Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizace ropné rafinérie

Bezpečně odkryjte výkon a efektivitu rafinérie pomocí špičkových měření a automatizace

Optimalizace ropných rafinérií pro splnění požadavků moderního trhu a regulace představuje pro dnešní ropný průmysl významné výzvy. Environmentální standardy činí nové projekty nákladnějšími a složitějšími. Všechny operace musí snižovat emise znečišťující ovzduší (NOx), což znamená nákladné modernizace stávajících zařízení. Požadavek na nízký obsah síry v palivu znamená důraz na vodík potřebný při jeho výrobě. Konkurenční tlaky vyžadují vysoký výkon s maximální bezpečností a flexibilitou výroby.

Jak můžeme pomoci

Portfolio společnosti Endress+Hauser zahrnující vysoce přesné a spolehlivé měřící přístroje a nejmodernější automatizační řešení poskytuje nové příležitosti pro lepší řízení a provoz složitých rafinačních procesů, skladování a nakládky/vykládky. Navíc díky nákladům a tlakům v oblasti životního prostředí, které kladou větší důraz na efektivitu, spolehlivost a bezpečnost než kdykoli předtím, příležitosti pro optimalizaci ropných rafinérií nebyly nikdy tak přesvědčivé.

 • Zvyšujte efektivitu provozu pomocí maximální využitelnosti produkce

 • Zvyšujte výkonnost výroby při současném dodržování požadavků na ochranu zdraví i požadavků na bezpečnost a zabezpečení

 • Zajistěte soulad s nejnovějšími environmentálními normami

Aplikace

Měření v destilačních kolonách

Přesné a spolehlivé měření v destilačních kolonách je rozhodující pro výpočet výtěžnosti procesu, dosažení výrobních cílů, plánování a rozvrhování. Rychlost posuvu suroviny musí být maximalizována, přičemž musí být zajištěno, aby směs různých druhů suroviny splňovala environmentální podmínky. Kromě toho mohou chyby v měření vést k nákladným odstávkám nebo k produktům, které nesplňují specifikace.

Měření v destilačních kolonách
Naše expertíza v předmětném oboru

Technici společnosti Endress+Hauser pomáhají navrhovat a zvolit ty správné přístroje pro vaše konkrétní kritická měřicí místa.

Spolehlivé odsíření

Stále přísnější předpisy v oblasti životního prostředí vyžadují výrazné snížení obsahu síry v ropných produktech a tohoto snížení lze dosáhnout pouze katalytickým odsiřováním v hydrorafinačním zařízení. Klíčovou výzvou pro chod provozů je zamezit tvorbě kanálků a bodovému přehřívání v hydrorafinačním zařízení a tím zajistit spolehlivé odsíření.

Spolehlivé odsíření
Naše expertíza v předmětném oboru

Vícebodová sestava teploměru MultiSens Flex vyráběná společností Endress+Hauser, prověřená při použití v mnoha aplikacích po celém světě, obsahuje několik teplotních senzorů umístěných v jednom hrdle. Váš reaktor musí mít jen minimální počet hrdel a otvorů pro zajištění dostatečného počtu míst měření pro 3D monitorování a řízené, spolehlivé odsíření.

 • Vyvarujte se neplánovaných odstávek pomocí termočlánků, které lze v případě potřeby během provozu reaktoru zasunout a vyměnit

 • Zamezte tvorbě kanálků a bodovému přehřívání v hydrorafinačním zařízení

 • Zvyšte účinnost, spolehlivost a bezpečnost

Monitorování účinnosti parovodního kotle

Investiční náklady na typický parovodní kotel mohou být značné, a přesto stejný kotel může spotřebovat až pětinásobek svých počátečních investičních nákladů jen v roční spotřebě paliva. Mezní přínosy v palivové účinnosti parovodního kotle proto mohou přinést významné zisky v celkovém finančním výkonu ropné rafinerie.

Monitorování účinnosti parovodního kotle
Naše expertíza v předmětném oboru

Chytrá energetická řešení společnosti Endress+Hauser pro parní systémy umožňují optimální monitorování parovodních kotlů, aby bylo možné optimalizovat účinnost paliva.

 • Získejte přehled o spotřebě paliva a páry

 • Identifikujte, kvalifikujte a alokujte ztráty v systému

 • Optimalizujte účinnost kotle

Podrobnější vhled do procesů a aplikací v provozu rafinérie

Procesní mapa rafinačního procesu ©Endress+Hauser

Rafinační proces

Procesní mapa destilační kolony v rafinérii ©Endress+Hauser

Destilační kolona

Procesní mapa hydrogenačního odsíření ©Endress+Hauser

Hydrogenační odsíření

Procesní mapa procesu s párou ©Endress+Hauser

Proces aplikace využívající páru

Výhody

Jakožto provozovatel rafinérie jste pod stále rostoucím tlakem na snižování nákladů, bezpečnostních rizik, objemu odstávek a emisí při současném zvyšování výkonnosti. Proto potřebujete spolehlivého partnera, který při vás bude stát na celé této dlouhé cestě. Náš zkušený tým techniků vám pomůže navrhnout a zvolit správné přístroje pro všechna vaše kritická místa měření, abyste mohli optimalizovat svůj proces v ropné rafinérii a drasticky omezit faktor lidské chyby.

 • 50 %

  celkové náklady na úspory vlastnictví nabízené elektronickou tlakovou diferencí.

 • Až 50

  míst měření může být v reaktoru s pevným ložem libovolně umístěno pouze z jediného procesního připojení. Ve výsledku toho jste si vědomi skutečného potenciálu optimalizace procesu a jste schopni předvídat životnost katalyzátoru.

 • 5 až 15 %

  odhadovaná výše úspor pramenících z řešení pro vzdálenou správu energií

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory