Optimalizace ropné rafinérie

Všechny hlavní procesy v rafinériích jsou založeny na intenzivní tepelné reakci a dílčí separaci

Nová ekologická legislativa s sebou přinesla náročné požadavky související s vysokými kapitálovými investicemi a větším využíváním vodíku pro výrobu paliv s nízkým obsahem síry. Tento soubor nových předpisů vyžaduje, aby provozy snížily emise znečišťující ovzduší (NOx), přičemž tento požadavek znamená nákladné dodatečné instalace a modernizaci vybavení. To znamená, že si musíte být vědomi záležitostí týkajících se bezpečnosti, emisí a snižování nákladů a stejně tak i zlepšení spolehlivosti zařízení a rafinérie, úspor energie rafinérie a snížení ztrát produktů.

Zajištění účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti

Teplo, tlak a chemické reakce přeměňují surovou ropu na stovky rafinovaných produktů. Potřebujete měřicí přístroje a automatizační řešení umožňující kontrolovat a ovládat složité rafinační procesy. Kromě splnění předpisů na ochranu životního prostředí je třeba také řešit otázku zachování přírodních zdrojů. S naší nabídkou můžete zlepšit:

 • Účinnost a dostupnost technologie

 • Bezpečnost a zabezpečení zařízení – řízení ochrany životního prostředí (HSSE)

Podrobnější vhled do procesů a aplikací v provozu rafinérie

Procesní mapa rafinačního procesu ©Endress+Hauser

Rafinační proces

Procesní mapa destilační kolony v rafinérii ©Endress+Hauser

Destilační kolona

Procesní mapa hydrogenačního odsíření ©Endress+Hauser

Hydrogenační odsíření

Procesní mapa parovodního procesu ©Endress+Hauser

Proces aplikace využívající páru

Ovládejte klíčové procesy a splňte své výrobní cíle

Destilační kolony rafinerie

Měření v destilačních kolonách na surovou ropu

Dostupnost přesného a spolehlivého měření u destilační kolony je kritické z hlediska počítání výtěžnosti, plnění výrobních cílů, plánování a definování harmonogramů. Potřebujete maximalizovat výkon a zároveň zajistit, aby směs surové ropy splňovala specifikace pro ochranu životního prostředí. Problémy mohou vést k nákladným odstávkám systémů. Právě z tohoto důvodu vám náš zkušený tým techniků pomůže navrhnout a zvolit správná zařízení pro vaše kritická místa měření, např. radar s vedenými impulzy (Levelflex).

 • Vyšší využitelnost a spolehlivost procesu

 • Minimalizace bezpečnostních rizik

 • Nejnižší možné celkové náklady na vlastnictví

Odsiřovací aplikace, prevence kanálků a bodového přehřívání v hydrorafinačním zařízení

Odsíření, prevence kanálků a bodového přehřívání v hydrorafinačním zařízení

V důsledku ekologických předpisů se musí snížit obsah síry v ropných produktech a tohoto lze dosáhnout pouze katalytickým odsiřováním v hydrorafinačním zařízení. Vícebodová sestava měření teploty MultiSens Flex, prověřená při použití v mnoha aplikacích po celém světě, obsahuje samostatné teplotní senzory umístěné v jednom procesním připojení. Váš reaktor proto musí mít jen minimální počet hrdel pro zajištění dostatečného počtu měřicích míst pro trojrozměrné monitorování.

 • Termočlánky lze vysunout a vyměnit během provozu reaktoru a lze se tak vyhnout neplánované odstávce systému

 • Řešení zcela přizpůsobené vašim potřebám

 • Zvýšená účinnost, spolehlivost a bezpečnost

Průběžné snižování nákladů díky sledování spotřeby paliva nebo účinnosti kotle

Sledování účinnosti parovodních kotlů se vyplatí

Typický parovodní kotel spotřebuje často za roční spotřebu paliva mnohonásobek počátečních kapitálových nákladů. Investiční náklady kotle mohou být i pětkrát nižší, než je roční spotřeba paliva. Z toho vyplývá, že i malý rozdíl v účinnosti kotle v řádu jednotek procent bude mít za následek výrazné úspory paliva. Naše inteligentní řešení na měření energie pro parovodní systémy vám pomohou sledovat účinnost vašeho kotle.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Jakožto provozovatel rafinérie jste pod stále rostoucím tlakem na snižování nákladů, bezpečnostních rizik, objemu odstávek a emisí při současném zvyšování výkonnosti. Proto potřebujete spolehlivého partnera, který při vás bude stát na celé té dlouhé cestě. Náš zkušený tým techniků vám pomůže navrhnout a zvolit správná zařízení pro všechna vaše kritická místa měření a drasticky omezit faktor lidské chyby.

 • 50 %

  odpovídá úsporám celkových nákladů na vlastnictví dosaženým díky využití elektronické tlakové diference.

 • Až 50

  míst měření může být v reaktoru s pevným ložem libovolně umístěno pouze z jediného procesního připojení. Ve výsledku toho jste si vědomi skutečného potenciálu optimalizace procesu a jste schopni předvídat životnost katalyzátoru.

 • 5 až 15 %

  je odhadovaná výše úspor pramenících z řešení pro vzdálenou správu energií