Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Parní řešení pro provoz kotlů

Provoz a správa kotlů

Měření provozní efektivity prodlužuje celkovou životnost kotlů

Pára zůstává nadále jedním z nejdůležitějších zdrojů energie pro ohřev v průmyslových procesech. V souvislosti s prudce rostoucími cenami energie však provozovatelé továren vyžadují efektivní způsoby snížení spotřeby energie při současném zaručení vysoké využitelnosti a efektivity. Nákladné odstávky zařízení a údržbu lze minimalizovat na základě přesných a spolehlivých řešení pro měření a sledování. Naše pokročilá řešení pro podpůrné služby generují významné úspory v rámci celého procesu výroby a využití páry a pomáhají snižovat kapitálové i provozní výdaje.

$50,000

represents the "up to" additional cost per year you can encounter through blowdowns caused by poor quality feedwater.

Steam generation

Naše nabídka

Ať již potřebujete vyhodnocovat aktuální výkonnost vašeho stávajícího zařízení kotlů, optimalizovat provoz nebo vyhodnocovat vlastnosti spalin, můžete se spolehnout na naši expertízu a sdílené oborové know-how. Navázáním partnerské spolupráce se společností Endress+Hauser pro vytvoření integrovaných řešení pro správu parovodních kotlů můžete maximalizovat hodnotu svých parních aplikací a využívat náš obsáhlý sortiment řešení pro měření, sledování a správu parních systémů.

  • Prvotřídní provozní měřicí technologie pro veškeré procesní proměnné (průtok, analýza, hladina, tlak, teplota atd.) prostřednictvím tříprvkového řízení

  • Zvýšení bezpečnosti kotelny a provozu díky měřicím řešením a pokročilému sledování

  • Efektivita prostřednictvím plnění specifikací a snížení nákladů na jednotkovou spotřebu

  • Široký sortiment integrovaných parních řešení od jediného dodavatele a vyhovujících mezinárodním legislativním normám

Zjistěte, kde je třeba měřit pro zajištění vyšší efektivity procesu

Parametry parních aplikací

  • Řízení kotle ©Endress+Hauser

Aplikace

Příprava napájecí vody

Kvalita dodávek napájecí vody má zásadní důležitost pro funkční bezpečnost a životnost samotného kotle. Udržováním optimální výroby, dodávek a rozvodu páry lze zamezit nákladným odstávkám, přeplnění a korozi kotlů. Naše řešení pomáhají maximalizovat kvality napájecí vody, která má přímý dopad na celkovou životnost kotle a množství požadovaných spotřebních materiálů pro přípravu vody.

Příprava napájecí vody

Spalování paliva a odvod spalin

Jestliže kotel spaluje palivo hůře než optimálně nebo dochází k ztrátám tepla v soustavě, výsledkem je vysoké plýtvání energií a možné porušení emisních norem. Proto si efektivita kotle i nadále uchovává vysokou prioritu. Společnost Endress+Hauser vám poskytne správná technická řešení pro bezpečné, efektivní a dostupné měření spalování paliva a řízení odvodu spalin. Naše monitorovací řešení plní předepsané emisní normy a vyhovují předpisům na zkoušky výkonnosti ASME (PTC 4-1998) pro spalovací generátory páry.

Spalování paliva a odvod spalin

Výroba páry

Pára dodávaná neefektivně nebo při jiné teplotě, než je žádoucí, ohrožuje správný provoz továren. Vhodné ovládání kotlů a průběžná měření průtoku jsou proto nepostradatelná. Náš kompletní sortiment řešení pro měření a sledování průtoku zaručí vynikající celkovou účinnost. Společnost Endress+Hauser se snaží o udržení čelní pozice na poli technických inovací a posouvá techniky založené na principu vírového měření o krok dále – nyní se schopností detekovat mokrou páru, nebo dokonce měřit suchou frakci páry.

Výroba páry

Výhody

Důsledné porozumění požadavkům vašeho podniku a odvětví stojí v samém jádru naší nabídky produktů a služeb. Můžete se na nás spolehnout v tom, že vám poskytneme podporu k dosažení lepší konstrukce parovodní kotelny, lepší údržby a vyšší provozní produktivity. Věříme v princip, že je třeba „nejdřív sloužit, potom teprve vydělávat“, a to do dnešních dnů formuje přístup naší společnosti.

nonstop

provozní bezpečnost v celém životním cyklu parovodního systému

10 milionů

instalovaných zařízení po celém světě

73 000 USD

roční úspora nákladů po instalaci řídicího systému, který sníží rychlost vypouštění z 8 % na 6 %