Správa energií a podpůrných služeb

Měření efektivity snižuje provozní náklady a náklady na údržbu

Voda, převedená ohřevem na páru, je životodárnou kapalinou mnoha provozů. K zajištění efektivity a bezpečnosti je zásadní integrita zařízení kotle a spolehlivost jeho řídicího systému. Rychle rostoucí náklady za palivo a údržbu a rovněž ztráty během dopravy páry mohou ve výsledku znamenat stupňující se výdaje. V protikladu k tomu mohou přesná a spolehlivá řešení pro měření a sledování energií a podpůrných služeb přinášet významné úspory v celém procesu přípravy a dopravy páry.

Naše nabídka

Ať již chcete zaručit, že součásti přívodu vody pracují optimálně, vyhodnocovat přesnost výsledku měření, nebo kvantifikovat ztráty v parním systému, můžete si být jisti, že společnost Endress+Hauser uspokojí vaše potřeby a podpoří vaše ambice k dosažení podstatného nárůstu efektivity. Hluboké porozumění správě energií a podpůrných služeb je totiž nedílnou součástí naší nabídky produktů a služeb. Společnost Endress+Hauser vás při tom podpoří svou následující nabídkou:

 • Kompletní spektrum měřicích a monitorovacích řešení pro trvale dostupnou, bezpečnou a efektivní přípravu páry

 • Obsáhlý sortiment měřicího přístrojového vybavení, služeb a řešení, které vyhovují normám pro ochranu životního prostředí a správu energií

 • Řešení směřující k maximalizaci kvality a dodávky napájecí vody, která je nezbytným předpokladem pro bezpečnost, efektivitu a dlouhou životnost jednotky kotle

 • Optimalizace správy a lokální podpora při řešení vašich každodenních úkolů a nároků

 • Nejvyšší kvalita ve své třídě, spolehlivost s přímým přístupem k interní expertíze a sdílení průmyslově orientovaných znalostí a schopností

Procesní mapa procesu přípravy a dopravy páry ©Endress+Hauser

Proces aplikace využívající páru

Aplikace

Příprava napájecí vody

Příprava napájecí vody

Zaručení maximální kvality napájecí vody je velmi důležité, neboť ta přímo ovlivňuje produktivitu. Proto také udržování optimální výroby a dodávek zamezuje předčasným poruchám zařízení, nákladným odstávkám a korozi kotlů. Získávání klíčových informací z měření a sledování může rovněž pomoci k snížení provozních nákladů. Využijte našich řešení pro maximalizaci kvality napájecí vody, k snížení množství požadovaných spotřebních materiálů pro přípravu vody a k prodloužení životnosti kotle.

Spalování paliva a odvod spalin

Spalování paliva a odvod spalin

Přesně měřit, s jakou účinností je tepelná kapacita paliva převedena do podoby využitelné energie, je složitý úkol. Musí se řídit průtok, tlak, teplota přívodního spalovacího vzduchu a teplota spalin, aby se zlepšila účinnost kotle a případné chyby se včas odhalily. K splnění vašich potřeb společnost Endress+Hauser nabízí spolehlivá, bezpečná a efektivní řešení pro měření a sledování, která vyhovují předpisům na zkoušky výkonnosti ASME (PTC 4-1998) a zákonným normám.

Vytváření páry

Vytváření páry

K zaručení stále dostupné a efektivní dodávky páry jsou nezbytné odpovídající řídicí prvky kotle. Na základě měření průběžného průtoku během vytváření páry prostřednictvím osvědčených a otestovaných technologií, jako například vírovým průtokoměrem, je možné dosáhnout podstatného zlepšení efektivity. Naše měřicí produkty a řešení jsou konstruovány tak, aby zlepšily celkovou využitelnost a efektivitu. Pomocí inovativní technologie Heartbeat můžete významně prodloužit intervaly kalibrací a minimalizovat odstávky zařízení.

Rozvod páry

Rozvod páry

Jedním z náročných úkolů v rámci rozvodu páry je její doprava z kotelny na různá místa konečného využití s minimálními ztrátami energie. Zajištěním odpovídající izolace potrubních vedení a sledováním odváděčů kondenzátu lze ztráty energie minimalizovat a zamezit riziku hydraulických rázů. K tomuto účelu vytvořila společnost Endress+Hauser službu ověřování měření energie: Naši techničtí odborníci provedou kalibrace v místě provozu a ověří přesnost vašich měření energie páry.

Spotřeba páry

Spotřeba páry

Pára k tepelnému výměníku přichází buď v podobě přehřáté páry, nebo jako mokrá pára, nebo jako pára s různými stupni obsahu vody. V ideálním případě by měla být přiváděna jako 100% suchá pára na mezi sytosti. Mokrá pára může vést k neefektivnímu přenosu tepla a zvyšuje riziko hydraulických rázů. Přímé měření suché a mokré páry od společnosti Endress+Hauser využívá řadu měřicích principů plně vyhovujících průmyslovým normám (IAPWS-IF97/ASME). Z toho vyplývá možnost plné důvěry v přesné výsledky měření.

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Bez ohledu na to, zda potřebujete podporu pro jeden konkrétní přístroj, nebo řízenou servisní smlouvu pokrývající určitou kombinaci produktů, softwaru a řešení, na nás se můžete spolehnout. Naším cílem je zajistit bezpečnost, efektivitu a využitelnost parního systému a dobře rozumíme vašim každodenním úkolům v rámci správy energií a technologií budov. Principem našeho zakladatele je motto: „Nejdřív sloužit, potom teprve vydělávat.“ To do dnešních dnů formuje přístup naší společnosti.

 • 5 až 15 %

  je odhadovaná výše úspor pramenících z řešení pro správu energií

 • 20 000

  je částka každoročních úspor v eurech na základě využití úsporných opatření odpovídající ročním nákladům na palivo ve výši 1 milionu eur.

 • 2 %

  je obvyklá míra zlepšení účinnosti kotle na každý nárůst teploty napájecí vody o 10 °C při použití úsporných opatření.