Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Terminál na zkapalňování zemního plynu

Zvyšte spolehlivost procesů zkapalňování zemního plynu

Minimalizujte neplánované odstávky a přerušení procesních postupů při zpracování a zkapalňování plynu

Zkapalněný zemní plyn (LNG) je zemní plyn, který byl zchlazen na teplotu −162 °C (−260 °F). Převod zemního plynu na kapalinu v provozu na jeho zkapalňování obvykle zahrnuje čtyři hlavní procesy: předúpravu, odstranění kyselých plynů a dehydrataci, frakcionaci za účelem odstranění těžkých uhlovodíků a zkapalnění. Každá z těchto operací při zpracování LNG vyžaduje přesné, spolehlivé řízení, aby byl zaručen průběžný, nepřerušený provoz nezbytný pro časově přesné nakládání a expedici zkapalněného zemního plynu.

Jak můžeme pomoci

Jako partneři s vámi budeme spolupracovat na volbě správné provozní instrumentace pro kritická měření a spolehlivé procesní řízení příslušných kroků zpracování LNG od předúpravy po finální zkapalňování. K tomu náleží vysoce přesné měření průtoku pro aplikace s obsahem plynu ve formě bublin a aplikace s nízkým průtokem, monitoring k zajištění odstranění kontaminujících příměsí – až po stopové úrovně – z plynu zpracovávaného na zkapalněný zemní plyn; spolehlivé teplotní senzory a inteligentní polní přístroje, které zaručují vysokou využitelnost systémové technologie.

 • Coriolisova technologie nabízející měření několika veličin současně s optimalizovanou účinností pro kapaliny s plynem ve formě bublin – MFT (multifrekvenční technologie)

 • Vírový průtokoměr se schopností měření několika veličin současně a s vynikající přesností měření při nízkých průtocích

 • Zajistěte, aby plyn splňoval specifikace pro kryogenické zkapalňování LNG: Analyzátory vycházející z TDLAS spektroskopie na bázi laserových diod poskytují rychlé, přesné on-line měření sirovodíku (H2S) a oxidu uhličitého (CO2) v jednotkách úpravy aminů

 • Maximální dostupnost technologie a bezpečnost díky spolehlivé technologii teplotních senzorů

 • Technologie Heartbeat: Funkce diagnostiky, ověření a sledování zaručují vysokou využitelnost systému a vysokou úroveň bezpečnosti s minimálními nároky na obsluhu

Aplikace

Přesné měření průtoku pro aplikace s plynem ve formě bublin

Kryogenické aplikace s měřením průtoku v provozu na zkapalňování LNG s sebou nesou značné výzvy z hlediska měření z důvodu přítomnosti průtoku média ve dvou skupenstvích. Změny teploty a pokles tlaku způsobují vypařování a výskyt plynu ve formě bublin, jejichž dopadem jsou příliš vysoké nebo příliš nízké měřené hodnoty, případně až úplné zastavení průběhu měření.

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry Endress+Hauser jsou dokonalým řešením pro aplikace s plynem ve formě bublin
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše inovativní Coriolisovy hmotnostní průtokoměry nabízejí jedinečné řešení pro aplikace s plynem ve formě bublin. Patentovaná multifrekvenční technologie zaručuje spolehlivá a průběžná měření, data v reálném čase a vysokou využitelnost technologie.

 • Velmi přesné měření hustoty, hmotnostního a objemového průtoku, a to i za přítomnosti plynu ve formě bublin

 • Schválení pro obchodní měření LNG OIML R117 a MI-005

 • Bezúdržbová koncepce a kompaktní konstrukce umožňující značnou flexibilitu z hlediska instalace

 • Technologie Heartbeat umožňuje inline ověřování bez přerušení procesu

Zdokonalené měření průtoku pomocí vírových průtokoměrů

Vírové průtokoměry se staly nejběžněji používanými měřidly v provozech na zkapalňování LPG pro aplikace v kapalinách i plynech, ale většina vírových průtokoměrů ztrácí signál při nízkém průtoku a měří nepřesně při Reynoldsovém čísle nižším než 20 000.

Vírový průtokoměr nainstalovaný v kryogenické aplikaci
Naše expertíza v předmětném oboru

My tyto a další problematické výzvy pomáháme úspěšně překonávat. Vírový průtokoměr od společnosti Endress+Hauser je vynikající volba vzhledem k jeho účinnosti při nízkém průtoku, odolnosti vůči teplotním šokům a vibracím a jeho volitelným schopnostem měření několika veličin současně (tlak a teplota). Pro plyny, kapaliny a páru.

 • Zdokonalené zpracování signálu vede k optimálnímu rozsahu: Začíná měřit při Reynoldsově čísle o 16 % nižším v porovnání s jakýmkoli jiným vírovým průtokoměrem na trhu a verze s vestavěným zmenšením světlosti ve dvou vedeních měří hodnoty až o 76 % nižší

 • Nejlineárnější senzor vírového průtokoměru s plochou křivkou přesnosti až k Reynoldsovu číslu 10 000

 • PremiumCal zaručuje vynikající přesnost měření ±0,65 % (kapaliny) / ±0,9 % (plyn) umožňující maximální využitelnost vašeho provozu na zpracování LNG při nízkých průtocích

Měření teploty v oboru zpracování plynů

Přesné měření teploty hraje zásadně důležitou úlohu v provozech na zpracování plynu. Vyšší rozdíly teplot, než jsou stanovené limitní hodnoty, mezi zemním plynem a aminem/glykolem vstupujícím do procesoru v jednotkách na neutralizaci a dehydrataci plynu způsobují kondenzaci plynu, vznik pěny a související ztráty. Spolehlivý monitoring teploty přes stěny výměníku tepla je rovněž nezbytný k detekci zanášení.

Obrázek sestavy teploměru Endress+Hauser iTHERM ModuLine
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše robustní převodníky teploty minimalizují dobu odstávek provozu prostřednictvím inovativní a špičkové technologie.

 • Záložní senzor pro případ poruchy bez přerušení příjmu měřené hodnoty

 • Detekce posunu hodnot ze senzoru a koroze

 • Široký sortiment nabízených termojímek podle celosvětových norem

 • Měření povrchové teploty stěn potrubí a trubic

 • Inovativní StrongSens zajišťující odolnost vůči rázům a vibracím > 60g

On-line monitoring H2S a CO2 při neutralizaci plynu

Procesy tzv. „slazení“ plynu odstraňují kyselé plyny (H2S a CO2) z kyselého plynu, aby se dodržely specifikace pro kryogenické zkapalňování. Měření koncentrací H2S a CO2 v surovém plynu na přítoku a v neutralizovaném plynu na odtoku jednotek na úpravu aminy je důležité pro řízení a optimalizaci procesu úpravy, dále pro zaručení kvality plynu přiváděného do procesu převodu na LNG a rovněž jako prevence potenciálního poškození provozního vybavení během zkapalňování.

Systém úpravy aminy
Naše expertíza v předmětném oboru

Analyzátory na principu TDLAS spektroskopie na bázi laserových diod se při těchto kritických měřeních osvědčily jako vysoce účinné řešení.

 • Mimořádně rychlá odezva na změny koncentrace H2S a CO2, důležitá výkonnostní charakteristika pro jednotky na zpracování aminy

 • Technika patentované diferenční spektroskopie měří obsah H2S na nízkých úrovních v řádu ppm

 • Nízké náklady na údržbu i nízké provozní náklady, jelikož k provádění měření nejsou zapotřebí láhve s nosným plynem a topným plynem ani pásky s octanem olovnatým

 • Bezkontaktní laserové měření vylučuje nánosy a korozi pro spolehlivou, dlouhodobou funkci vašeho provozu na zpracování LNG

Diagnostika, ověřování a monitoring přístrojů

V provozech palivářství panují velmi náročné podmínky. Snažíte se dosáhnout lepšího přehledu o stavu vašeho procesního vybavení, abyste se vyhnuli neplánovaným zásahům údržby a odstávkám, snížili náklady na údržbu a zvýšili využitelnost technologie.

Diagnostika, ověření a monitoring pro zvýšení bezpečnosti a vysokou využitelnost technologie systému
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše řada inteligentních polních přístrojů je vybavena technologií Heartbeat, která zvyšuje dostupnost technologie a zaručuje vysokou procesní bezpečnost díky integraci schopností diagnostiky, ověřování a monitoringu.

 • Nepřetržitá autodiagnostika přístrojů zajišťuje stálou kontrolu stavu vašich přístrojů a procesů, přičemž v případě problému získáte jasné pokyny ohledně dalšího postupu

 • Ověřujte kdykoli a kdekoli řádnou funkci svých přístrojů bez přerušení procesu

 • Monitorovací funkce technologie Heartbeat poskytuje podrobná data o přístrojích a procesu, která umožňují provádět analýzy trendů, a v důsledku tak i preventivní údržbu

 • Netilion, náš ekosystém pro IIoT a portfolio inteligentních aplikací, vychází z dat získaných technologií Heartbeat a poskytuje vám ještě důslednější přehled a další výhody

Výhody

Naše přístroje poskytují právě takovou přesnost měření a zdokonalené procesní řízení, které potřebujete k zajištění průběžného, nepřerušeného provozu svých procesů v rámci zkapalňování zemního plynu. Polní instrumentace s nejmodernějšími technologiemi zkracuje čas do uvedení do provozu, předchází neplánovaným odstávkám a zaručuje nejvyšší možnou dostupnost technologie. Inteligentní polní přístroje s pokročilými funkcemi diagnostiky, ověřování a monitoringu nabízejí informace, které potřebujete k přijímání správných rozhodnutí v oblasti údržby.

 • > 30 milionů

  polních přístrojů nainstalovaných po celém světě

 • > 800 000

  Coriolisových průtokoměrů nainstalovaných úspěšně po celém světě v celé řadě průmyslových odvětví

 • > 40 zemí

  s prodejními a servisními centry společnosti Endress+Hauser. Naše celosvětová servisní síť s více než 1 000 experty je dostupná kdekoli na světě a je připravena poskytovat servis a optimalizovat vaše procesy v rámci zkapalňování zemního plynu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory