáhlých vzdělávacích programů pro vaše budoucí zaměstnance.

 • 300+

  je počet radiometrických měření rozhraní a analýz hustoty po celém světě

 • 8 500 l

  je objem ušetřených deemulgátorů během jednoho roku, což odpovídá 10 %

 • 5 %

  snížené riziko tvorby pěny uvnitř separátoru